Smelteverket Finnfjord får 100 millioner til grønt industriprosjekt

Finnfjord Smelteverk AS på Senja

Finnfjord AS i Senja kommune er blant verdens største smelteverk for produksjon av ferrosilisium. Bedriften har en markedsandel på mellom 10 og 15 prosent av det europeiske ferrosilisiummarkedet. (Foto: Tommy Hansen / UiT).

Innovasjon Norge gir 100 millioner kroner i finansiering til Finnfjord AS. Det skal bidra til at smelteverket kan nå målet om CO2-nøytral produksjon av ferrosilisium, en viktig komponent i stålproduksjon. 

– Finnfjord tar med dette et stort og viktig steg i ferden mot å bli CO2-nøytralt, understreker Geir-Henning Wintervoll, administrerende direktør i Finnfjord, i en pressemelding.

Styret i Innovasjon Norge besluttet nylig å støtte smelteverket Finnfjord AS med inntil 100 millioner kroner for å bidra til deres mål om CO2-fri produksjon av ferrosilisium. Stoffet er et kritisk råmateriale i produksjonen av stål. 

Det familieeide selskapet på Finnsnes i Senja kommune er etter eget sigende blant verdens mest miljøvennlige produsenter av ferrosilisium og har over flere år jobbet med å kutte utslipp fra bedriften. 

Målet er å bli verdens første CO2-frie ferrosilisiumprodusent. 

Finnfjord AS

  • Finnfjords hovedprodukt er ferrosilisium, et produkt som er et kritisk råmateriale i stålindustrien.
  • Bedriften produserer også silika, som i utgangspunktet er et avfallsstoff fra produksjonen av ferrosilisium (FeSi). Silika benyttes som tilsats i betong.
  • I 2014 inngår Universitetet i Tromsø et samarbeid med Finnfjord AS om å bruke alger til å få ned CO2-utslippet fra bedriften. Dette blir ifølge selskapet et viktig ledd i Finnfjords visjon om å bli verdens første CO2-frie smelteverk.
  • I 2018 starter Finnfjord planleggingen av nytt renseanlegg med svovel og NOx-fjerning. Dette er en forutsetning for videre rensing av CO2 fra avgassene.
  • I 2018 er Finnfjord AS blant verdens største og mest energieffektive smelteverk for produksjon av ferrosilisium.
  • I 2012 ble det installert et termisk energigjenvinningsanlegg ved Finnfjord AS. En dampturbin produserer 340 GWh elektrisk kraft. Dampen produseres ved å hente ut termisk energi fra avgassen i forbindelse med metallproduksjonen.
  • Kraftproduksjonen utgjør tilsvarende et halvt Alta-kraftverk og kraftbehovet til ca. 22 000 husstander.

Kilde: Finnfjord.no

Nytt renseanlegg og industrikai

Av midlene fra Innovasjon Norge blir inntil 60 millioner kroner gitt i lån til investering i nytt renseanlegg for røykgass fra ferrosilisiumproduksjon for å fange CO2, samt industrikai med tilhørende utstyr, forklarer Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge, i meldingen. 40 millioner kroner blir gitt som tilskudd til Finnfjord, for store miljøvennlige prosjekter og bedriftsutvikling. 

Det totale investeringsbehovet for renseanlegget og industrikai med utstyr er beregnet til 802 millioner kroner.

Administrerende direktør Wintervoll i Finnfjord presiserer at dette er krevende prosjekt for bedriften, ettersom prosjektet isolert sett er en ren utgiftspost. – Vi er helt avhengig av slik støtte for å realisere prosjektet, sier han. 

Vil bruke renset CO2 fra smelteverket

Røykgassen som Finnfjord skal rense skal blant annet bli brukt i industriell produksjon av alger. I 2014 inngikk Finnfjord et samarbeid med Universitet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT) om utvikling av algeproduksjon basert på karbondioksid fra røykgass og lys. Dette prosjektet tar nå steget fra å være et labforsøk til industriell oppskalering, ifølge pressemeldingen. 

Selskapet planlegger også en ny fabrikk som skal produsere metanol til drivstoff, basert på CO2 fra ferrosilisiumproduksjonen. 

En forutsetning for disse etableringene er altså at røykgassen fra smelteverket blir renset for uønskede gasser som svoveldioksid og nitrogenoksid, og at CO2 kan fanges og konsentreres, kommer det fram. Utgangspunktet for etableringen vil være en årlig tilgang på 300 000 tonn renset og konsentrert CO2. Algeproduksjon forventes å benytte 150 000 tonn og sammen med metanolproduksjonen vil Finnfjord oppnå visjonen om å bli CO2-nøytral.

– Prosjektet er en avgjørende investering for rensing av røykgass fra ferrosilisiumproduksjonen og utvikling av to nye, betydelige industrivirksomheter i Troms og Finnmark; industriell produksjon av alger som ingrediens i blant annet fiskefôr og produksjon av metanol til drivstoff. Begge disse tiltakene forutsetter tilgang på renset og konsentrert CO2 fra smelteverket, poengterer Wintervoll i Finnfjord.

Smelteverket på Senja kunne i 2021 vise til en omsetning på hele 1,5 milliarder kroner. Det er opp fra 915 millioner kroner i 2020. 

Les også

Nøkkelord