Anslår konsekvenser på flere milliarder: – Avsporingen viser hvor ekstremt viktig Ofotbanen er

Fra malmhavnen i Narvik
Fra malmhavnen i Narvik. Avsporingen som skjedde på jernbanen i desember har satt en stopper for trafikken på jernbanekorridoren som strekker seg fra Narvik og over til Nord-Sverige i snart to måneder. (Foto: Helleborus / Wikimedia Commons).

Havnedirektør Børge Edvardsen Klingan i Narvik presiserer betydningen av å få på plass dobbeltspor på jernbanekorridoren mellom Norge og Sverige i nord. Stoppet på Ofotbanen har nå vart i rundt to måneder, og mens gruveselskapet LKAB testkjører tog på strekningen, ligger skip klare i Narvik Havn i påvente av å få malm. 

Avsporingen på Malmbanen i Nord-Sverige har fått konsekvenser for næringsliv og folk i Nord-Norge og Nord-Sverige. Som High North News nylig rapporterte har stoppet også påvirket logistikken i forkant av militærøvelsen Nordic Response, som begynner i starten av mars.

Børge Edvardsen Klingan, havnedirektør i Narvik Havn
Børge Edvardsen Klingan er havnedirektør i Narvik Havn. (Foto: Narvik Havn).

Havnedirektør Børge Edvardsen Klingan i Narvik Havn forteller at det har forekommet om lag ett brudd på toglinja i året med kortere eller lengre varighet, men sier dette stoppet har vart spesielt lenge. 

– Vi gjorde et lite overslag, når det nå er snakk om over seks ukers stopp, og det ligger an til markedsmessige konsekvenser på en plass mellom 5-7 milliarder kroner i forhold til malm, fisk og annet gods. Avsporingen viser hvor ekstremt viktig jernbanen er for dagens brukere, sier han til High North News. 

– Vi har også vært nødt til å flytte store mengder containergods ut på vogntog på vinterglatte veier og fjelloverganger, legger han til.

Saken fortsetter under

En flaskehals

Debatten rundt dobbeltspor på jernbanelinja har på ny dukket opp igjen etter avsporingen. Dette vil minske sårbarheten, samt øke kapasiteten til den etterspurte jernbanelinja. 

– Ofotbanen er Norges flaskehals. Vi har kapasitet i dag, og to nye krysningsspor vil avhjelpe situasjonen i de nærmeste årene. Men med veksten som kommer i de neste 10-15 årene vil dobbeltspor være en nødvendighet, mener Klingan i Narvik Havn.

– Dersom vi ikke gjør noe vil manglende kapasitet på jernbanelinja være med på å hindre en samfunnsutvikling som vi har behov for i hele Nord-Norge. Det er et samfunnsansvar vi må ta, legger han til. 

Ifølge Klingan utgjør Ofotbanen i dag hele 60 prosent av den totale tonnasjen av all godstransport på bane i Norge. 

– Det fraktes blant annet fersk fisk til en verdi på cirka 25 milliarder kroner årlig. Dette kunne vi ha tredoblet dersom vi hadde hatt tilfredsstillende kapasitet og forutsigbarhet, sier han. 

Havnedirektøren trekker også fram viktigheten av jernbanekorridoren for den svenske industrien i Norrbotten, der det foreligger planer om investeringer for mange milliarder i grønn industri over de neste 15 årene. 

Med veksten som kommer i de neste 10-15 årene vil dobbeltspor være en nødvendighet
Havnedirektør Børge Edvardsen Klingan i Narvik Havn.

Økt fokus

– Vi har jobbet tett med våre svenske venner, men også med Finland, fortsetter Klingan og sier representanter fra sistnevnte har tydeliggjort at landet ønsker å knyttes opp mot industri, handel og utviklingen av jernbanekorridoren som allerede er på plass i nord. 

I Narvik havn merkes det økte fokuset mot Ofotbanen og Narvik godt fra både naboland, men også fra en rekke aktører innenfor næringslivet og Forsvaret.

– Vi ser at Ofotbanens betydning bare øker. Næringslivet etterspør gode transportløsninger fra distriktene og inn til Narvik som knutepunkt, og videre ned til kontinentet.

– Ofoten er også et militært og logistikkmessig tyngdepunkt, presiserer Klingan.

I et nylig intervju med HNN understreker forsvarssjef Eirik Kristoffersen at Ofotbanen er viktig for Forsvaret – på samme måte som den er viktig for sivilsamfunnet i Nord-Norge. 

– Med Finland og Sverige som Nato-medlemmer får Ofotbanen økt betydning, la han til og trakk også fram rollen til Narvik havn og Ofotregionen for alliert støtte til hele Nordkalotten, ettersom dette er et naturlig område for mottak og transitt av allierte forsterkninger dersom det skulle være nødvendig.

I Narvik havn ligger det nå fire malmskip. Vi vil at det skal være fartøy på plass som er klare.
Pressesjef Anders Lindberg i LKAB.
Fra LKABs anlegg i Narvik Havn
Gruveselskapet LKAB, som utvinner jernmalm i Nord-Sverige, må vente enda lenger før de kan gjenoppta togtransporten av jernmalm til Narvik havn etter avsporingen på Malmbanen. Normalt går mellom åtte og ti malmtog daglig til Narvik der produktene lastes over på skip. (Arkivfoto: LKAB). 

Malmskipene venter i havnen

Når vi snakker med havnedirektøren har malmskip ligget i havnen i om lag en uke i påvente av å få malm fra LKAB. 

Et av selskapene som særlig rammes av stoppet i togtrafikken er nemlig det svenske, statseide gruveselskapet LKAB, som utvinner jernmalm ved flere gruver i Norrbotten i Nord-Sverige. De sender mesteparten av jernmalmproduktene med banen til Narvik.

Pressesjef Anders Lindberg i LKAB. (Foto: LKAB). 

Til High North News forteller pressesjef Anders Lindberg i LKAB at de har bedt sine kunder sende skip til Narvik for at de skal være på plass – selv om man per i dag ikke vet akkurat når trafikken gjenopptas. 

– I Narvik havn ligger det nå fire malmskip. Vi vil at det skal være fartøy på plass som er klare. Vi kommer også til å kjøre tog i noen dager for å fylle opp siloene som er i havnen innen vi kan begynne å laste over på skipene. Men vi vil at de båtene skal være klare så fort det finnes tilstrekkelig malm i siloene, understreker Lindberg. 

Vi tester om sporet ligger stille og ikke rører på seg når man begynner å belaste det.
Pressesjef Anders Lindberg i LKAB.

Testkjører jernbanestrekningen

Torsdag melder Det svenske Trafikverket og gruveselskapet LKAB at de nå testkjører den reparerte delen av Malmbanen i Nord-Sverige.

– LKAB har kjørt et tog med fire fullastede malmvogner. Togene består vanligvis av 68 fullastede vogner, men dette gjøres for å teste jernbanelinja, opplyser pressesejef Anders Lindberg i LKAB til High North News.

– Vi tester om sporet ligger stille og ikke rører på seg når man begynner å belaste det, og for å se om man behøver å justere noe. Ut i fra resultatene vi får kommer vi til å fortsette å kjøre med stegvis lengre og tyngre tog.

Togene som testkjøres kjører fra Kiruna til Vassijaure og tilbake igjen. Dette inkluderer den 15 kilometer lange strekningen som ble skadet i avsporingen. 

Trafikverket har ingen prognose for hvilken dag trafikken kan starte igjen, men Lindberg sier det nærmer seg i og med at det nå kan kjøres test-tog på strekningen.  

3 millioner tonn jermalmprodukter på lager

– Vi mister 100 millioner svenske kroner i inntekter hver dag. Dette er penger som vi ikke får betalt fra våre kunder ettersom vi ikke får levert. Vi kommer til å få tilbake en del av disse pengene når vi får i vei malmen til våre kunder. Problemet er at vi ikke vet hvor lenge dette vil ta, sier pressesjefen i gruveselskapet LKAB. 

Ifølge Lindberg ligger det nå om lag tre millioner tonn jernmalmprodukter på lager i Kiruna og Svappavaara. 

– Dette tilsvarer mer enn 400 fulle togsett. Vi vet ikke hvor lenge det vil ta å få ut produktene som er i de store lagrene og når vi kan ta betalt. Når malmtogene begynner å rulle igjen vil de kjøre i vei de ferske jernmalmpelletsene som vi produserer hver dag. Vi har også kostnader tilknyttet håndteringen av lagrene, avslutter Lindberg. 

Les også

Nøkkelord