Arne O. Holm mener Ta eierskap til friheten, Kirkenes

Mæland monument
Ordfører Magnus Mæland (H) i Sør-Varanger kommune foran frigjøringsmonumentet i Kirkenes. Foran han frammøtte journalister. (Foto: Arne O. Holm)

Kommentar (Kirkenes): Sør-Varanger kommune har en helt unik posisjon i norsk utenrikspolitikk. Den hadde det da kommunen ble løftet ut av tysk okkupasjon i 1944. Og den har det når Russland driver en blodig krig i Ukraina.

Read in English

Neste år er det 80 år siden Den røde arme mistet 611 soldater under frigjøringen av Øst-Finnmark, etter fire år med tysk okkupasjon.

Generalprøven på jubileumsmarkeringen denne uka ble alt annet enn vellykket.

Neste år bør Sør-Varanger ta eierskap til markeringen gjennom en storstilt feiring av våre demokratiske verdier. Det er all grunn til å feire frihet, demokrati og ytringsfrihet på 80-årsdagen for frigjøringen av Finnmark. Ganske særlig fordi vi er nabo til et land hvor disse verdiene ikke eksisterer.

En pinlig episode foran et monument som betyr mye.

Pinlig og uverdig

Markeringen tidligere denne uka ble redusert til en pinlig og uverdig kamp om hvor kransene foran Frihetsmonumentet skulle ligge. En slags utvidet pressevisning av misforstått handlekraft. Sammen med politiet utgjorde vi journalister majoriteten av de som hadde møtt opp under kransenedleggelsen foran Frigjøringsmonumentet klokka 08.30 onsdag morgen.

Deretter ble monumentet overlatt til det russiske konsulatet, som klokka 11.00 tilfredsstilte den journalistiske utholdenheten. Kransen den russiske konsulen Nikolay Konygin la ned ble, bevisst eller ubevisst, liggende delvis foran den norske. Jeg er ikke overbevist om hvor planlagt dette var.

Hendelsen førte uansett til øyeblikkelig utrykning fra nyvalgt Høyre-ordfører Magnus Mæland, som i ble stående å krangle med en sivil russisk kvinne om hvordan kransene skulle organiseres.

Først og fremst en pinlig episode foran et monument som betyr mye for både nordmenn og russere i Sør-Varanger. Ordføreren har rett når han sier til High North News at han må finne løsninger «i et landskap ingen andre ordførere må manøvrere i».

Mobilisere til en markering av demokratiske verdier.

Demokratiske idealer

Til neste år er det nettopp dette landskapet kommunen må bruke til å fremme demokratiske idealer.

Det handler ikke om å stenge russerne ute fra monumentet, slik enkelte har tatt til orde for. 611 sovjetiske soldater døde under frigjøringen av Finnmark. Årets tale til den russiske konsulen under den uannonserte russiske markeringen tok stort sett opp politiske poenger som også Norge er opptatt av i forholdet til Russland.

Etter å ha slått fast at dette er et monument reist av norske myndigheter, understreket han betydningen av norsk-russisk samarbeid om fiskeri, redningsarbeid og politimyndighet.

Det handler i stedet om å mobilisere lokalbefolkningen til en storstilt markering av våre verdier, i skarp kontrast til brutaliteten på andre siden av grensen. Det skylder vi de som opplevde frigjøringen, men også generasjonene som er født senere og kan vokse opp i fred og frihet.

Mer fra Arne O. Holm:

Nøkkelord