– Vil bety mye for Berlevåg kommune, sier ordfører

Berlevåg kommune: Raggovidda vindkraftverk fikk konsesjon i 2010. Utbygging av vindkraftverket er planlagt trinnvis for å tilpasse prosjektet til begrensninger i nettkapasiteten, og konsesjonen er i den forbindelse delt opp i byggetrinn. (Foto: Berlevåg kommune). 

Olje- og energidepartementet har utsatt oppstartsfristen for Raggovidda vindkraftverk trinn 3. Et av flere hinder er dermed ute av veien for Varanger Kraft og hydrogenprosjektet i Berlevåg kommune. 

Raggo 3 er vindkraftprosjektet som er knyttet til et større hydrogenindustriprosjekt i Berlevåg kommune i Øst-Finnmark.

Flere hinder står imidlertid i veien for den lenge planlagte hydrogenfabrikken i kommunen.

Som High North News tidligere har omtalt har det blant annet vært avgjørende at Varanger Kraft får dispensasjon fra Olje- og energidepartementet til en fortsatt utbygging av vindkraft, ettersom Stortinget vedtok å trekke tilbake vindkraftkonsesjoner som ikke er benyttet innen utgangen av 2021.

Nå forlenger Olje- og energidepartementet fristen for oppstart av Raggovidda vindkraftverk trinn 3 til desember 2026. 

Det er Varanger Kraft som har klaget et tidligere avslag på utsatt idriftsettelse.

– Det vil bety arbeidsplasser og aktivitet.
Ordfører i Berlevåg kommune, Rolf Laupstad (Ap).

– Positivt for kommunen

– Det er dette vi har jobbet for etter at Stortinget gjorde vedtaket i fjor. Vi er svært glade for det positive resultatet for Varanger Kraft, sier ordfører Rolf Laupstad (Ap) i Berlevåg kommune til High North News.

Laupstad sier dette vil være positivt for Berlevåg kommunes arbeid når det gjelder bærekraftig og grønn industri- og næringsutvikling.  

Hva vil hydrogenfabrikken og prosjektet bety for Berlevåg?

 Det vil bety arbeidsplasser og aktivitet. Vi er en liten kommune og trenger arbeidsplasser. Og gjerne grønne arbeidsplasser, avslutter han. 

Reindrift

Departementet skriver i pressemeldingen at de i klagesaken har vurdert nyere forskning om vindkraft og reindrift og funn fra nettopp Raggovidda, og legger til grunn at den planlagte utvidelsen av Raggovidda vindkraftverk kan være til ulempe for reindriften.

"På denne bakgrunn er det satt vilkår for fristforlengelsen om at konsesjonæren i MTA-planen for Raggovidda trinn III beskriver hvordan reinbeitedistriktet er blitt involvert i den nærmere utformingen av anlegget og hvordan skader og ulemper er avbøtt og kompensert. Konsesjonsmyndighetene kan ved godkjenning av detalj- og MTA-plan sette ytterligere krav til tilpasninger og avbøtende tiltak, dersom partene ikke kommer til enighet," skriver Olje- og energidepartementet.

Les også

Nøkkelord