Åpen norsk-russisk dialog om Cold Response 2022

Videomøte mellom Odlo ved FOH og Moisejev ved Nordflåten.
På videomøtet med sin russiske kollega ved Nordflåten, Aleksandr Moisejev, informerte FOH-sjef Yngve Odlo om praktiske forhold rundt den store norskledede Cold Response-øvelsen – der hele 25 allierte- og partnerland skal delta. (Foto: Preben Aursand / Forsvaret)

Den russiske Nordflåten ble i forrige uke informert om vinterens storøvelse Cold Response 2022 fra Forsvarets side på et videomøte. Møtet kom i stand på norsk initiativ – ut fra ønske om åpen dialog og forebygging av mulige misforståelser.

Forrige torsdag møttes Den russiske Nordflåtens leder, admiral Aleksandr Moisejev, og sjefen for Forsvarets operative hovedkvarter, generalløytnant Yngve Odlo via Skype, ifølge en pressemelding fra Forsvaret. Odlo informerte da sin russiske kollega om den storstilte norskledede øvelsen Cold Response 2022.

Dette er den største militærøvelsen Norge har ledet siden den kalde krigen. Bekreftede deltakere er 23 NATO-land – samt partnerlandene Finland og Sverige. Øvelsen, lagt til mars og april, vil favne totalt 35 000 soldater fra totalt 26 land - inkludert Norge. Storparten av øvingsaktiviteten vil foregå i Nord-Norge.

Tiden fram mot øvelsen preges av stor sikkerhetspolitisk turbulens mellom Russland og Vesten i lys av Ukraina-konflikten – og deltakertallene vil blant annet derfor være dynamiske.

Den spente situasjonen danner naturligvis også en overordnet ramme for den norsk-russiske militære dialogen i nord.

Vektlegger åpenhet

Møtet med Nordflåten ble arrangert på initiativ fra norsk militær side. Bak dette ligger et ønske om åpen dialog om praktiske forhold rundt øvingen, samt søken etter å forhindre mulige feiltolkninger, opplyser Forsvaret.

– Vi ønsker å være transparente overfor våre naboland for å unngå eventuelle misforståelser i forbindelse med øvelsen, sier Preben Aursand, talsperson ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH), til High North News.

Videomøte med Odlo ved FOH og Moisejev ved Nordflåten
Norsk-russisk militær informasjonsdeling rundt store øvelser er viktige, ifølge Forsvaret. Nordflåtens leder, admiral Aleksandr Moisejev og sjefen for Forsvarets operative hovedkvarter, generalløytnant Yngve Odlo møttes via Skype. (Foto: Preben Aursand / Forsvaret)
Norsk-russisk militær informasjonsdeling rundt store øvelser er viktige, ifølge Forsvaret. Nordflåtens leder, admiral Aleksandr Moisejev og sjefen for Forsvarets operative hovedkvarter, generalløytnant Yngve Odlo møttes via Skype. (Foto: Preben Aursand / Forsvaret)

Risikoen for farlige feiltolkninger rundt militær aktivitet mellom NATO og Russland grunnet mangelfull dialog, er nettopp noe seniorforsker Julie Wilhelmsen ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) har påpekt mange ganger over de siste årene.

I forrige uke kommenterte Wilhelmsen samtidens spenning mellom alliansen og Russland med henblikk på Arktis i et intervju med High North News.

Verdsettes i Russland

Under videomøtet skal admiral Moisejev ha gitt uttrykk for at han verdsetter informasjonsformidlingen fra norsk side – og at han gjerne ser god og åpen militær kontakt mellom landene også framover.

De to militære lederne Moisejev og Odlo har holdt i tråden seg imellom etter at NATO frøs alt praktisk militært samarbeid med Russland i lys av Krim-anneksjonen i 2014, skriver Barents Observer.

Vi ønsker å være transparente overfor våre naboland.
Preben Aursand, talsperson ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH)

God informasjonsutveksling mellom Norge og Russland tilknyttet store øvelser som de i Cold Response-serien har vært viktig også tidligere, sier Aursand ved FOH.

Russland velkommen

Russland er fra tidligere – som alle andre medlemsstater i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) – informert fra norsk side om storøvelsen og invitert til å observere Cold Response 2022. Dette er i henhold til Wien-dokumentet – en avtale mellom OSSE-stater om tillitsbyggende tiltak på det militære feltet.

Norges etterlevelse av disse bestemmelsene i Wien-dokumentet ble understreket av generalløytnant Odlo under møtet. Han ønsket også russiske observatører velkommen til Norge under øvelsen innenfor denne rammen.

Observatører fra OSSE-land vil få mulighet til å besøke både nordlige og sørlige styrker, ifølge Forsvaret. Disse styrkene omfatter alle brigader og mange av deres underavdelinger.

Les også:

Nøkkelord