Den britiske øvelsen Joint Warrior i nord: Mer enn 30 krigsskip og to ubåter i sving

Alliert formasjonsseiling under Joint Warrior med den norske fregatten KNM Otto Sverdrup i front. (Foto: Odin Kjendalen/Forsvaret)

Samkjørt med den norskledede øvelsen Joint Viking, er den britiskledede øvelsen Joint Warrior ment å styrke beredskapen til JEF- og Nato-styrker – og underbygge alliansens avskrekking.  

I Nord-Norge foregår for tida stor norsk og alliert militær øvingsaktivitet på land, til sjøs og i luften.

Den norskledede øvelsen Joint Viking har hovedfokus på landdomenet, og finner hovedsakelig sted i Troms. Storparten av de 12.000 involverte soldatene kommer fra Norge, og suppleres av styrker fra USA, Canada, Storbritannia, Nederland, Tyskland, Frankrike, Finland og Sverige.

Dens maritime tilskudd, den britiskledede øvelsen Joint Warrior, foregår utenfor kysten av Nordland og Troms. På denne deltar 8000 soldater fra ledernasjonen, Norge, USA, Canada, Nederland, Danmark, Tyskland, Frankrike, Spania, Portugal og Polen.

Flyttet nordover

Joint Warrior er en årlig øvelse som Storbritannia vanligvis gjennomfører utenfor kysten av Skottland. Flyttingen av øvelsen er et av flere tegn på økt britisk interesse for nordområdene og Arktis, og uttrykker også sterkere fokus på samvirketrening blant allierte og partnerland.

– Dette samkjørte øvingsinitiativet skal heve beredskapstreningen til Nato- og JEF-styrker i noen av de mest utfordrende miljøene som finnes, og støtte Natos avskrekkende signalisering, skriver den britiske marinen.

JEF står for Joint Expeditionary Force, en britiskledet hurtigreaksjonsstyrke med de nordiske og de baltiske landene, samt Nederland. Blant skipene i den seilende beredskapsstyrken som øver i nord er Nederlands store amfibiske transportskip HNLMS Rotterdam (flaggskip) og Storbritannias amfibiske angrepsskip HMS Albion.

Sammensatt

I aksjon til havs er mer enn 30 krigsskip. Blant de andre store skipene er USAs destroyer USS Arleigh Burke – og fregatter fra Danmark, Norge, Nederland, Polen, Tyskland og Portugal. Natos stående mineryddingsgruppe 1 er også med, anført av det norske flaggskipet KNM Nordkapp. Under havoverflaten medvirker to ubåter, den tyske U31 (S181) og den norske KNM Uredd.

– Under Joint Warrior validerer og utvikler vi nye kapasiteter som muliggjør at Nato-allierte kan kjempe mer effektivt ved siden av hverandre, sier Peter Flynn, skipssjef for destroyeren USS Arleigh Burke.

I tillegg er flere fly involverte i Joint Warrior – både maritime patruljefly, jagerfly og troppetransportfly. Blant annet deltar både norske og amerikanske P-8 maritime patruljefly fra Evenes flystasjon. Norge utforsker nå samarbeid med USA og Storbritannia om maritim overvåkning fra Evenes, sa forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) til High North News i februar. 

Øvingsscenario

For Joint Warrior og Joint Viking er det overordnede øvingsscenariet at Nord-Norge blir invadert nordfra, implisitt av Russland.

– Så spørsmålet er: Hva er neste skritt? Er det en Artikkel 5 [gjensidig bistand ved et angrep på en av partene, journ. anm.] Eller vil det være et forsøk på å begrense konflikten til Nord-Norge? Skal konflikten holdes på land? sier sjefen for JEF-styrken på øvelsen, flaggkommandør Jeanette Morang fra Nederland, til Forsvarets forum.

Mens diskusjonen om egnet tilnærming pågår i Nato, får Norge får støtte fra JEF. I forlengelsen er ilandsetting av marinestyrker og etablering av kontakt med allierte styrker sentralt i marineøvelsen, samtidig som Joint Viking simulerer kamp på land.

Landstyrkene er ifølge Forsvaret inndelt i to stridende lag, det invaderende «Nord» og den forsvarende styrken «Sør». Frontlinja startet på Setermoen, Sør-Troms, og har bevegd seg nordover etter hvert som kampen har utviklet seg.

Målet til «Sør» er å utføre en knipetangsmanøver med framrykning på to sider for slik å omringe og avskjære invasjonsstyrken. «Nord» forsøker på sin side å hindre dette ved å legge ut miner, sprenge bruer og skyte artilleri mot forsyningslinjene bak fronten. Involvert i striden er også luft- og sjøstyrker.

Feltøvingen startet 6. mars og vil pågå fram til 16. mars, men det vil også være militær treningsaktivitet i nord i ukene som kommer.

LES OGSÅ:

Nøkkelord