Russlands arktiske toppdiplomat: Langsiktig samarbeid i Arktis betinger tillit som nå er tapt

Nikolaj Korchunov, Russlands arktiske ambassadør og leder for det russiske formannskapet i Arktisk råd. (Foto: Roscongress)

Selv om Arktisk råds virksomhet gjenopprettes, er utvikling av langsiktig samarbeid med de vestlige arktiske statene vanskelig å se for seg, sier Nikolaj Korchunov, Russlands arktiske ambassadør. Han viser til fravær av tillit.

– Hvordan kan vi i framtida, selv om Arktisk råd gjenopptar sitt arbeid på visse områder, bygge samarbeid på langsiktig basis? Vel, vi kan åpenbart ikke det fordi det viktigste elementet er tapt – tilliten er tapt, sier Nikolaj Korchunov, Russlands ambassadør for Arktis og leder for det russiske formannskapet i Arktisk råd, med referanse til de vestlige arktiske landene.

Korchunov kom med denne uttalelsen torsdag på et møte i regi av det russiske Prosjektkontoret for arktisk utvikling. Dette melder det russiske nyhetsbyrået TASS.

Han skal også ha sagt at interaksjonen mellom Russland og Vesten er bevart på arbeidsplan og personnivå, men at slike kontakter imidlertid ikke er formelle, ifølge TASS.

Norge skal overta formannskapet i Arktisk råd fra Russland på et virtuelt møte 11. mai, noe det russiske nyhetsbyrået også nevner. I forlengelsen påpekes det at de vestlige arktiske landene besluttet å gjenoppta noe av rådets arbeid uten russisk deltakelse i juni 2022.

Konstruktiv rundt lederskapsskifte

– Vi ser fortsatt på Arktisk råd som et viktig forum for samarbeid i Arktis. Samtidig er vi vitne til en svekkelse av rollen til arktiske multilaterale samarbeidsformater, inkludert Arktisk råd. Når det gjelder prosedyrene knyttet til overføring av formannskap, ser vi på dem som en del av den vanlige konsensusbaserte prosessen til rådet som nå pågår, skrev Korchunov til High North News i slutten av mars.

Hans utsagn ble tolket som tegn på at overføringen av formannskapet kan gå bra av Svein Vigeland Rottem, seniorforsker ved Fridtjof Nansens Institutt.

Dette tilsier også siste input fra det norske arktiske diplomatiet:

– Vi opplever generelt at Russland er konstruktiv når det gjelder den praktiske overføringen av formannskapet i Arktisk råd. Vi har et helt greit samarbeid, sa Morten Høglund, Norges arktiske ambassadør og embetsmann i Arktisk råd, nylig til HNN

Samarbeid med ikke-arktiske stater

Tidligere i april uttalte Korchunov at «konfrontasjon mellom de arktiske statene har blitt overført til multilaterale strukturer, som Arktisk råd», og at «dette ikke har vært noe Russland har valgt». Dette ble også rapportert av TASS.

– Alt dette leder til svekkelse av multilaterale institusjoner og formater for interaksjon i Arktis, uthuling av kollektive tilnærminger for å løse regionale problemer og en økende atmosfære av mistillit og konfrontasjon i regionen, sa han.

Den russiske arktiske toppdiplomaten viste også til Russlands nye utenrikspolitiske konsept, som ble godkjent av president Putin 31. mars, og framholdt følgende:

– I motsetning til strategiske dokumenter til andre arktiske og ikke-arktiske land, er ikke vårt innrettet mot konfrontasjon med eller avskrekking av andre nasjoner i Arktis.

I det nye utenrikspolitiske konseptet framgår det at Russland blant annet prioriterer følgende i den arktiske regionen:

  • «Fredelig løsning av internasjonale spørsmål knyttet til Arktis, ut fra de arktiske statenes spesielle ansvar for bærekraftig utvikling av regionen og FNs havrettskonvensjon»
  • «Nøytralisering av kursen til uvennlige stater i retning av militarisering av regionen og begrensning av Russlands evne til å utøve sine suverene rettigheter i sin arktiske sone.»
  • «Etablering av gjensidig fordelaktig samarbeid med ikke-arktiske stater som fører en konstruktiv politikk overfor Russland og er interesserte i internasjonale aktiviteter i Arktis, inkludert utvikling av infrastruktur for Den nordlige sjørute.»

Som tidligere omtalt av HNN, har Russland meldt om interesse for arktisk samarbeid fra BRICS-landene og uttrykt ønske om å utvikle en internasjonal forskningsstasjon på Svalbard sammen med disse landene.  

LES OGSÅ:

Nøkkelord