Amerikanskledet maritim skarpskytingsøvelse på trappene utenfor Andøya

Den norske fregatten KNM Fridtjof Nansen skyter opp et luftvernmissil av typen Evolved Sea Sparrow (ESSM) under Formidable Shield 2021. (Foto: Thomas Stangnes/Sjøforsvaret)

I mai skal marinefartøyer fra Norge og en rekke Nato-allierte øve på missilforsvar i farvannet utenfor Andøya i Nord-Norge. Øvelsen, kalt Formidable Shield, vil ledes av USAs sjette flåte.

8. til 12. mai skal den allierte marineøvelsen Formidable Shield finne sted i farvannet utenfor Andøya, nord i Nordland. Det skriver Forsvaret i en pressemelding.

Formidable Shield arrangeres annethvert år, og ledes av USAs sjette flåte i samarbeid med kommando- og kontrollstrukturer i Nato.

Hensikten med øvelsen er å styrke alliert evne til samvirke innenfor et integrert luft- og missilforsvarskonsept. Enkelt sagt handler den om å beskytte alliansen mot en rekke ulike missiler.

Norge var vertsland for øvelsen for første gang i 2021. Som den gang vil årets øving være todelt – med én fase i skytefeltet utenfor Andøya og én fase i et skytefelt ved Hebridene, utenfor vestkysten av Skottland (12. til 26. mai). I mai i fjor ble den allierte maritime skarpskytingsøvelsen Mjølner avholdt utenfor Andøya. 

To destroyere og 12 fregatter

Formidable Shield vil totalt samle rundt 4000 soldater fra 13 Nato-land og partnerland, og mer enn 20 skip, 35 fly og flere bakkeenheter vil være i sving, ifølge den USAs marine.

På delen utenfor Andøya vil 17 marinefartøy være involvert. Norge vil delta med fregatten KNM Roald Amundsen, korvetten KNM Gnist og logistikkfartøyet KNM Magnus Lagabøte. I tillegg medvirker Kystjegerkommandoen, Luftforsvarets kontroll- og varslingssenter, F-35 jagerfly, Luftvernbataljonen ved Evenes og Hæren med kampluftvern. 

USA deltar med destroyerne USS Arleigh Burke og USS Oscar Austin, Poseidon P-8 maritime patruljefly, det langtrekkende rakettartillerisystemet HIMARS, en luftkontrollenhet og rekognoseringsteam.

På deltakerlisten er også Natos stående maritime gruppe 1, som nylig har deltatt på Nato-øvelsen Dynamic Mongoose i nordområdene. Gruppen inkluderer sju land med ni fartøy: Tyskland (fregatten FGS Mecklenburg-Vorpommern), Frankrike (fregattene FS Bretagne og FS Chevalier Paul, logistikkfartøyet FS Somme), Nederland (fregatten HNLSMS Van Amstel), Danmark (fregatten HDMS Niels Juel), Polen (fregatten ORP Gen Tadeusz Kościuszko), Spania (fregatten ESPS Alvaro De Bazan) og Portugal (fregatten NRP Bartolomeu Dias).

Spania vil dessuten delta med fregatten ESPS Blas De Lezo, øvelsens flaggskip, og logistikkfartøyet ESPS Patiño, Nederland med fregatten HNLMS Tromp – og Danmark med fregatten HDMS Espen Snare.

Forrige utgave

Formidable Shield 2021 involverte rundt 15 marinefartøy, 30 fly og 3300 soldater fra 10 Nato-land: Norge, USA, Storbritannia, Tyskland, Frankrike, Nederland, Belgia, Nederland, Spania og Italia.

– I konflikter rundt om i verden er kryssermissiler og ballistiske missiler ofte foretrukne våpen, både for statlige og ikke-statlige aktører. I en tid der vi ser at missilarsenaler vokser og blir mer komplekse, er det viktig at allierte fortsetter å tilpasse seg og øver våre forsvar, kommenterte Piers Cazalet, talsperson i Nato.

Deler av øvingen gikk da ut på at skip skulle oppdage og spore et missil som fløy raskere enn 20.000 km i timen. Skipene trente også på å forsvare seg mot forskjellige antiskipsmissiler og andre undervanns- og supersoniske missiler.

Deltakerne gjennomførte felles oppdragsplanlegging, delte taktiske bilder og koordinerte nedskyting av innkommende missiler. Skarpskytingstreningen ble observert av maritime overvåkningsfly.

Saken er oppdatert med nye opplysninger.

LES OGSÅ:

Nøkkelord