Skottland vil bli den europeiske inngangsporten til Arktis

Skottland vil knytte seg tettere til Arktis innen både handel, utdanning og kultur, fremgår det av det nye rammeverket for arktisk politikk som ble lansert av utenriksminister Fiona Hyslop, mandag. Foto: The Scottish Government 

Skottland promoterer seg selv som "en europeisk inngangsport til Arktis" i det nye politiske rammeverket som ble presentert mandag. I dokumentet lover den skotske regjeringen et enda tettere samarbeide med sine arktiske naboer. 

Mandag presenterte utenriksminister Fiona Hyslop det nye politisk-arktiske rammeverket for Skottland, kalt Arctic Connections: Scotland's Arctic policy framework. 

Politikken er utformet som  et forsøk på å øke utdannings-, kultur-, turisme- og energiforbindelser mellom Skottland og Arktis.

I dokumentet lover den skotske regjeringen et enda tettere samarbeide med sine arktiske naboer. 

For eksempel gjennom et samarbeid med VisitScotland for å utforme politikk som fremmer bærekraftig turisme. Og satsinger som XPoNorth som skal oppmuntre til felles kulturprosjekter mellom Skottland og andre arktiske land.

Et nytt fond vil også bli opprettet for å utvikle nye muligheter for internasjonalt samarbeid med nordiske land i Arktis og oppmuntre skotske universiteter til å et enda tettere samarbeid med University of the Arctic (UArctic).

Styrkes og videreutvikles

Under lanseringen understreket Hyslop, det "verdsatte forholdet" Skottland allerede har med de arktiske statene, og presenterte et rammeverk som har til hensikt å belyse gode eksempler på allerede etablerte samarbeidsplattformer, så vel som hvordan disse kan styrkes og utvikles videre inn i fremtiden. 

- Skottland er blant Arktis-regionens nærmeste naboer - vi deler mange funksjoner og synspunkter og har lenge sett på hverandre for inspirasjon, løsninger og ideer. Vårt engasjement for regionen er tydelig, og jeg er fast bestemt på at Skottland fortsatt skal være en aktiv partner når det gjelder å møte både utfordringene og mulighetene i en verden i endring, sa hun. 

Ser nordover på grunn av Brexit

Arktiske land er allerede store handelspartnere for Skottland, og utgjorde tilsammen nærmere 30 prosent av den utenlandske eksporten i 2017, og dette er nok en medvirkende årsak til at Skottland nå formaliserer sitt arktiske engasjement. 

En annen er Brexit, som skaper stor usikkerhet både innenfor og utenfor Storbritannias grenser. Brexit har møtt sterk motstand i Skottland og folkeavstemningen viste en sterk støtte for å forbli en del av EU i alle skotske valgregioner. Selv om det endelige utfallet av Brexit ikke er klart for øyeblikket, kan det å etablere sterkere bånd mot nord, spesielt Norden og Nord-Atlanteren, sees på som en strategi for å åpne opp andre dører.

 

Fiona Hyslop, utenriksminister. Foto: The Scottish Government

Under lanseringen på Orknøyene mandag, understreket Hyslop at Skottland vil forbli en utadrettet europeisk nasjon. 

- Vi er forpliktet til positive relasjoner med både våre europeiske naboer og de lenger unna, til tross for usikkerheten rundt Storbritannias exit fra EU, sa hun og fortsatte:

- Skotsk-arktiske partnerskap har blitt intensivert de siste årene, og lanseringen av Arctic Connections skaper muligheter for å videreføre viktige miljø- og klimaendringsarbeid og styrke handels- og investeringsforbindelser.. 

Tettere bånd mellom havner

I Arctic Connections vektlegges det også at havnene står sentralt i både arktiske og nær-arktiske økosystemer:

"Samarbeid mellom skotske og arktiske havner er allerede etablert. High North Atlantic Business Alliance (HiNABA) -nettverket består for eksempel av havner og økonomiske utviklingsorganisasjoner i blant annet Norge, Island, Grønland, Færøyene og Canada. HiNABA-gruppen søker å øke bærekraftig handel og investeringer og utforske muligheter for et bredere samarbeid". 

I politikken understrekes det i tillegg at Skottland vil jobbe for et bærekraftig og fredelig Arktis, og de viser støtte til initiativer som har inkludering, likeverd og dialog som kjerne, og som gjenspeiler synspunktene til dem som bor i regionen.

Skottland forplikter seg også til å samarbeide med partnere som jobber for å fremme og beskyttelse av urfolk og andre minoriteter, "med respekt for at alle språk har sine egne spesifikke behov."

Tags