Avlyser norsk-russisk beredskapsøvelse i Barentshavet

Det norske kystvaktskipet KV Jarl og den russiske slepebåten Nikolaj Chiker under fjorårets Øvelse Barents. (Foto: Onar Digernes Aase/Forsvaret)

Øvelse Barents, som har blitt gjennomført nær årlig i over 20 år, er avlyst for denne sommeren. Operativt samarbeid med Russland om søk og redning fungerer samtidig som normalt, ifølge Hovedredningssentralen Nord-Norge.

Norske og russiske beredskapsressurser har årlig i over 20 år, med noen unntak, øvd sammen på søk og redning (SAR), samt oljevernberedskap (OSR) i Barentshavet.

I år blir det imidlertid ikke noe av Øvelse Barents, forteller Tore Wangsfjord, fungerende avdelingsdirektør ved Hovedredningssentralen Nord-Norge (HRS N-N). 

Tore Wangsfjord, fungerende avdelingsdirektør ved Hovedredningssentralen Nord-Norge. (Foto: Privat)

– Å avlyse øvelsen var en norsk politisk beslutning. Det er kun det operative samarbeidet om søk og redning som er unntatt fra sanksjonene mot Russland, og dette samspillet mellom Hovedredningssentralen Nord-Norge og Sjøredningssentralen i Murmansk går som normalt, sier Wangsfjord til High North News.

– Siden vi har gjennomført øvelsen gjennom en årrekke og aktørene er godt kjente med hverandre, tror jeg ikke at denne avlysningen vil ha så mye å si på kort sikt. Men dersom det blir en mer langvarig pause i felles øvingsaktivitet, kommer spørsmålet om hvordan det vil påvirke det operative samarbeidet, legger han til.

I april og mai i år har det ikke vært noen hendelser som redningssentralene har samarbeidet om, ifølge Wangsfjord.

Betraktet som verdifull

Øvelse Barents ble sist gjennomført i fjor, etter en pause i 2020 grunnet koronapandemien.

“Både Russland og Norge mener at det å gjennomføre denne typer øvelser er ekstremt verdifullt for å styrke beredskapen til SAR- og OSR-ressurser og samarbeidsdynamikken mellom de to landene, for slik å kunne tilby best mulig hjelp for å redde liv og bekjempe forurensning i Barentshavet”, heter det i den bilaterale rapporten om øvelsen i 2021.

I fjor ble det også pekt på betydningen av samtrening i lys av økende sjøferdsel i nordlige områder.

Øvingsaktiviteten er basert på to norsk-russiske samarbeidsavtaler om henholdsvis søk og redning, samt bekjempelse av oljeforurensning i Barentshavet. Disse ble inngått på midten av 1990-tallet, dels i forlengelsen av tidligere norsk-sovjetisk samarbeid.

Sivilt-militært aktørsamspill

Overordnet er målet med Øvelse Barents å styrke koordineringen av maritime beredskapsoperasjoner i regionen mellom relevante ressurser i begge land.

Øvelsens sjøredningsdel har vært koordinert av HRS N-N og Sjøredningssentralen i Murmansk, mens oljeforurensningsdelen har vært gjenstand for samspill mellom Kystverket og russiske Marine Rescue Service. 

Mange sivile og militære aktører fra begge land har tatt del i tidligere øvingsaktivitet.

Fra russisk side har Nordflåten, Kystvakten, føderale søk- og redningsinstitusjoner innenfor luftfart, samt flytrafikkontrollen i Murmansk deltatt.

Fra norsk side har øvelsen involvert Kystradioen, Kystvakten, 330- og 333-skvadronene, Avinor, Forsvarets operative hovedkvarter, Flytrafikktjenesten og Redningsselskapet.

LES OGSÅ:

Nøkkelord