The High North Tour 2021: I Berlevåg lever drømmen om en hydrogenfabrikk

Kjell Richardsen og Berlevåg kommune var tidlig ute med planer om en hydrogenfabrikk. Optimismen er fortsatt på plass, selv om store hinder skal forseres før fabrikken er en realitet. (Video: Arne O. Holm)

Berlevåg: Han klarer knapt å stå rolig, Kjell Richardsen, mens han beskriver visjonene for en hydrogenfabrikk i Berlevåg i Finnmark. Men før fabrikken står ferdig, skal både kommunen og Varanger Kraft passere noen tøffe hinder.

I ti år har næringsutvikler i Berlevåg kommune, Kjell Richardsen, drømt om en hydrogenfabrikk i kommunen. Han var med andre ord tidlig ute med en industrivisjon som etter hvert har dukket opp flere steder i Norge.

Får han det slik han vil, er hydrogenfabrikken bare en liten del av en industripark som skal snu et brutalt nedadgående folketall i fiskerikommunen helt nordøst i Norge.

Et innlegg på Varanger Krafts hjemmesider forleden, skrevet av konsernsjef Terje Skansen, viser imidlertid at veien dit kan være ganske lang.

Skjær i sjøen

Et avgjørende poeng er blant annet at Varanger Kraft får dispensasjon fra Olje- og energidepartementet til en fortsatt utbygging av vindkraft, etter at Stortinget tidligere har vedtatt å trekke tilbake vindkraftkonsesjoner som ikke er benyttet innen utgangen av 2021. Dette blant annet for å stoppe tidligere ubenyttede, og etter hvert svært kontroversielle utbyggingstillatelser.

Arnes-turnékar-Berlevåg. The High North Tour 2021.
Berlevåg: The High North Tour 2021. (Grafikk: Iris Ørnhaug/Nord universitet)
Berlevåg: The High North Tour 2021. (Grafikk: Iris Ørnhaug/Nord universitet)

Også Raggo 3, som vindkraftprosjektet knyttet til Hydrogenfabrikken i Berlevåg kalles, er kontroversielt, også lokalt.

Av det åpne brevet fra konsernsjefen framgår det også et heller ikke finansieringen er på plass.

Varanger Kraft har innledet et samarbeid med Aker-konsernet, men noen investeringsbeslutning vil etter planen ikke bli tatt før i 2. kvartal 2022. Det betyr i klartekst at prosjektet så langt sliter med å garantere lønnsomhet for eierne.

Skulle alle brikkene falle på plass, og hydrogenfabrikken bli en realitet, er dette konsernsjefens egen beskrivelse av noen av de lokale ringvirkningene:

Nyklippet og dannet

- Håpet er …at ungdom fra Berlevåg i så fall kommer hjem, nyklippet, dannet og utdannet.

I mellomtida fortsetter næringsutvikler Kjell Richardsen å tenke stort foran det som foreløpig bare er et pilotprosjekt som kanskje settes i drift til sommeren.

Han stiller heller ingen krav til verken utseende eller oppførsel til ungdom som kanskje vender hjem til Berlevåg.

Hele intervjuet kan du se her.

Følg The High North Tour 2021:

Nøkkelord