Arktis 2030: Over 25 millioner kroner til nordnorske prosjekter

Direktør ved Nordområdesenteret Frode Mellemvik og fylkesrådsleder i Nordland Tomas Norvoll (Ap)
Hvorfor flytter ikke flere til Nord-Norge? Det er et av spørsmålene direktør ved Nordområdesenteret ved Handelshøgskolen Nord universitet, Frode Mellemvik (t.v) skal finne svar på i forskningsprosjektet. Troms og Finnmark fylkeskommune har i samarbeid med Nordland fylkeskommune - her ved fylkesrådsleder i Nordland Tomas Norvoll (Ap) - bevilget støtte til ni hovedprosjekter via støtteordningen Arktis 2030. (Arkivfoto: High North News)

Fylkeskommunene i Troms og Finnmark og Nordland har bevilget nær 26 millioner kroner til ni hovedprosjekter via støtteordningen Arktis 2030. Grønn vekst, fraflytting og leverandørindustrien er blant prosjektene som har fått støtte.

Tilskuddsordningen Arktis 2030 er et sentralt virkemiddel i norsk nordområdepolitikk og dekker prosjekter innen de prioriterte innsatsområdene i regjeringens nordområdesatsing. Fylkeskommunene i Troms og Finnmark og Nordland har i år bevilget nær 26 millioner kroner til ni nordnorske hovedprosjekter via støtteordningen Arktis 2030.

Blant de godkjente søknadene er et prosjekt i regi av Nordområdesenteret ved Handelshøgskolen Nord universitet, som har fått fem millioner kroner til tilskudd for å undersøke hva som skal til for å få flere til å flytte til Nord-Norge.

Direktør ved Nordområdesenteret, Frode Mellemvik, sier at utflytting fra Nord-Norge – sammen med for lite innflytting – er en betydelig utfordring for befolkningen i nord og hele landet for øvrig.

– Regjering og Storting er veldig klare på at Nord-Norge er landets viktigste strategiske satsingsområde. Årsaken til det er at land og hav i nord er svært ressursrike og ressursene her skal sikre velstand og velferd for hele nasjonen i årene som kommer, sier Mellemvik.

Mellemvik tror at dersom befolkningsutviklingen i Nord-Norge fortsetter som nå, vil det være fare for at landsdelen ikke vil ha nok folk til å realisere mulighetene for verdiskapning som ligger i regionen.

– Jeg er derfor veldig glad for at vi gjennom denne bevilgningen og at dette prosjektet får denne muligheten til å utvikle kunnskap om hvordan vi kan bli flere i Nord-Norge. Prosjektet er ment å være til nytte for så vel næringsliv som myndigheter i arbeidet med å bidra til økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft i nordområdene, sier Frode Mellemvik.

Her er alle prosjektene som fikk tilskudd via Arktis 2030 for i søknader som ble sendt inn i fjor:

Lofotrådet i Vestvågøy kommune med prosjektet «Grønn vekst i distriktskommuner» ble tildelt  1,45 millioner kroner.

Petro Arctic i Hammerfest med prosjektet «LINNGE - Styrking av leverandørindustrien i Nord-Norge gjennom satsing på grønn energi og bærekraft», ble tildelt 2,5 millioner kroner.

Oslo-baserte Sunnaasstiftelsens prosjekt for inkluderende reiseliv i Nord-Norge ble tildelt 2,1 millioner kroner.

Nordnorsk Design og Arkitektursenter med prosjekt for inkluderende arktiske byrom i Tromsø ble tildelt 2,7 millioner kroner.

UiT – Norges arktiske universitet fikk tilskudd for to prosjekter: «Vår egen Moby Dick – mysterier, utfordringer og muligheter for bærekraftig hvalturisme» og «Leveraging AIS data and field knowledge for making spray icing risk-informed decisions (SPRISK)» ble begge tildelt fem millioner kroner.

Nordområdesenteret ved Handelshøgskolen Nord universitet ble tildelt fem millioner kroner til prosjektet «InnNord: hvordan blir vi flere i Nord Norge?».

I Hadsel kommune fikk prosjektet «LoVe fornybar» 600 000 kroner.

Til slutt ble Hammerfest næringsforenings samarbeidsgruppe Nussir tildelt 1 250 000 kroner for ringvirkningsprosjektet.

Les også:

Nøkkelord