– En av få kommuner i Arktis hvor man får slike store byutviklingsprosjekter

Første spadetak i flyttingen av Bodø lufthavn
Fra venstre: Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap), Ordfører Ida Pinnerød i Bodø kommune (Ap) og konsernsjef i Avinor Abraham Foss tar første spadetak i anledning prosjektet "Ny by - ny flyplass" i Bodø. (Foto: Hilde Bye / High North News).

Bodø: Det første spadetaket er nå tatt for et av Nord-Norges største byggeprosjekter; flyttingen av lufthavna i Bodø og utviklingen av en helt ny bydel. – Vi trenger denne typen løft i nord, sier Bodø-ordfører Ida Pinnerød (Ap) til High North News. 

Tirsdag ble første spadetak i et av Nord-Norges største byggeprosjekter tatt; nemlig flyttingen av Bodø lufthavn.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap), Bodø-ordfører Ida Pinnerød (Ap) og konsernsjef i Avinor Abraham Foss var på plass for å ta det første spadestikket i jorda. 

– Dette er en stor dag for Bodø, for Nord-Norge og for Avinor, sa konsernsjef Abraham Foss under seremonien tidligere på dagen i Bodø rådhus. 

Et massivt byggeprosjekt venter nå i de kommende årene. I år blir det forberedende byggeaktivitet ved lufthavnen. Større anleggsarbeider starter i 2024.

– Vi skal flytte masse tilsvarende 1400 olympiske svømmebasseng, påpekte Foss i Avinor. 

Målet er å åpne for prøvedrift i løpet av 2029 og offisiell åpning planlegges i 2029/2030. 

Illustrasjon av Ny by - ny flyplass
Illustrasjon av Ny by - ny flyplass. (Illustrasjon: Bodø kommune).

Storstilt byutviklingsprosjekt

Det storstilte prosjektet "Ny by - Ny flyplass" innebærer at dagens flystripe flyttes om lag 1000 meter sørvest for dagens lufthavn. Bakgrunnen er Stortingets vedtak i 2012 om å legge ned Forsvarets hovedflystasjon i Bodø og flytte virksomheten til Ørlandet og Evenes. 

Flyttingen frigjør store arealer å utvikle byen på. Forsvaret og dagens lufthavn etterlater seg et område på omtrent 5400 dekar. Bodø kommune har valgt å satse på utvikling av en helt ny, grønn bydel i området. 

– Vi trenger denne typen løft i nord, sier ordfører Ida Pinnerød (Ap) i Bodø kommune til High North News. 

Pinnerød viser til at hun er ordfører i en av få kommuner i Arktis hvor man får slike store byutviklingsprosjekter. Og akkurat nå er det mange vanskelige spørsmål i nordområdene og den arktiske regionen. Det handler særlig om fraflyttingsproblemet. 

– Da er det nettopp viktig å ha prosjekter som skaper arbeidsplasser og optimisme som gjør at folk ønsker å bo og leve her. Denne typen løft er viktig for nordområdene; det handler blant annet om at folk skal ha spennende jobber og oppgaver å gå til framover, understreker ordføreren og legger til: 

– Dette er en stor dag for regionen vår. Det er avslutning på en lang jobb, men først og fremst begynnelsen på noe stort og spennende for de som kommer etter oss.

En annen viktig del for kommunen er klima- og miljøaspektet i byggingen av den nye bydelen. 

– Vi har store ambisjoner for akkurat det her – og hvordan vi skal utvikle byene våres for framtida. Det vil bety mye om vi kan utvikle den kunnskapen med dette prosjektet, forteller Pinnerød.

Signering av avtaler for Ny by - ny flyplass
Konsernsjef Abraham Foss i Avinor, avdelingsdirektør Stig Nilsen i Forsvarsbygg og ordfører Ida Pinnerød i Bodø kommune signerer avtaler om overføring av areal. Avinor skal kjøpe dagens lufthavn og nye lufthavnområde fra Forsvarsbygg. En av avtalene innebærer også at Bodø kommune kjøper deler av dagens lufthavn til ny bydel og et område av Bodøsjøen fra Forsvarsbygg som blir grønt område. (Foto: Hilde Bye).  

Genererer verdiskaping

Fra regjeringen sin side var samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) på plass. 

– Regjeringen er opptatt av å satse på nordområdene, og Nordland er en viktig del av nord. Gjennom infrastruktur som dette lufthavn-prosjektet, bidrar vi til konkret byutvikling, men det gir også regionale effekter. Det handler blant annet om næringslivets muligheter for reising, samt at det legger til rette for ny næringsutvikling i Bodø, sier han til HNN.

Også ordfører Pinnerød påpeker prosjektets betydning for regionens næringsliv. 

– I byggingen av flyplassen vil det bygges for tilsvarende hundre fotballbaner. Det er store ting på gang, og mange arbeidsplasser inkludert. Det kommer til å bety mye for næringslivet vårt, og er en viktig del av å komme videre etter at man la ned 1000 arbeidsplasser [ved nedleggelsen av flystasjonen, journ.anm.], sier hun. 

– Infrastruktur kan bidra til å generere mer verdiskaping, og i denne sammenhengen bidrar det også til å legge til rette for å bygge ny by og således verdiskaping i hele regionen, legger Nygård til. 

Flyplass på Mo

Regjeringen har også foreslått å bevilge 653 millioner kroner til Avinor for bygging av ny lufthavn ved Mo i Rana. Dette kom fram i statsbudsjettet for 2023 som ble lagt fram i fjor.

En ny lufthavn ved Mo i Rana skal gi en mer hensiktsmessig innflyging og muligheter for å lande og lette med større fly, skriver regjeringen. 

– Den nye lufthavna ved Mo i Rana vil legge grunnlaget for et helt nytt reisetilbud, for eksempel med stabile flyruter til Oslo og flyvninger til andre destinasjoner. Dette kan gi positive ringvirkninger for både folk og næringsliv på Helgeland, sa samferdselsminister Nygård i en pressemelding. 

Prislappen for flyplassprosjektet i Bodø er i underkant av 7 milliarder kroner.

Første spadetak
Første spadetak i flyttingen av Bodø lufthavn. (Foto: Hilde Bye).

Les også

Nøkkelord