Den russiske Nordflåten er i gang med større øvingsaktivitet

Illustrasjonsbilde: Et russisk kommando- og kontrollfly av typen Berijev (med Nato-betegnelsen Mainstay) identifisert i internasjonalt luftrom utenfor kysten av Finnmark februar 2022. Denne typen fly har en radar som gir luftbilde, og brukes til å lede flystyrker. (Foto: Luftforsvaret)

Luft- og sjøstyrker i den russiske Nordflåten er i sving for to øvelser denne uka. Den ene har fokus på å beskytte Russlands økonomiske virksomhet og kommunikasjoner i arktiske farvann, mens den andre består i ubåtjakt.  

Mandag innledet Nordflåten en kommando- og stabsøvelse med 1800 soldater, 40 fly og opptil 15 skip, melder det russiske forsvarsministeriet. Blant skipene er missilkrysseren Marshal Ustinov.

Øvelsen går ut på å praktisere ledelse av styrkene i «krisesituasjoner i Polhavet», med vekt på sikring av russisk maritim økonomisk aktivitet og sjøveier – som Den nordlige sjørute.

I forlengelsen er det også fokus på å utvikle samvirket mellom flystyrker, luftvernenheter og marinestyrker. Dette inkluderer òg samhandling med fly fra kommandoen for langdistanseflygninger, som inngår i landets strategiske atomstyrker. Under denne kommandoen er langtrekkende bombefly, tankfly og rekognoseringsfly.

Øvingen skal inngå i Nordflåtens årlige treningssyklus og vil gå over flere dager.

Tirsdag meldte ministeriet at Nordflåten også er i gang med å øve på ubåtjakt i Barentshavet. En søk- og angrepsgruppe fra Kolaflotiljen, med blant annet mindre antiubåtskip, skal utover uka trene på å søke etter, oppdage og spore en ubåt. Gruppen skal støttes av minesveipere, Tu-142 maritime patruljefly og Ka-27M helikoptre. Det opplyses ikke om antall involverte soldater, fartøy eller fly.

Missilkrysseren Marshal Ustinov er blant Nordflåtens krigsskip som nå øver i Barentshavet. Her er den fotografert i internasjonalt farvann utenfor norskekysten i januar 2022. (Foto: Forsvaret)

Tett rekkefølge

Den nevnte øvingsaktiviteten kommer i forlengelsen av to øvelser for Nordflåtens flyvåpen i forrige uke.

I den ene øvde jagerfly av typen Su-33 i et treningsområde over Barentshavet på å oppdage og avskjære fiendtlige fly, samt bombe overflatemål.  

Den andre øvingen involverte Su-24 bombe- og rekognoseringsfly og MiG-31 jagerfly, og foregikk på et treningsfelt ved kysten av Kolahalvøya i Kvitsjøen. Der øvde de på å oppdage og avskjære fiendtlige fly, samt utføre bombe- og missilangrep. Mer enn 20 mål som imiterte fiendtlige skip og pansrede kjøretøy skal ha blitt truffet.

Forsvarsministeriet informerer heller ikke om dimensjonene på de sistnevnte øvelsene.

Nordflåtens siste større øvelse med både luft- og sjøstyrker foregikk i Barentshavet i midten av mars, og involverte 20 skip og støttefartøy, samt fem fly. Øvelsen gikk ut på å beskytte Russlands arktiske grenser mot trusler til havs. Den ble innledet samtidig som stor norskledet og britiskledet militær øvingsaktivitet i Nord-Norge gikk mot slutten.

Saken er oppdatert med nye opplysninger.

LES OGSÅ:

Nøkkelord