USA på nytt Tromsø-besøk: Søker mer kunnskap om Arktis

Dmitri Kusnezov og Jan Gunnar-Winther
Under Secretary Dmitri Kusnezov (t.v.), leder ved direktoratet for vitenskap og teknologi i USAs sikkerhetsdepartement, besøkte UiT Norges arktiske universitet på fredag for en kunnskapsoppdatering. Vert for møtet var Jan Gunnar-Winther, UiTs prorektor for forskning og utvikling. (Foto: Kjetil Rydland/UiT)

Dimitri Kusnezov ved USAs sikkerhetsdepartement var nylig i Tromsø for andre gang på under et år. Ved UiT Norges arktiske universitet fikk han innføring i ulik forskning på Arktis. Departementet ønsker innsikt i hvordan verden og den arktiske regionen fortoner seg sett fra Norge, sier Kusnezov.

English version.

Økt kunnskap om Arktis var overskriften da Dimitri Kusnezov fredag besøkte Tromsø og UiT Norges arktiske universitet, melder universitetet selv.

Kusnezov er leder for direktoratet for vitenskap og teknologi i USAs sikkerhetsdepartement (US Department of Homeland Security, DHS).

Sammen med sitt team fikk Kusnezov orienteringer fra UiT-forskere om forskning rundt ulike problemstillinger i Arktis – som klimaendringer og hybride trusler (se oversikt nedenfor).

Dette knytter an til direktoratets arbeid med å gjøre seg kjent med forskningsanalyser og utvikle kunnskapsgrunnlag for politikk i møte med vesentlig nye tider.  

Arktisk kompetanse og samspill

– Man drar til Arktis og ser hvordan ting endrer seg. Så det er en dose virkelighet – og en av nøkkelstyrkene til Norge, norske forskere og UiT er deres forståelse av Arktis. Vi er her for å prøve å få en forståelse av hvordan verden ser ut herfra med utgangspunkt i deres dype ekspertise, sier Kusnezov.

Jan-Gunnar Winther, UiTs prorektor for forskning og utvikling, var vert for møtet, og øyner et spennende mulighetsrom for samarbeid med USAs sikkerhetsdepartement og andre amerikanske institusjoner.

– Vi ser alltid etter ressurssterke og høyt kompetente partnere. DHS vil snart åpne et senter for fremragende forskning ved Universitet i Alaska, Anchorage, og det er alltid muligheter for amerikanske forskere og representanter å komme til Norge og det europeiske Arktis, påpeker Winther.

I januar kunngjorde DHS-direktoratet at Universitetet i Alaska er valgt til å lede et konsortium av amerikanske akademiske institusjoner og andre partnere for etablering av et nytt senter for fremragende forskning innenfor innenlands sikkerhet i Arktis. Direktoratet bevilger 46 millioner dollar til dette senteret over en 10-årsperiode.

Direktoratet for vitenskap og teknologi i USAs sikkerhetsdepartement

– Direktoratet ble etablert innenfor sikkerhetsdepartementet i 2003. Det tjener som en etat for forskning og utvikling, og gir ministeren vitenskapelig rådgivning.

– Mer utdypende skal direktoratet skaffe til veie kunnskapsbasert vitenskapelig og teknisk ekspertise som informerer om politikkutforming og adresserer en rekke nåværende og framvoksende trusler.

– Dets oppdrag formuleres på følgende vis: «Bidra med kritisk tenkning og vitenskapelig nøyaktighet for å levere effektive løsninger for innenlands sikkerhet på felt som har stor innvirkningskraft på og verdi for nasjonen.»

Konkrete tema

På fredag fikk Kusnezov og hans medarbeidere innføringer i følgende forskningsemner:

  • Klimaendringers innvirkning på lavarktisk tundra – presentert av Rolf Anker Ims, professor i økologi og leder for prosjektet Klimaøkologisk observasjonssystem for arktisk tundra (COAT).
  • Klimatilpasning i Arktis (hvordan samfunnet kan rigges for å tåle klimaendringer) – presentert av Mina Elisabeth Benjegård, forsker i prosjektet Climate Impetus.
  • Arktiske hybride sikkerhetsutfordringer – presentert av Gunhild Hoogensen Gjørv, professor i sikkerhetsstudier og geopolitikk. Hun leder for forskningsgruppen The Grey Zone og bidragsyter ved Senter for geopolitikk.
  • Framtidas Polhav, et nasjonalt faglig initiativ for å løfte kunnskap om klima-, miljø-, politikk-, nærings- og ressursutvikling i og for havet rundt Nordpolen – presentert av Vidar Sørum, leder ved Institutt for arktisk og marin biologi.   
  • Autonome skip i arktiske farvann – presentert av Lokukaluge Prasad Perera, professor i maritim teknologi.
  • Satellittobservasjoner for klimamodellering og sesongvarsling av arktisk sjøis – presentert av Jack Christopher Landy, førsteamanuensis innenfor jordobservasjon.
Gunhild Hoogensen Gjørv
Gunhild Hoogensen Gjørv, professor i sikkerhetsstudier og geopolitikk ved Senter for fredsstudier, UiT, orienterer representanter for USAs sikkerhetsdepartement om forskning på arktiske hybride sikkerhetsutfordringer. (Foto: Kjetil Rydland/UiT)

Knyttet kontakter

Dmitri Kusnezov (t.v.) og øvrig delegasjon fra S&T besøkte bl.a. KSATs hovedkvarter i Tromsø sist sommer. (Foto: DHS)

Dette var som nevnt ikke Kusnezovs første Tromsø-besøk. 

Han og medarbeidere reiste til byen i juni 2023 for å opprette forbindelser til norske forskningsinstitusjoner og myndighetsorganer som leder arktisk vitenskapelig forskning, ifølge USAs sikkerhetsdepartement.

UiT var nettopp blant disse – sammen med Norsk Polarinstitutt, FRAM – nordområdesenter for klima- og miljøforskning, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Kongsberg Satellite Services (KSAT) og Arktisk råds sekretariat.

Fra statsforvaltningen deltok representanter for Justis- og beredskapsdepartementet, Kunnskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet.

Arrangementet var lukket for pressen, opplyses det.

USCGC Healy i Tromsø
USCGC Healy er en av to aktive polare isbrytere i USAs kystvakt som er underlagt landets sikkerhetsdepartement. Her ligger det til kai i Breivika havn, Tromsø, i starten av oktober 2023 etter en forskningsekspedisjon i det østlige Arktis. (Foto: Astri Edvardsen)

Kystvaktbesøk og diplomatisk kontor

I oktober 2023 anløp dessuten det amerikanske kystvaktfartøyet, isbryteren USCGC Healy, Tromsø etter et internasjonalt forskningstokt i det østlige Polhavet. USAs sikkerhetsdepartement er etatsstyrer for kystvakten.

Om bord på isbryteren ble det holdt et vitenskapelig rundebord for forskere og operatører fra USA, Norge og Canada. Tema var beste praksis innenfor søk og redning, miljøvern samt fartøyssikkerhet og navigasjon i Arktis.

Fra norsk side deltok blant andre forskere ved UiT Norges arktiske universitet, Norsk polarinstitutt og Forsvarets forskningsinstitutt, samt skipssjefen på det norske kystvaktfartøyet KV Svalbard.

Senere samme måned gjenåpnet USA et diplomatisk kontor i Tromsø – både i lys av klimaendringer og geopolitikk.

Åpning av USAs ambassadepost i Tromsø.
Nær 30 år etter at USA la ned sitt diplomatiske kontor i Tromsø, ble en slik tilstedeværelse revitalisert 27. oktober i fjor. Her taler Elizabeth M. Allen, amerikansk viseutenriksminister, under åpningsmarkeringen med følgende tilhørere på scenen (f.v.): Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap); Eivind Vad Petersson (Ap), statssekretær i Utenriksdepartementet – og Marc Nathanson, USAs daværende ambassadør til Norge. (Foto: Utenriksdepartementet)

LES OGSÅ:

Nøkkelord