Skal holde innovativ katastrofeøvelse på Svalbard

Ekspedisjonsskipet M/S Quest til selskapet PolarQuest skal tjene som fartøy i nød under øvelsen LIVEX på Svalbard. (Foto: PolarQuest)

Et ekspedisjonsskip står i full brann utenfor Svalbard, og titalls personer må evakueres. Dette er scenarioet for en katastrofeøvelse i regi av innovasjonsnettverket ARCSAR, som starter i slutten av august. Da skal også ny teknologi for søk og redning testes ut.

28. august til 1. september avholdes katastrofeøvelsen LIVEX utenfor Svalbard. Da vil ekspedisjonsskipet M/S Quest legge ut på øvelsestokt langs vestsiden av Spitsbergen med 50 passasjerer og et mannskap på 25 personer. Øvingen vil også foregå i farvannet utenfor Longyearbyen.

Kevin Fitzgibbon, leder for Halpin forskningssenter ved Munster Technological University, en av ARCSAR-partnerne. (Foto: Privat)

– Først går turen til en strand der det skal øves på avgrensede nødsituasjoner, for eksempel yting av førstehjelp til en skadet person. Øvelsen vil så gå over i simulering av en stor brann og full strømstans på skipet, med påfølgende masseevakuering, forteller Kevin Fitzgibbon, leder for Halpin forskningssenter ved Munster Technological University i Cork, Irland.

Øvelsen gjennomføres som en del av ARCSAR, et EU-finansiert prosjekt for etablering av det første formelle sikkerhets- og beredskapsnettverket for Arktis og Nord-Atlanteren.

Prosjektet ledes av Hovedredningssentralen i Nord-Norge, og prosjektkonsortiet har 20 partnere fra 12 land. De har på ulike vis bidratt i den flerårige planleggingen av øvelsen, og deltar med sine representanter. Fitzgibbon ved partneruniversitetet i Irland er blant disse.

Øvingsaktiviteten på Svalbard skal organiseres av den islandske kystvakten, mens den norske kystvakten og Luftforsvarets 330 skvadron vil stå for evakueringen med et skip og et SAR Queen-helikopter.

Andre praktisk involverte aktører er Sysselmesteren på Svalbard, Kystverket og AECO, organisasjon for operatører innen arktisk ekspedisjonscruise.

Innovativt samarbeid

ARCSAR-prosjektet handler om å knytte sammen sikkerhets- og beredskapsaktører, akademia, industri og myndigheter for å fremme samspill og innovasjon innenfor søk og redning, samt oljevern.

– Dette er et ambisiøst forsknings- og innovasjonsprosjekt som nå kulminerer med LIVEX-øvelsen. Tanken bak prosjektet er at samarbeid er enda viktigere i møte med sikkerhetstrusler som følger av økt kommersiell aktivitet i regionen, herunder skipstrafikk og offshore olje- og gassaktivitet. Vi deler beste praksis og utvikler ny praksis innenfor beredskap og sikkerhet til sjøs, sier Fitzgibbon og fortsetter:

– Under øvelsen skal vi også teste ut ny teknologi i krevende arktiske omgivelser. For eksempel skal vi søke etter savnede personer ved hjelp av mobilsignaler, noe som er utfordrende i nordområdene med hensyn til satellittdekning.

Over den vel femårige prosjektperioden, noe forlenget grunnet koronapandemien, har ARCSAR-nettverket vokst seg stort til nå å omfatte rundt 100 medlemmer. Disse er forskjellige offentlige og private aktører i hovedsakelig arktiske og europeiske land.

– Det store medlemsantallet er veldig oppmuntrende for oss, og vi har troen på at nettverket vil bestå etter at prosjektet er avsluttet, sier Fitzgibbon.

ARCSAR-nettverket

  • ARCSAR står for Arctic and North Atlantic Security and Emergency Preparedness Network
  • Prosjektet etablerer det første formelle sikkerhets- og beredskapsnettverket for Arktis og Nord-Atlanteren, og er delfinansiert gjennom EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020.
  • Prosjektkonsortiet består av 20 partnere fra 12 ulike land: Norge, Island, Færøyene, Finland, Sverige, Canada, USA, Storbritannia, Irland, Tyskland, Italia og New Zealand. Deltakelsen til en russisk partner ble nylig terminert av EU-kommisjonen i lys av Ukraina-krigen.
  • De norske partnerne er Hovedredningssentralen i Nord-Norge, Kystverket, Maritimt Forum Nord, Kystvakten, Meteorologisk institutt og Nord universitet.
  • Nettverket har også 100 medlemmer fra både offentlig og privat sektor, med hovedtyngde i Arktis og Europa.

Saken er oppdatert. 

LES OGSÅ:

Nøkkelord