Nå kommer også Skottland med en strategi for Arktis

Callanish Stones, Isle of Lewis, Skottland. Foto: jbdodane/Flickr

I dag skal Skottland presentere sitt aller første rammeverk for arktisk politikk. Skottland blir dermed den siste i rekken av ikke-arktiske land som vil være med å løse utfordringene i Arktis og mulighetene i regionen. Men timingen er neppe tilfeldig. 

Lanseringen skal skje på Orknøyene. Den nye politikken skal fremheve eksisterende forbindelser mellom Skottland og den arktiske regionen, adressere utfordringer og utforske muligheter for enda større skotsk-arktisk samarbeid.

Tidspunktet er neppe tilfeldig. Brexit-prosessen i Storbritannia har møtt sterk motstand i Skottland. Folkeavstemningen viste en sterk støtte for  å forbli en del av EU i alle skotske valgregioner. Selv om det endelige utfallet av Brexit ikke er klart for øyeblikket, kan det å etablere sterkere bånd mot nord, spesielt Norden og Nord-Atlanteren, sees på som en strategi for å åpne opp andre dører.

Den skotske viljen til å posisjonere seg som en arktisk interessent er demonstrert blant annet gjennom en egen arktisk konferanse i Skottland og deltakelse på  Arctic Circle på Island og Arctic Frontier i Norge.

Historiske bånd 

På den skotske nettsiden Scotland.org, oppgis årsaken til at et slikt rammeverk er nødvendig slik: 

"Skottlands sterke bånd til Arktis strekker seg gjennom århundrene - og vi er opptatt av å sikre at de holder ut i flere hundre år fremover. Skottland er en av Arktis-regionens nærmeste naboer, og vi deler langt flere likheter enn du kanskje tror. Selv om mange av disse er mest synlige i våre nordlige regioner, strekker sosiale, kulturelle og økonomiske forbindelser seg over hele landet og er kjernen i vårt sterke vennskap med nordområdene."

Forbindelsene mellom Skottland og Arktis kan spores mange århundrer tilbake. Fram til slutten av 1400-tallet var Skottlands øyer på Orkney og Shetland faktisk en del av det norsk-danske riket. Shetlandsøyene ble faktisk gitt til Skottland i 1469 som en del av medgift da prinsesse Margaret av Danmark giftet seg med kong James III av Skottland. Selv i dag kan mange av bynavnene i de nordlige delene av Skottland spore opphavet til nordiske røtter.

 

Also read

Ønskes velkommen

Lanseringen av en arktisk politikk ønskes velkommen av de lokale myndighetene på Orkney. Leder av Orkney Island Council, James Stockan sier til avisa The Orcadian at:

- Det gleder meg at øyene våre er valgt å være vertskap for publisering av dette viktige politiske rammeverket, den skotske regjeringens prospekt for skotsk-arktisk samarbeid og kunnskapsutveksling.

Blant OICs oppgaver er å utforske nye økonomiske muligheter for øyene og også deltatt i møter med Nordisk råd i Oslo og på Arctic Circle Assembly på Island.

- Vi tar en aktiv tilnærming til å bygge nye forbindelser med arktiske og nordiske stater, og jeg ser frem til lanseringsarrangementet - så vel som et hav av diskusjoner om tidligere, nåværende og fremtidige forbindelser med våre nordlige naboer, sier Stockan videre. 

Arrangementet blir arrangert i samarbeid med den skotske regjeringen, Orkney Island Council og Highlands and Islands Enterprise.

Also read

Nøkkelord