Immediate Response 24: Amerikanske militærkolonner ute av Sverige og inne i Finland etter 90 mil lang konvoi i nord

Fra operasjon under Immediate Response i Nord-Sverige
Under Immediate Response har noen av kjøretøyene blitt fraktet med jernbane fra Narvik til Haparanda i Sverige. Derfra har ferden gått videre til Finland. (Foto: Anja Reimers / Försvarsmakten).

Under øvelsen Immediate Response 24 har hundretalls amerikanske soldater og militære kjøretøy forflyttet seg fra Narvik til Finland gjennom Nord-Sverige. – Dette er første gangen Sverige utfører vertslandsstøtte som alliert i Nato. Gjennom at vi støtter allierte fra USA, styrkes hele alliansens operative evne, sier sjefen for Norra militärregion.

Read in English.

Under militærøvelsen Immediate Response 24 har en amerikansk styrke forflyttet seg på vei og jernbane i en taktisk konvoi fra Nord-Norge til Finland via Nord-Sverige. 

Som High North News rapporterte, ankom flere hundre amerikanske kjøretøy og containere Narvik havn den 24. april med lasteskipet "Arc Integrity". Utstyret tilhører i hovedsak 3rd Infantry Brigade Combat Team fra USAs 10th Mountain Division som er hjemmehørende i delstaten Louisiana. 

Siden den gang har styrken med tilhørende utstyr forflyttet seg i militære kolonner langs vei, samt med jernbane, gjennom Sverige. Om lag 1600 amerikanske hærsoldater og 200 kjøretøy har vært involvert. 

Den svenske Försvarsmakten opplyser nå at de siste amerikanske kjøretøyene har krysset grensen til Finland, og de støttende enhetene har returnert til sine hjemmeavdelinger.

Humvee tilhørende 3rd Brigade Combat Team, 10th Mountain Division
Militært kjøretøy av typen Humvee tilhørende 3rd Brigade Combat Team, 10th Mountain Division. Denne styrken vil være involvert i militærøvelsen Northern Forest i Finland senere i mai. (Foto: Spc. Samuel Signor / 21st Theater Sustainment Command, US Army).

Vertslandsstøtte som Nato-medlem

Med dette har Sverige for første gang som Nato-alliert gitt vertslandstøtte til en stor amerikansk styrke under en taktisk 'veimarsj' fra norskegrensen og gjennom Norrbotten til finskegrensen.

– Dette er første gangen Sverige gjennomfører vertslandsstøtte som alliert i Nato. Gjennom at vi i Sverige støtter våre allierte fra USA styrker vi hele alliansens operative evne, sier oberst Lars Karlsson, sjef for Norra militärregionen, i en pressemelding fra Försvarsmakten. 

Vertslandsstøtte

Vertslandsstøtte handler om å løse alt det praktiske for at utenlandske styrker skal kunne operere i eller bevege seg gjennom Sverige på en trygg måte. Det betyr for eksempel beskyttelse, vakthold, eskortering og trafikkkontroll, skriver svenske Försvarsmakten. 

– Samarbeidet har fungert

Under forflytningen gjennom Sverige er det staben ved Norra Militärregionen som har ansvar for operasjonen. Ved den etablerte kommandosentralen har imidlertid flere andre enheter og representanter inngått i koordineringen, blant annet fra sivile myndigheter, men også samarbeidsoffiserer fra USA og Finland. 

Oberst Karlsson trekker fram at Sveriges evne til å gi vertslandsstøtte har vist seg svært god. 

– Vi har sett at våre skarpe planer fungerer. Men Norra militärregion har ikke gjort dette på egen hånd. Vi har gjort dette sammen med mange andre enheter fra Försvarsmakten og med andre sivile aktører i totalforsvaret. Til sammen har vi bidratt til Natos kollektive avskrekking og evne til å forsvare alliansens medlemsland, sier Karlsson.

– Jeg er overveldet over støtten som den svenske Försvarsmakten har levert til oss, understreker oberstløytnant Robin Eskelson, sjef for den amerikanske støtteenheten (i 95th Combat Sustainment Support Battalion) som har vært basert i Boden i Nord-Sverige under operasjonen.

– Det har fungert fantastisk bra å samarbeide med alle enheter og jeg er stolt og beæret over at vi var den første styrken som samarbeidet med Sverige som en ny alliert i Nato, legger Eskelson til. 

Fra operasjonen under Immediate Response i Norrbotten
Fra venstre: Oberstløytnant Robin Eskelson i Den amerikanske hæren. Eskelson er sjef for den amerikanske støtteenheten (95th Combat Sustainment Support Battalion) med base i Boden under Immediate Response. Til høyre er oberst Lars Karlsson, sjef for Norra militärregionen som var ansvarlig for operasjonen under Immediate Response i Sverige. (Foto: Jens Åkerlund / Försvarsmakten).

Til øvelse i Finland

De amerikanske soldatene som har forflyttet seg på tvers av Nordkalotten skal i fortsettelsen delta på øvelsen Northern Forest som begynner i Finland i slutten av mai. 

– Det er en verdifull treningsmulighet å kunne koble Immediate Response til den finske hærens nasjonale Northern Forest 24-øvelse. En vellykket logistikkoperasjon gjennom Norge og Sverige samt vertsnasjonsstøtte i Nord-Finland, støttet av det finske forsvarets logistikkkommando, er bevis på vår kollektive evne til å motta transatlantisk forsterkning av allierte tropper – og NATOs evne til å projisere landmakt når som helst, hvor som helst,” sier generalløytnant Pasi Välimäki, sjef for den finske hæren, i en pressemelding fra Den amerikanske hæren i Europa. 

– Vi er ivrige og klare for å trene og lære fra våre nordiske allierte, inkludert Natos to nyeste medlemmer, avslutter sjef for 10th Mountain Division, generalmajor Greg Anderson.

Immediate Response

Immediate Response er en av tre øvelser som inngår i Defender 24. 

Øvelsen fokuserer på strategisk utplassering av USA-baserte styrker og interoperabilitet med partnere og allierte. Formålet er å teste planene om å flytte enheter fra Nord-Amerika til Nord-Europa for å styrke forsvaret av Nordkalotten. 

Immediate Response varer fram til slutten av mai og involverer mer enn 10 000 amerikanske soldater, og over 12 700 soldater fra mer enn 12 allierte land og partnere.

Under Defender 24 foregår øvingsaktiviteter i en rekke land i Europa. 

Les også

Nøkkelord