Infrastruktur: Nordisk samarbeid: Felles strategi om infrastruktur for å støtte opp under militær mobilitet

Anders Carlson, Jon-Ivar Nygård og Lulu Ranne, Narvik havn.
Samferdselsministre Anders Carlson (Kristdemokraterna) fra Sverige, Jon-Ivar Nygård (Ap) fra Norge og Lulu Ranne (Sannfinnene) fra Finland på jernbaneterminalen ved Narvik havn. Her blir militært materiell lastet om fra skip til tog for videre transport på Ofotbanen mot Sverige. (Foto: Samferdselsdepartementet).

Under et felles besøk på Nato-øvelsen "Immediate respons" i Nord-Norge har samferdselsministerne i Norge, Sverige og Finland blitt enige om å styrke samarbeidet om grensekryssende transportkorridorer, slik at de bedre kan ivareta militære behov.

– Den sikkerhetspolitiske situasjonen etter Russlands fullskala invasjon av Ukraina i 2022 og Sveriges og Finlands inntreden i Nato gjør det nødvendig å samarbeide tettere med våre nordiske naboer. Vi deler grense med både Sverige og Finland, og Norge blir viktig som både mottaks- og transittområde for militært personell og materiell. Dette stiller høye krav til utvalgte veier, bruer, jernbaner, havner og lufthavner, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) i en pressemelding.

I en felles uttalelse fra de tre nordiske samferdselsministrene Nygård, svenske Anders Carlson (Kristendemokraterna) og finske Lulu Ranne (Sannfinnene), går det blant annet frem at de tre ministerne vil:

  • Forsterke samarbeidet for å støtte militær mobilitet mellom landene.
  • Vurdere å utarbeide en nordisk strategi for langsiktig utvikling av grensekryssende forbindelser, med utgangspunkt i hvert lands strategiske transportplaner.
  • At alle aktører, fra strategisk til operativt nivå, må samarbeide og øve regelmessig.

Uttalelsen kommer etter at de tre ministerne 29. og 30 april besøkte Nato-øvelsen «Immediate Response» i Narvik på Evenes flystasjon, Elvegårdsmoen militærleir samt Narvik havn og jernbaneterminal. Ministrene møttes i nettopp Narvik for å se hvordan transport og militær mobilitet egentlig fungerer i forbindelse med øvelsen.

Felles nordisk strategi

Men samarbeidet om infrastruktur startet allerede for to år siden, da Sverige og Finland startet sin prosess mot Nato-medlemskap. Da begynte de nordiske nabolandene å kartlegge styrking av infrastrukturen mellom Norge, Sverige og Finland.

Vi må se på hvordan alt henger sammen
Samferdselsminister for Norge, John Ivar Nygård (Ap)

Nå planlegger de altså en felles strategi for infrastruktur.

– Under møtet diskuterte vi viktige havner og veier og gikk gjennom de nasjonale transportplanene, sier John Ivar Nygård til High North News.

Konkrete tiltak

Hva vil strategien inneholde?

– Vi må se på hvordan alt henger sammen, på en sammenhengende transportkjede med spesielt søkelys på øst-vest-forbindelser.

Hvor raskt kan strategien være på plass?

– Det vil jeg være forsiktig med å si. Det jobbes fremdeles med nasjonal transportplan i Sverige og Finland. Sverige nærmer seg, men Finland ligger litt etter, sier den norske samferdselsministeren.

Lulu Ranne
Lulu Ranne (Sannfinnene), samferdselsminister i Finland. (Foto: Fanni Uusitalo/Statsministerens kontor)
Lulu Ranne (Sannfinnene) er samferdselsminister i Finland. (Foto: Fanni Uusitalo/Statsministerens kontor)

– Strategien ligger et stykke fram i tid, men det betyr ikke at arbeidet ikke kan påbegynnes nå. Vi jobber allerede med konkrete tiltak.

I løpet av høsten 2024 planlegger den svenske regjeringen å legge fram en infrastruktur-proposisjon for Riksdagen - det svenske storting - som skal gjelde for perioden 2026 til 2037.

Norges transportplan ble lagt fram 22. mars av regjeringen Støre. Den gjelder for perioden 2025 til 2036.

Ny rolle

Hvordan omstiller Norge seg fra å være «Nato i Norden» til transittland?

– Fokuset har vært på nord-syd. Nå blir vi et transittland, noe som betyr at kapasiteten på veien inn mot Norden må styrkes. Det gjelder både vei og jernbane, og Ofotbanen skal oppgraderes med tre krysningsspor og akseltrykket skal økes til 32 tonn, sier Nygård.

Finland henger bak både med ny transportplan og god nok kapasitet på jernbane. Mens Ofotbanen, som er en del av Malmbanan som går mellom Narvik og Luleå med spor videre inn i Finland, har europeisk standard på sine spor, opererer finsk jernbane med en smalere russisk sporvidde.

– Den finske regjeringen har bedt om omlegging europeisk standard. Det blir kostbart og tidkrevende, men som den finske samferdselsminister sier, så må de begynne et sted.

Kostbart

Finske Lulu Ranne sier til avisa Fremover at den finske regjeringen har startet utredningen om hvordan jernbanen skal bygges ut og tilpasses europeisk standard.

Les også (artikkelen fortsetter):

I første omgang ønsker Ranne at det bygges ny jernbane fra Torneå mot Oulu.

– Det er viktig at vi gjør dette nå. Også om det blir dyrt, sier Ranne.

Narvik havn avjørende

Den finske samferdelsministeren sier at Narvik kan bli "selve livsnerven" for Finland ved en eventuell konflikt i Østersjøen.

Vil Narvik havn og Ofotbanen være rustet for dette? Og holder med det med tre nye krysningsspor på Ofotbanen?

– Ja, alt tilsier at dette skal holde, sier den norske samferdselsministeren.

Hvor viktig blir Narvik havn framover?

– Svært viktig. Narvik og Trondheim er isfrie havner året rundt.

Hvilken infrastruktur mellom de nordiske landene blir prioritert først?

– Jernbane og vei. Blant annet E14.

Les også:

Nøkkelord