Færøyene innskjerper havneforbud for russiske fartøy

Klaksvík på vestkysten av Borðoy er Færøyenes fiskerihovedstad. Fiskeri utgjør øygruppas viktigste næring. (Foto: Vincent van Zeijst, CC BY-SA 3.0, Wikimedia) 

Færøyenes landsstyre vil innføre ytterligere sanksjoner mot Russland – og går nå inn for begrensning av havnetilgangen for russiske fiskefartøy. Kun fartøy som utelukkende driver fiske etter den bilaterale avtalen skal få anløpe havner.

English version.

Sist sommer innførte Færøyene et havneforbud mot russiske skip med unntak for russiske fiskefartøy, som Norge innførte i fjor vår og strammet inn på høsten.

I begge tilfeller ble unntaket gjort særlig med sikte på opprettholdelse av fiskerisamarbeid med Russland.

Nå følger Færøyene etter Norge i å innskrenke også russiske fiskefartøys havnetilgang. Dette varslet det færøyske landsstyret på torsdag.

– Kun fiskefartøy som utelukkende driver fiskeri under den bilaterale avtalen mellom Færøyene og Russland vil få lov til å gå inn i færøyske havner. Aktivitetene til russiske fiskefartøyer i havn vil være begrenset til mannskapsskifte, bunkring, proviantering, landing og omlasting, skriver landsstyret i en pressemelding.

I tillegg vil tjenester tilknyttet vedlikehold være forbudt, og adgang til kjøp av varer begrenset.

Den samlede innskjerpingen vil betydelig redusere aktiviteten til russiske fartøy i færøyske havner, ifølge landsstyret. Det har fremmet et forslag om endring av sanksjonsforskriften i Lagtinget, og forventer at dette blir vedtatt i løpet av de kommende ukene.

Fiskeriavtale fornyet i fjor

På senhøsten var Færøyenes fiskerisamarbeid med Russland oppe til vurdering i oppløpet til en reforhandling av fiskeriavtalen dem imellom. Dette var trolig gjenstand for færøysk-norsk dialog.

Avtalen går ut på at færøyingene kan fiske særlig torsk i Barentshavet, mens russere kan fiske pelagisk fisk som sild og makrell i færøysk farvann.

Den ble fornyet i november med reduksjon i totalt tillatt torskefangst i Barentshavet, med reduksjon i kvotene for begge parter.

Måneden før framforhandlet Norge og Russland fiskeriavtalen som gjelder for i år.

LES OGSÅ:

Nøkkelord