Har valgt tomt i Hammerfest for Barents Blue-prosjektet

Markoppneset i Hammerfest kommune
Horisont Energi har valgt Markoppneset i Hammerfest kommune som foretrukket tomt for å bygge Europas første storskala fabrikk for produksjon av såkalt «blå» ammoniakk fra naturgass. (Foto: Horisont Energi AS). 

Horisont Energi planlegger å bygge Europas første karbonnøytrale ammoniakkanlegg i stor skala. 

Det Sandnes-baserte selskapet Horisont Energi skriver i en pressemelding torsdag at dette er et viktig skritt i Barents Blue-prosjektet. 

Selskapet omdanner gass til ammoniakk og hydrogen. Planen er å bygge Europas første storskala fabrikk for produksjon av såkalt «blå» ammoniakk fra naturgass, som innebærer at CO2 fanges under produksjonsprosessen og lagres. Det planlagte anlegget vil kunne tilby en klimavennlig anvendelse for en betydelig del av naturgassen fra Barentshavet. skriver Horisont Energi. 

– Jeg er glad for at prosjektet fortsetter å holde oppe tempoet og rykker frem i henhold til plan, og jeg vil få takke for et veldig godt samarbeid med begge de aktuelle kommunene og for mye lokal og regional støtte til prosjektet. I fortsettelsen vil vi legge stor vekt på god dialog med lokalmiljøet, sier Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen, administrerende direktør i Horisont Energi.

To andre tomter i Hammerfest og Nordkapp kommune var også med i vurderingen. Selskapet skriver at de vil ha med seg en av de andre tomtene som en alternativ løsning. Etter gjennomførte studier vil tomtevalget endelig bekreftes senere i år.

– Uansett hvilken tomt som velges ligger det an til at Finnmark og Troms fylke får et nytt industrianlegg for fremtiden, sier Eidesen.

Planen er at anleggsarbeidet skal foregå fra 2022 til 2025 og at ammoniakkfabrikken skal komme i drift i 2025.

Barents Blue

Barents Blue vil bli Europas første rene ammoniakkproduksjon i stor skala.

Basert på naturgass fra Barentshavet vil prosjektet omfatte et rent ammoniakkanlegg i verdensklasse i Finnmark.

Vil ha en produksjonskapasitet på 3000 tonn ammoniakk per dag når anlegget kommer i drift.

Under produksjonsprosessen vil karbon fanges opp og transporteres med skip til Polaris-reservoaret for lagring, med en estimert kapasitet på over 100 millioner tonn under havbunnen utenfor Finnmark, noe som tilsvarer to ganger Norges årlige klimagassutslipp.

Prosjektet går nå inn i konseptfasen, og det forventes en investeringsbeslutning for Polaris og Barents Blue-prosjektet mot slutten av 2022.

Ammoniakk har en rekke industrielle bruksområder, blant annet i gjødselproduksjon, og er i dag verdens andre største industrigass. I fremtiden ventes det at ammoniakk også vil bli brukt som klimanøytralt drivstoff særlig innenfor maritim næring og til klimanøytral kraftproduksjon.

Kilde: Horisont Energi

Nøkkelord