Russland sender atombrensel via Arktis på skip med tidligere mangler

Smp Arkhangelsk in Pevek.
Smp Arkhangelsk ankommer ved siden av den flytende atomkraftverket Akademik Lomonosov. (Photo: Pevek)

Noen uker etter at Russland sendte råolje med tankskip uten is-klassifisering gjennom Arktis, sender russiske myndigheter atombrensel via Den nordlige sjørute på lasteskip som ikke er spesialisert for transport av atombrensel. Skipsregister viser også en rekke sikkerhetsmangler under tidligere inspeksjoner. Atombrenselet ble fraktet fra Murmansk til Pevek for å forsyne det flytende atomkraftverket Akademik Lomonosov.

English version

Fem år etter å ha tauet verdens eneste flytende atomkraftverk inn i Arktis, har Russlands statlige atomkraftselskap, Rosatom, levert et nytt parti med atombrensel til anlegget.

Skipsregister viser at fartøyet har en lang historie med sikkerhetsbrudd og mangler som er blitt registrert under inspeksjoner i løpet av det siste tiåret. Fartøyets eier, Northern Shipping Company, har vært underlagt sanksjoner fra USA siden mai 2022. 

Transport av atombrensel foregår vanligvis på høyt spesialiserte fartøy under strenge internasjonale retningslinjer. Å frakte atombrensel på et konvensjonelt lasteskip gjennom Arktis' isdekte farvann gir grunn til bekymring, ifølge industrieksperter HNN har snakket med.

Atombrenselet ble produsert av Rosatoms brenselselskap "TVEL" i Elektrostal i nærheten av Moskva bare noen dager før det ble sendt med Smp Arkhangelsk fra Murmansk 15. september.

Fartøyet ankom Pevek ti dager senere og ankret ved siden av det flytende atomkraftverket Akademik Lomonosov utenfor byen Pevek i Det østsibirske hav, I følge satelittbilder analysert av HNN tok overføringen av drivstoffet rundt ti dager.

Smp Arkhangelsk satellite.
Satelittbilde av Smp Arkhangelsk fortøyd til det flytende atomkraftverket Akademik Lomonosov (i midten til høyre) 5. oktober. (Kilde: Planet.com)

Lang historie med mangler

Fartøyet, som ble bygd i 2002 av Damen Shipyard i Romania, har hatt sju tidligere eiere før det ankom sin nåværende operatør, Northern Shipping Company.

Havneinspeksjoner som går mer enn ti år tilbake avslører brudd som spenner i alt fra manglede sporing, redningsbåter, og defekte brannpumper, til inoperative hjelpemotorer og brudd på den internasjonale konvensjonen til forhindring av marin forurensing fra skip (Marpol).

Mens noen av bruddene var mindre og noen var alvorlige nok til at fartøyet ble tilbakeholdt, maler de alle et bilde av et aldrende skip med pågående mangler. Det er heller ikke blitt gjennomført noen inspeksjoner siden 2021, i følge tilgjengelige offentlige registre.

Smp Arkhangelsk violations overview.
Oversikt over registrerte mangler mellom 2019 og 2021. (Kilde: Equasis)

– Med tanke på at dette er en seilas med farlig last, så er dette i grenseland, forklarer Sigurd Enge, seniorrådgiver for shipping og Arktis i miljøvernstiftelsen Bellona. 

– Risikoen knyttet til dette fartøyet på Den nordlige sjørute i oktober er høy og basert på deres historie med sikkerhetsinspeksjoner er den svært høy, fortsetter Enge, som jobber med skipssikkerhet og er en av de mest erfarne rådgiverne i Bellona.

– Brudd under havnestatskontrollen indikerer at det er en høy risiko for at en hendelse kan inntreffe. Og med en historie med mangel på sikkerhetsutstyr, utilstrekkelig framdrift- og hjelpemaskineri, sertifikater og brannpumper, kan en hendelse raskt bli til en alvorlig ulykke når det gjelder brannslukking, sikkerhetsutstyr og ferdigheter.

Smp Arkhangelsk violation sample
Utdrag fra skipets registrerte mangler. (Kilde: Equasis)

Følger ikke internasjonale skikker

Transport av kjernefysiske materialer i internasjonale farvann er strengt regulert. En kort liste av spesialiserte fartøy, som de britiske fraktskipene Pacific Egret eller Pacific Grebe, utfører vanligvis dette arbeidet. Kjernefysiske materialer må også lagres i godt sikrede beholdere.

Bruken av skip som ikke er spesialisert for transport av atombrensel viser at Russland har få tilgjengelige alternativer "ettersom det fins skip som gjør denne type arbeid i Europa, for eksempel," forklarer Hervè Baudu, professor i maritim utdanning ved French Maritime Academy (ENSM).

– Dette er helt klart et tilfelle hvor Russland fortsetter i sine egne farvann og territorier med de midlene de har til rådighet. Riktignok overholder ikke skipet internasjonale krav, men vi får håpe at containerne som avfallet eller brenselet oppbevares i gjør det, fortsetter han.

Basert på typen mangler og hvor de ble registrert, er ikke skipet "vant med internasjonale skikker og reguleringer", forklarer Baudu.

Risiko knyttet til årstiden

Fartøyets lave isklassifisering (Arc4) gir også grunn til bekymring og Enge sier at det "ikke er så betryggende".

– Å operere langs Den nordlige sjørute på denne tiden av året er risikofylt. Isforholdene kan endre seg raskt i oktober med ny isdannelse, og med sterk vind og varierende temperaturer kan isdekket bevege seg raskt.

Det virker som om myndighetene er villige til å gjennomføre seilaser "for enhver pris".
Hervè Baudu, professor i maritim utdanning ved French Maritime Academy

– Risikoen for farlig godstransport med skip som ikke er utstyrt godt nok er uakseptabel, konkluderer Enge, og peker på muligheten for forutsetninger som endres raskt, inkludert vær- og isforhold.

Dette gjelder spesielt gitt Russlands historie knyttet til dumping av radioaktive materialer og sunkne ubåter i Barents- og Karahavet.

Presser på tross sanksjoner

Transporten av atombrensel kommer etter den første transporten av råolje til Kina gjennom Arktis på et aldrende oljeskip uten isklassifisering for noen uker siden.

– Vi ser brudd på miljørettigheter med oljetankere fra en flåte som er potensielt farlig så lenge det er krig i Ukraina, utdyper Baudu.

Enge er enig i at sanksjoner har påvirket driften langs Den nordlige sjørute.

– Behovet for å bruke ruten til transport østover gjør at regjeringen er mer villig til å presse grensene for sikkerhet og ren og sikker drift generelt. Det virker som om myndighetene er villige til å gjennomføre seilaser "for enhver pris".

Rosatom og TVEL har ikke svart på forespørsler om kommentar.

Les også:

Nøkkelord