USAs arktiske fallskjermsoldater øver i nord: Kan settes inn i Norge på kort tid

Bardufoss (High North News): Over 100 amerikanske fallskjermsoldater hoppet ut over indre Troms etter syv timers flygning over Nordpolen fra Alaska. En slik styrkeinnsetting viser evnen og viljen USA har til å forsvare Norge og alliansen, sier sjef for Brigade Nord, Terje Bruøygard. 

Read in English. 

Syv timer etter take-off i Anchorage, Alaska, med rute over Nordpolen, nærmer det massive transportflyet C-17 seg indre Troms. Om bord står rundt 130 fallskjermsoldater fra den amerikanske hæren klare til å gjennomføre et storstilt fallskjermhopp over Takvatnet.

Værforholdene denne morgenen er utfordrende. Vindstyrken er stadig vekslende. Skydekket sprekker noe opp, men legger seg fort igjen over de snødekte fjelltoppene som omkranser den isbelagte innsjøen. 

– Om det blir hopping eller ikke kommer an på om de finner et vindu med gode forhold, forklarer oberstløytnant Bjørn Andreassen, sjef for 2. bataljon i Brigade Nord, til High North News.

Det som tidvis virket usannsynlig, blir imidlertid realitet når en rad med fallskjermer svever ned foran fjellet Mauken. 

– Samtrening fjerner friksjon

Øvelsen med styrkeinnsetting gjennomføres av Alaska-baserte 11th Airborne Division, og skal demonstrere den amerikanske hærens evne til raskt å utplassere styrker fra en region i verden til en annen på kort varsel.

Operasjonen inngår i øvingen Arctic Shock, som finner sted i indre Troms, der de amerikanske styrkene skal trene sammen med 2. bataljon i Brigade Nord. 

– Vi skal være en "link-up" styrke til 11th Airborne Division. Det innebærer at vi tar imot dem og fører de tilbake til baseområdet, som de skal operere ut fra utover uka, forteller sjef for 2. bataljon Andreassen. 

Arctic Shock

2. bataljon

  • En av tre manøverbataljoner i Brigade Nord
  • Har vært gjennom en omvæpning og blitt en mekanisert infanteriavdeling
  • Utstyrt med kjøretøy av typen stormpanservogn CV90
  • Oppgavene spenner seg fra nasjonal beredskap til operasjoner i utlandet
  • Holder til på Skjold i indre Troms 
  • Brigade Nord består av åtte bataljoner og ett militærpolitikompani

De amerikanske og norske soldatene skal drive vintertrening og blant annet øve på en angrepsoperasjon inn mot Mauken skytefelt. 

– For oss som bataljon er dette en god arena for å drive samtrening med allierte styrker. Erfaringsutveksling rundt strid i vinterstid er av stor betydning for oss, sier Andreassen og påpeker viktigheten av å trene skulder til skulder med amerikanerne: 

– Det er viktig at vi bruker tid på å lære hverandre å kjenne. Dette tar bort en del av friksjonen hvis det en dag skulle bli nødvendig at de kommer for å støtte i en skarp situasjon. 

Signalisering og avskrekking

Sjef for Brigade Nord, brigader Terje Bruøygard, understreker at øvingen på hurtig styrkeinnsetting er av stor betydning. 

– 11th Airborne Division er en luftbåren divisjon som har som hovedoppgave å kunne sette inn hele divisjonen gjennom lufta. De kan innsette styrken enten ved å lande på bakken eller med fallskjerm. Det handler om å kunne flytte relativt store landstyrker hurtig inn i et operasjonsområde, forklarer han og fortsetter: 

– I en krisesituasjon vil vi ha mulighet for rask støtte gjennom lufta, hvis det er nødvendig -– og det kan gjøres på knapt et døgn fra styrken iverksetter til de er framme på bakken.

Han trekker videre fram at en slik styrkeinnsetting viser evnen og viljen som finnes i det amerikanske militæret til å bidra til å forsvare Norge og allierte. 

– At amerikanerne er villige til å gjøre en såpass krevende operasjon i fredstid, viser også hvilken dedikasjon de har til å forsvare alliansen. 

Fra fallskjermhopp i Bardufoss
Fra venstre: sjef for 2. bataljon, Bjørn Andreassen, sjef for Brigade Nord, Terje Bruøygard, samt amerikanske soldater fra USAs 11th Airborne Division. (Foto: Hilde-Gunn Bye).

Beredskapsstyrke

11th Airborne Division er den amerikanske hærens nyeste divisjon og deres eneste arktiske luftbårne divisjon. Styrken er stasjonert i Alaska, men gjennomfører trening, øvelser og operasjoner i Indo-stillehavsregionen, i Arktis og i Europa, forklarer oberst Jimmy Howell, som er brigadesjef i 2nd Infantry Brigade Combat Team (Airborne).

– Vi er en beredskapsstyrke som er kapabel til å gjennomføre operasjoner hvor som helst i verden. Det er viktig for divisjonen å raskt kunne reagere på hvilken som helst situasjon, sier han til HNN. 

– Det er viktig for oss å jobbe sammen med vår Nato-allierte her i Norge. Vi har mye til felles med Brigade Nord som er stasjonert her i Arktis. Gjennomføringen av en slik øvelse, som to arktiske styrker, tester vår beredskap og bygger interoperabilitet. Vi skal bruke den neste uken her med Brigade Nord for å styrke våre arktiske ferdigheter, legger han til. 

Hoppet med amerikanerne

En av soldatene som hoppet i fallskjerm ut over Takvatnet var den norske soldaten Mathias Navelsaker, som var nummer tre ut av flyet. I forkant av overflygningen reiste han til Alaska for å trene med de amerikanske styrkene.

Navelsaker jobber i 2. bataljon og har ett års erfaring som fallskjermjeger fra tidligere. 

– Det er en stund siden jeg har hoppet, men droppet gikk veldig fint. Flyturen var overraskende behagelig. C-17 er desidert det største flyet jeg har hoppet ut av, sier Navelsaker som fikk tildelt 11th Airborne sin fallskjermvinge etter landing. 

Matias Navelsaker (til høyre) er tidligere fallskjermjeger
Mathias Navelsaker i 2. bataljon (til høyre) fikk overlevert 11th Airborne sin fallskjermvinge etter landing. (Foto: Hilde-Gunn Bye). 

11th Airborne Division

  • Alaska-baserte 11th Airborne Division ble reaktivert i juni 2022. Da ble den amerikanske hærens hovedkvarter i Alaska omdisponert til divisjonen.
  • En luftbåren styrke i den amerikanske hæren med base i Alaska.
  • Ofte kalt den amerikanske hærens arktiske styrke.
  • Styrken har de siste årene gjennomgått en større transformasjon for å gjenoppbygge arktisk kompetanse og kapabiliteter.