Fire nordnorske bedrifter fikk størst tilskudd

Tom Jensen, Freyr. HND19.
Administrerende direktør Tom Jensen i Freyr presenterte batterifabrikken under High North Dialogue 2019 i Bodø. I fjor mottok selskapet 39 millioner kroner fra Innovasjon Norge for å bygge et miljøvennlig produksjonsanlegg for batterier i Mo i Rana i Nordland. (Foto: Trine Jonassen)

I fjor ga Innovasjon Norge støtte til 5000 prosjekter. På de fem øverste plassene over de største tilskuddene, er fire av prosjektene fra Nord-Norge.

2021 ble et godt år for finansiering til næringslivet i Nordland fra Innovasjon Norge. Det ble finansiert i overkant av 1,1 milliarder kroner til prosjekter som skal ha positiv miljøeffekt og løse samfunnsutfordringer, skape eksport og nye arbeidsplasser.

Næringslivet i Nordland ble kun slått av Vestlandet i mottatt finansiering fra Innovasjon Norge.

– Summen fra Nordland utgjør i overkant av 12 prosent av Innovasjon Norge sine totale midler i 2021. Det er mye når vi vet at Nordland har rundt 4,5 prosent av befolkningen. Det er mye som skjer, og det er spesielt gledelig at gode grønne prosjekter i bedriftene skyter fart, sier direktør i Innovasjon Norge Nordland, Monica Ahyee i en pressemelding.

Monica Ahyee
Monica Ahyee, direktør Innovasjon Norge Nordland. (Pressefoto)
Direktør i Innovasjon Norge Nordland, Monica Ahyee. (Pressefoto)

Fire i Nord-Norge

Totalt har Innovasjon Norge en liste med 5000 prosjekter som har fått støtte i 2021. På de fem øverste plassene, over de største tilskuddene som er gitt, er fire av prosjektene fra Nord-Norge; tre fra Nordland og et fra Troms.

I tillegg gir Innovasjon Norge ut lån som er på høyere beløp enn tilskuddene på lista.

Dette er de fire nordnorske bedriftene:

ACD Pharma har fått 60 millioner kroner for å bygge det som blir verdens største storskala bakteriofagfarbrikk med legemiddelgodkjenning. Den skal ligge på Leknes i Lofoten. Bakteriofager er en type virus som finnes i naturen og kan brukes som et alternativ til antibiotika.

Teco 2030 ASA har fått 50 millioner kroner. Prosjektet er en satsing på å produsere hydrogenbaserte brenselceller for framdrift av skip i Narvik. Satsingen betyr reduserte klimagassutslipp og muligheter for opptil 500 nye arbeidsplasser.

Finnfjord AS har fått 44,5 millioner kroner i innovasjonstilskudd, som en del av Grønn Plattform. Finnfjord produserer ferrosilisium, som er et viktig råmateriale i stålindustrien. Anlegget ved Finnsnes i Troms er blant verdens største og mest energieffektive smelteverk for produksjon av ferrosilisium.

Freyr har fått 39 millioner kroner for å bygge et miljøvennlig produksjonsanlegg for batterier i Mo i Rana i Nordland. Dette kan skape mange arbeidsplasser i distriktet.

På topp fem-lista er i tillegg Beyonder, som har fått 44,5 millioner kroner i miljøteknologitilskudd. Beyonder i Sandnes i Rogaland lager battericeller av sagflis, produsert med ren energi.

Utviklet sammen

– Vi ser frem til et spennende år i 2022 også. Det er flere spennende industrietableringer på gang, blant annet innenfor batteri, hydrogen og bruk av CO2 fra industrien. Langs kysten vår er det også innovasjonsprosjekter innenfor oppdrett og alger, og i Bodø skal det bygges en ny bydel. I Andøya syder det rundt Andøya Space. Innenfor reiseliv utvikles det helårsturisme og det jobbes med prosjekter som bidrar til bærekraft gjennom å ta i bruk nærmiljø og nære produkter, sier Ahyee.

Hun sier at Innovasjon Norge Nordland bidrar til bærekraftig vekst og eksport i næringslivet i Nordland.

Innovasjon Norge kan ikke navngi selskapene på nåværende tidspunkt.
Jan Fredrik Korpe, Innovasjon Norge Nordland

– Det gjør vi ikke å bare med finansiering, men også med kompetanse, blant annet innen forretningsutvikling, bærekraft og internasjonalisering. Flere av prosjektene har vi sparret og utviklet sammen med våre kunder, sier Ahyee.

Utenlandsk kapital

– I 2021 har vi også jobbet med flere internasjonale selskaper som ønsker å etablere seg i Nordland, i tillegg til å bidra med å hente inn utenlandsk kapital til regionale vekstbedrifter. Det er i Nordland det skjer, sier Ahyee.

På spørsmål om hvilke selskaper dette dreier seg om, svarer Jan Fredrik Korpe, som er leder for Invest in Nordland i Innovasjon Norge Nordland, at prosessene er pågående, og dermed ønsker ikke Innovasjon Norge å navngi selskapene på nåværende tidspunkt.

– Hvorfor er Nordland attraktivt for disse selskapene?

– Nordland kan tilby grønn kraft til de laveste prisene i Europa. I tillegg har Nordland mye råvarer som er av interesse. Det er også nært det europeiske markedet som er viktig for de bedriftene som skal etablere seg, sier Korpe.

Han sier at de norske selskapene som Innovasjon Norge jobber med utvikler innovative produkter med gode eksportmuligheter.

– Slike selskap er av interesse for både norske og utenlandske investorer, avslutter Korpe.

Les også:

Nøkkelord