2021 ble rekordår for smelteverket Finnfjord

Finnfjord Smelteverk AS på Senja
Finnfjord AS i Senja kommune er blant verdens største smelteverk for produksjon av ferrosilisium. Bedriften har en markedsandel på mellom 10 og 15 prosent av det europeiske ferrosilisiummarkedet. (Foto: Tommy Hansen / UiT).

Økt ståletterspørsel og høye frakt- og energipriser bidro til å presse opp prisene på ferrosilisium. I fjor var det mange variabler som gikk i Finnfjords favør, sier administrerende direktør Geir Henning Wintervoll. 

For Finnfjord AS ble 2021 et år med rekordresultater. Smelteverket ved Finnsnes på Senja kunne vise til en omsetning på hele 1,5 milliarder kroner. Det er opp fra 915 millioner kroner i 2020. 

Før skatt hadde selskapet et resultat på nærmere 250 millioner, og et årsresultat på over 194 millioner kroner. Fjoråret ble altså det beste året i familiebedriftens historie. 

– Det var et spesielt år. Vi må nok tilbake til 1970 for å se et tilsvarende år, sier administrerende direktør Geir Henning Wintervoll til High North News. 

Arbeid ved Finnfjord AS
Finnfjords hovedprodukt, ferrosilisium, er en legering av silisium og jern – og et kritisk råmateriale i stålindustrien. (Foto: Tommy Stefanussen).

Høye priser og økt etterspørsel

Selskapet gikk inn i 2021 med bekymringer rundt coronapandemien. Likevel var det flere faktorer som bidro til at året ble utmerket for bedriften, forklarer Wintervoll. Den gode inntjeningen for bedriften kommer av økende etterspørsel og svært gode prisnivåer på ferrosilisium. 

– Vi så lettelser i restriksjonene og hjelpepakker kom på plass internasjonalt, både i Europa og USA. Mye av dette var infrastrukturinvesteringer som gjorde at ståletterspørselen steg mye. Vi leverer ferrosilisium til storindustrien og fikk et godt sug derfra, sier han. 

Mesteparten av ferrosilisium produseres i Asia. Da fraktratene mellom Asia, Europa og USA steg kraftig i fjor, fikk Finnfjord også en logistikkfordel med lavere fraktpriser mot det europeiske markedet. De høye prisene på cargo bidro også til høyere ferrosilisiumpriser, legger direktøren til. 

2021-nivåer

– På slutten av 2021 begynte også energiprisene å stige. Vi leverer et energiintensivt produkt og prisene steg i forbindelse med det. Det ble dyrere å lage ferrosilisium, men vi klarte å forbedre marginene våre. I fjor var det mange variabler som gikk i vår favør, konstaterer han. 

Etter Russlands angrepskrig mot Ukraina har råvareprisene steget enda mer, men for ferrosilisium holder prisene seg fortsatt på 2021-nivåer. Urolighetene har gjort at både kostnadene og inntektene har blitt høyere, oppsummerer Wintervoll. 

Les også

Nøkkelord