Slutt for Norges eneste norskeide kullkraftverk

Gruve 7, Svalbard

Så er det slutt for kullkraftverket i Longyearbyen.(Foto fra Gruve 7: Line Nagell Ylvisåker)

Torsdag 19. oktober er det over for kullkraftverket i Longyearbyen, som har gitt varme og lys til innbyggerne i over 40 år.

Et kapittel i norsk energihistorie nærmer seg slutten når Norges eneste norskeide kullkraftverk i Longyearbyen står overfor en historisk omstilling.

Kullkraftverket, som har lyst opp og gitt varme til Longyearbyen i over 40 år, skal avvikles og erstattes av et dieselkraftverk. Det markerer det første skrittet i overgangen til et lavutslipps energisystem. Torsdag 19. oktober trykkes det på knappen.

Daglig leder i Svalbard Energi, Guttorm Nygård, sier i en pressemelding fra Svalbard energi AS, at det blir en spesiell dag.

– Kullkraftverket har vært hjertet i Longyearbyen i 40 år. Nå skal dette erstattes med dieselkraft som første steg i omstillingen til et lavutslipps energisystem. Den siste dagen kullkraftverket produserer strøm og varme til byen er en merkedag som vi ønsker å dele med resten av byen, sier Nygård.

Kullkraftverket i Longyearbyen har vært en kilde til energi og varme for samfunnet siden 1983. Som en markering av denne historiske endringen er alle innbyggere invitert til å se kullkraftverket fra innsiden, for siste gang.

Denne overgangen markerer en langsiktig beslutning som har blitt utviklet over tid. I januar 2021 bestemte den norske regjeringen at en ny energiløsning for Longyearbyen skulle utredes, ettersom kullkraftverket hadde medført betydelige vedlikeholdskostnader og klimagassutslipp.

Høsten 2021 vedtok Longyearbyen lokalstyre å avslutte driften av kullkraftverket senest i høsten 2023, og opphevet avtalen med Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS.

I overgangsperioden vil Longyearbyen driftes på dieselkraft, mens arbeidet med å etablere en ny, mer bærekraftig energiløsning fortsetter.

Dette skifte vil medføre en nedbemanning på til sammen 13 personer, etter at Svalbard energi har gjennomført en kutt i antall ansatte i samarbeid med de tillitsvalgte. Per i dag har Svalbard energi 31 ansatte.

Les også:

Nøkkelord