Andøya Space får godkjent finansiering på 365 millioner kroner

Andøya Spaceport får 365,6 millioner kroner fra regjeringen. (Foto: Norconsult)

– Vi gir nå klarsignal for etableringen av oppskytingsbasen på Andøya, Andøya Spaceport får til sammen 365 millioner kroner, sier statsminister Erna Solberg.

– Dette er en historisk dag for Andøya og for Norge som romnasjon. Andøya Space vil bli en motor i omstillingen av samfunnet på Andøya, og vil kunne gi et løft for hele Nord-Norge. Norge blir med dette et av svært få land som vil kunne skyte opp satellitter fra eget territorium, sier statsminister Erna Solberg (H).

– Andøya Space forventer selv opp mot 150 nye arbeidsplasser i tilknytning til oppskytingsbasen. Dette er teknologi som er under utvikling og Nord-Norge får med dette flere spennende og moderne kompetansearbeidsplasser. Det er sterk konkurranse på området og kvalitetskravene er høye. Andøya må hele tiden utvikle seg for å følge med, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Første satellittoppskytning fra Andøya forventes å finne sted i løpet av tredje kvartal 2022.

Stortinget ga i juni 2020 et betinget tilsagn til Andøya Space om inntil 282,6 millioner kroner i egenkapital og 83 millioner kroner i tilskudd for å etablere en oppskytningsbase for små satellitter på Andøya. For å få utbetalt finansieringen, måtte Andøya Space dokumentere at egenkapitalen vil gi staten en finansiell avkastning som tilsvarer det en rasjonell markedsinvestor ville ha akseptert.

Første henvendelse om finansiering av en satellittoppskytingsbase på Andøya ble mottatt av Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) i februar 2019. Det har i løpet av de siste 2,5 årene vært tett dialog mellom Andøya Space, NFD og NFDs rådgivere om prosjektet. Formålet har vært å få avklart om oppskytningsbasen kan realiseres som en kommersiell investering for staten, i samsvar med EØS-avtalens statsstøtteregler.

I tiden fremover skal Andøya Space ferdigstille kontrakter med kunder og leverandører.

Les også

Nøkkelord