EU-millioner til søk og redning i nord

Forliset av tråleren "Northguider" langt nord på Svalbard i mellomjula viste nok en gang hvor krevende søk og redningsoperasjoner i nordområdene kan være. Nå har EU bevilget 35 millioner kroner til et stort internasjonalt nettverkprosjekt som skal ledes av Hovedredningssentralen Nord-Norge. (Foto fra dekket på Northguider: Kystvakta/KV Svalbard).
Forliset av tråleren "Northguider" langt nord på Svalbard i mellomjula viste nok en gang hvor krevende søk og redningsoperasjoner i nordområdene kan være. Nå har EU bevilget 35 millioner kroner til et stort internasjonalt nettverkprosjekt som skal ledes av Hovedredningssentralen Nord-Norge. (Foto fra dekket på Northguider: Kystvakta/KV Svalbard). The ‘Northguider’ incident in northern Svalbard waters during Christmas last year once again demonstrated how demanding search and rescue operations in the High North may be. The EU has now awarded NOK 35 million to a major international network project lead by the Joint Rescue Coordination Center North Norway. (Photo from ‘Northguider’: KV Svalbard/Norwegian Coast Guard)

Hovedredningssentralen Nord-Norge skal lede et internasjonalt millionprosjekt om søk, redning og oljevern i Arktis.

13 nasjoner og i alt 21 forskjellige partnere skal ta del i programmet som skal ledes av Hovedredningssentralen Nord-Norge (HRS N-N). EUs program Horizon 2020 har bevilget 35 millioner kroner til prosjektet ARCSAR, som skal gå over fem år.

Nytt internasjonalt nettverk

Hovedhensikten med hele programmet er å stable på beina et internasjonalt nettverk av myndigheter, organisasjoner og frontlinjeaktører i Arktis for å øke sikkerheten og møte de store utfordringene som økt trafikk og aktivitet gir.

Både cruisetrafikk, økende olje- og gassvirksomhet og fiskeriene stiller store krav til både kapasitet og rekkevidde når det kommer til søk- og redningsoperasjoner i nordområdene.

Mer aktivitet gir nye krav

Dette ble sist demonstrert til fulle ved forliset av tråleren «Northguider» i Hinlopenstredet på Svalbard og i leteaksjonen etter fire skiturister i Indre Troms bare for kort tid siden.

Det er HRS N-N som har det overordnede ansvaret for koordinering når det gjelder søk- og redning (SAR) i nord, mens Kystverket har ansvaret når det går på koordinering av oljevernaksjoner i norsk farvann.

Økende og mer variert aktivitet i nordområdene stiller nye og større krav til både kompetanse og kapasitet, og ARCSAR-prosjektet har til hensikt å rette søkelyset på dette gjennom et enda tettere internasjonalt samarbeid.

Lanseres i Roma i februar

De 13 deltagerlandene er Island, Færøyene, Storbritannia, Irland, Italia, USA, Russland, Tyskland, Finland, Sverige, New Zealand, Canada og Norge.

Selve prosjektet vil bli lansert med brask og bram i Roma i februar, og skal videreføres gjennom en rekke nettverkssamlinger og aktiviteter over de fem årene som er satt av.

Av opplistede målsettinger for programmet trekkes det frem at man ønsker å etablere og understøtte et nytt arktisk og nord-atlantisk nettverk innenfor sikkerhet og beredskap.

Økt forståelse og prioritering

Dette skal også føre til økt forståelse for prioriterte innsatsområder innenfor sikkerhet og nødhjelp.

Prosjektet skal følge nøye utviklingen innen innovasjon og forskning på bl.a. sikkerhetssystemer, katastroferisiko og kriseledelse, det skal identifisere kritiske hindringer og mangler innen kapasitet, kompetanse og infrastruktur, avdekke felles arenaer og muligheter for økt samhandling ved nødsituasjoner.

Dessuten heter det at ARCSAR-prosjektet skal stimulere partnerne til å stille tilstrekkelig innsatsressurser ved hendelser og ikke minst skal man videreformidle resultatene av prosjektet og aktivitetsforbedringer til relevante sluttbrukere.

Målbart og grenseoverskridende

Ifølge den informasjonen som foreløpig er kjent om prosjektet skal dette, i neste omgang fremskaffe målbare bevis på at økt bevissthetsnivå og synlighet om prosjektets aktiviteter er oppnådd som følge av den høy-profilerte lanseringen av ARCSAR-nettverket.

Man skal også undersøke, blant de mange involverte i førstelinjen i Arktis og Nord-Atlantisk område, uttrykt tillit til dette nettverket.

Det blir også viktig å oppnå bedre grenseoverskridende koordinering og samhandling mellom kystvakt, redningssentraler, øvrige myndigheter, industrigrupperinger, private operatører, akademia, og frivillige organisasjoner.

Dette skal man ikke minst jobbe med på de 19 felles nettverksmøtene og gjennom prosjektets faglige forankring.

Dele informasjonen bedre

Prosjektet skal evaluere nødvendigheten av en hensiktsmessig liste over umiddelbare tiltak innen innovasjon og kunnskapsutveksling i Arktis og Nord-Atlantisk område, og undersøke mulighetene for økt informasjonsdeling mellom, og på tvers av, utøvende grupper gjennom nettverkets egne utvekslingsfasiliteter, kollegalæring og deltakerforum.

Underveis i prosjektet skal det bli laget en egen katalog som inneholder resultater fra felles øvelser, oppsummering av felles erfaringer, av nettverksmøter og ulike casestudier som er gjort i prosjektet.

Fra norsk side er, i tillegg til HRS N-N, også Kystvakten, Kystverket, Meteorologisk Institutt, redersammenslutningen Maritimt Forum Nord og Nord Universitet med som partnere.

Internasjonalt er kystvakt, redningssentraler, universiteter og cruiseoperatører deltakere i det nye nettverksprosjektet.

 

Nøkkelord