Finland vil utrede overgang til europeisk sporvidde på jernbanen

Finlands kommunikasjonsminister Lulu Ranne
– Det er flott at Natos transportplanleggingsgrupper møtes i Finland i den sikkerhetspolitiske situasjonen vi er i nå. Transporttoppmøtet vil intensivere og styrke samarbeidet mellom Nato-landene, sier samferdselsminister i Finland, Lulu Ranne (Sannfinnene) om det pågående Nato-møte i landet. (Foto: Fanni Uusitalo, Statsministerens kontor / LVM).

Finlands samferdselsminister Lulu Ranne sier de vil se på mulighetene for å bytte landets jernbanesporvidde til den europeiske standarden. En slik utbedring vil styrke jernbaneforbindelsene mot Norge og Sverige i nord.

Read in English

Finland vil utrede hvordan det finske jernbanenettets sporvidde kan byttes ut til europeisk standard.

– Vi skal gjennomføre en studie på rutetabellen, med hvilken teknologi og med hvilke penger det vil være mulig å bytte til den europeiske jernbanesporvidden ett skritt av gangen, sier den finske samferdselsministeren Lulu Ranne (Sannfinnene), ifølge den finske rikskringkasteren Yle. 

Til avisa Fremover bekreftet også ministeren i slutten av april at den finske regjeringen har startet utredningen om hvordan jernbanen skal bygges ut og tilpasses europeisk standard. Denne er i dag på 1435 mm, mens den finske sporvidden er på 1524 mm. 

Ifølge Yle sier Ranne at den første forbindelsen med europeisk sporvidde skal bygges fra Haparanda, som ligger like over grensen på svensk side i nord, og videre til Brahestad like sør for Uleåborg i Finland. 

Anders Carlson, Jon-Ivar Nygård og Lulu Ranne, Narvik havn.
Samferdselsministre Anders Carlson (Kristdemokraterna) fra Sverige, Jon-Ivar Nygård (Ap) fra Norge og Lulu Ranne (Sannfinnene) fra Finland på jernbaneterminalen ved Narvik havn. Her blir militært materiell lastet om fra skip til tog for videre transport på Ofotbanen mot Sverige. (Foto: Samferdselsdepartementet).

Nato-møte om transport

Rannes nylige uttalelse kommer i forbindelse med Nato-møtet om transport, som denne uken foregår i den finske byen Tammerfors. Dette er det første store offisielle Nato-møte som holdes i Finland etter landets inntreden i alliansen. 

– Det er flott at Natos transportplanleggingsgrupper møtes i Finland i den sikkerhetspolitiske situasjonen vi er i nå. Transporttoppmøtet i Tammerfors vil intensivere og styrke samarbeidet mellom Nato-landene, sier hun i en pressemelding.

På et tilhørende pressemøte utdypet den finske samferdselsministeren planene om en mulig overgang til europeisk sporvidde, blant annet av hensyn til forsyningssikkerhet. Dette vil blant annet forbedre og forenkle jernbaneforbindelsene i nord mot Norrbotten i Sverige og Narvik i Norge, og sikre sivil og militær transport mellom landene.

Som High North News har omtalt, ble militær transport gjennom Nordkalotten nylig testet tidligere denne måneden. Da ble store mengder amerikansk militært utstyr fraktet på både jernbane og vei fra Narvik havn gjennom Sverige og videre mot Finland for øvelsen "Northern Forest" i sistnevnte land.

Les også

Nøkkelord