Storøvelse på Svalbard: Skal øve på cruisehavari i Arktis

Explorer
Øvelsen er en Arctic Mass Rescue Operation-øvelse (AMRO) og innebærer evakuering av mange personer fra et havarert fartøy. På bildet ser vi et cruiseskip fra National Geographic Explorer. (Source: Megan Coughlin under CC BY-ND 2.0)

Et cruisefartøy med 200 mennesker ombord har havarert langt nord på Svalbard. Det finnes verken vei, hytter eller noe annet i nærheten og det haster å få reddet flest mulig - raskest mulig. Det er scenarioet for en fullskalaøvelse utenfor Svalbard.

8. oktober avholdes en fullskalaøvelse med et maritimt scenario i Longyearbyen, hvor et cruisefartøy med 200 mennesker ombord har havarert langt nord på Svalbard. Der finnes verken vei, hytter eller noe annet i nærheten og da haster å få reddet flest mulig - raskest mulig. Det er scenariet i fullskalaøvelsen som Sysselmesteren og en rekke andre aktører står ovenfor i begynnelsen av oktober.

– Av praktiske hensyn skjer selve øvelsen utenfor Longyearbyen, men scenariet er realistisk, sier øvingsleder og sysselmesterførstebetjent Espen Olsen i en pressemelding.

Øvelsen er en Arctic Mass Rescue Operation-øvelse (AMRO) og innebærer evakuering av mange personer fra et havarert fartøy. Bakteppet er «Viking Sky»-havariet på Mørekysten i mars 2019. Det var 1373 personer om bord da «Viking Sky» fikk motorstans på havstrekningen Hustadvika. Rundt 470 passasjerer ble heist om bord i helikoptre i en omfattende redningsaksjon.

– Dette kan også skje på Svalbard. Her har vi enda større utfordringer; vi er langt mot nord, det er langt fra andre redningsressurser og vi har arktiske røffe værforhold, sier Olsen.

Høstens fullskalaøvelse er en videreføring av den diskusjonsbaserte øvelsen som Sysselmesteren og Kystverket gjennomførte i kulturhuset i Longyearbyen i mai i år. Nå skal teori omsettes til praksis. En rekke aktører deltar på øvelsen i oktober, blant annet Longyearbyen Røde Kors hjelpekorps, Lufttransport, Kystvakten, Kystverket, Longyearbyen lokalstyre, Hovedredningssentralen, Polarsyssel og Sysselmesteren.

– Vi skal øve hele redningstjenesten og støttefunksjoner, helt fra evakuering fra havaristen til de kommer til Longyearbyen og blir fulgt opp lokalt før de sendes til fastlandet. Det finnes jo ingen andre måter å teste teori på enn å øve i praksis, sier Olsen.

Selve øvelsen skjer fredag 8. oktober. Lørdag blir det gjennomført evalueringer, debrief og erfaringsoppfølging.

Les også:

Nøkkelord