Militært møte på grensa: – Viktig at allierte kjenner til Norges rolle som Nato i nord

NATO-generaler på besøk på Pasvik grensestasjon
Nato-generaler på besøk på Pasvik grensestasjon. (Foto: Maria Selnes / Forsvaret).

Både Norge og Nato er interessert i å opprettholde lavspenning i nordområdene. Da er det viktig at våre allierte kjenner Norges posisjon i nord og vår lange erfaring med å operere tett på og være nabo med Russland, sier talsperson for FOH om møtet mellom Nato-sjefer ved den norsk-russiske grensa. 

– Hensikten med møtet er at de militære sjefene skal møtes, bygge relasjoner og bli bedre kjent med hvordan militære operasjoner drives i Norge. Det bygger sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen, forklarer talsperson for Forsvarets operative hovedkvarter, sier senior kvartermester Marius Vågenes Villanger til High North News.

Denne uka møttes en rekke Nato-sjefer ved den norske grensa mot Russland. Anledningen for besøket er militærøvelsene som nå foregår i Nord-Norge, blant annet Joint Viking som vil være den største militærøvelsen i Norge i 2023. Formålet er å trene på å forsvare Norge sammen med allierte og sivile samarbeidspartnere. Selve øvelsene foregår hovedsakelig i Norskehavet og Indre Troms.

Lavspenning

– Både Norge og Nato er interessert i å opprettholde lavspenning i nord, og da er det viktig at våre allierte kjenner Norges posisjon i nord og vår lange erfaring med å operere tett på og være nabo med Russland, utdyper Villanger. 

Besøket omtales som "Commanders Huddle" og gikk over to dager. Første del ble tilbrakt i Bodø hvor de militære sjefene fikk se hvordan øvelsene ledes. Det offisielle programmet ble avsluttet helt nord på Natos fastland, ved den norsk-russiske grensen og Pasvik grensestasjon, som er en del av Garnisonen i Sør-Varanger, forklarer han.

– For Sjef Forsvarets operative hovedkvarter, generalløytnant Yngve Odlo, er det viktig at våre allierte kjenner til Norges rolle som Nato i nord, og det norsk-russiske forholdet. Siden 2014 har det ikke vært noe militært samarbeid mellom Norge og Russland, men vi har fremdeles en rekke avtaler og sikkerhetsmekanismer som skal hindre misforståelser mellom militære fartøy i sjøen og i luften, opprettholde grensevakt, søk og redning og fiskeriforvaltning, legger Villanger til. 

NATO-generaler på besøk på Pasvik grensestasjon
Nato-generaler på besøk på Pasvik grensestasjon som en del av Commanders Huddle under øvelsen Joint Viking 23. (Foto: Maria Selnes / Forsvaret).

19 generaler og admiraler

19 generaler og admiraler fra Norge, USA, Frankrike, Nederland, Danmark og Sverige deltok i besøket, i tillegg til representanter fra Natos taktiske og operasjonelle hovedkvarter i Norfolk (USA), Brunssum (Nederland), og Izmir (Tyrkia).

I tillegg deltok leder for beredskapsavdelingen i Politidirektoratet, Tone Vangen, og direktør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Elisabeth Aarsæther.

Nøkkelord