Arctic Circle Assembly 2023: Er tiden inne for atomkraft i Arktis?

The Akademik Lomonosov being maneuvered by tug boats in the Port of Murmansk. (Photo: Courtesy of Rosatom)
Det flytende atomkraftverket Akademik Lomonosov blir manøvrert av slepebåter inn i Murmansk havn i Russland. Vil vi se flere av disse i Arktis framover? Utviklingen tyder på det. (Arktivfoto: Rosatom)

Reykjavik (High North News): Verden jakter på ren og karbonfri energi, og atomkraft står på menyen når nordområdene møtes i Reykjavik på konferansen Arctic Circle. Men er Arktis klar?

English version

I et program som går over tre dager, fra 19. til 21. oktober, er atomkraft nevnt i flere sesjoner under den store arktiske konferansen Arctic Circle Assembly i Reykjavik, Island.

Er tiden kommet for små, modulære kjernereaktorer i Arktis? spør forskere, politikere, næringslivsledere og militært personell. Håpet er å sitte igjen med et slags svar mot slutten av konferansen.

Forskere og bedriftsledere fra USA står sentralt i debatten.

Tar mindre plass

Konferansen retter ikke blikket bare mot mulighetene, men ser også faremomenter ved atomkraft i nordområdene, og lover samtidig en oversikt over teknologien og mulighetene for utplassering av små modulære reaktorer i Arktis - enten land- eller vannbasert.

For ordens skyld; Små modulære reaktorer (SMR) er en betegnelse som brukes om en ny kategori kjernereaktorer som skiller seg fra tidligere reaktorer ved at de har en modulær oppbygging.

En betegnelse som passer flere steder i Arktis.

Modulene er basert på en enhetsstørrelse som er vesentlig mindre enn dagens kjernereaktorer, og dermed opptar mindre plass.

Fjerntliggende områder

En viktig anvendelse av små modulære reaktorer vil være energiforsyning i fjerntliggende områder, som enten er frakoblet eller har en svak forbindelse til det ordinære overføringsnettet. En betegnelse som passer flere steder i Arktis.

Mangel på kompetent personell i disse områdene gjør at reaktorene må utformes slik at de er enkle å drifte og har en innebygd, passiv sikkerhet.

Under konferansen vil vi også få vite mer om utfordringene knyttet til transport av atommoduler i Arktis og hvilken sikkerhetsrisiko dette utgjør.

Debatten og dialogen om atomkraft i Arktis avsluttes etter planen på konferansens siste dag, hvor også USAs flyvåpen deltar.

Henry Tillman, Arctic Circle 2021
Henry Tillman fra Aiyana Consulting er på Island for å snakke om thorium som et alternativ i kjernekraftdebatten. (Arktivfoto: Trine Jonassen)

Russland i tet

Russland var først ute med modulære reaktorer. Akademik Lomonosov er verdens første flytende atomkraftverk og har vært i drift siden mai 2020. Kraftverket produserer energi fra to 35 MW(e)-moduler.

Frakt av atombrensel til Russlands flytende atomkraftverk er dog ikke uten kontroverser eller risiko.

Nylig rapporterte HNN om at Russland sendte atombrensel via Arktis på skip med tidligere sikkerhetsmangler.

Flere følger etter

Per dags dato er det kun Russland og Kina som har denne typen atomreaktorer i drift. Russlands ligger ved Pevek i Øst-sibirhavet og Kinas - Linglong One- er plassert i den kinesiske provinsen Hainan i Sør-Kinahavet, og ble ferdigstilt i sommer.

Argentina, Russland og Kina har flere reaktorer under bygging, mens Russland, USA, Canada, Sør-Korea, Danmark, Storbritannia og Sverige har modulære kjernereaktorer av flere typer under utvikling.

High North News følger debattene om kjernekraft i Arktis. Send oss gjerne din mening til hinn@nord.no.

Les også:

Nøkkelord