Norge opplever Russland som konstruktiv rundt overføringen av lederskapet i Arktisk råd

Norges ambassadør for Arktis, Morten Høglund.
Morgen Høglund er Norges arktiske ambassadør og embetsmann i Arktisk råd. I slutten av mars ble Norges prioriteringer for det kommende formannskapet i rådet presentert i Tromsø. (Foto: Hilde-Gunn Bye)

I mai skal Norge etter planen overta formannskapet i Arktisk råd fra Russland. Samarbeidet med russisk side rundt den praktiske overleveringen av lederskapet går greit for seg, sier Morten Høglund, Norges arktiske ambassadør.

På et møte i St. Petersburg fredag overførte Russland stafettpinnen for Arctic Science Ministerial (ASM) til Norge, melder det russiske nyhetsbyrået TASS.

ASM er et forum for internasjonalt arktisk forskningssamarbeid etablert i 2016. Dette samler kunnskapsministre fra land engasjerte i arktisk forskning til møter omtrent hvert andre år. De siste møtene har blitt arrangert av landet som er formann i Arktisk råd – i samspill med en ikke-arktisk stat eller aktør.

Med sikte på Norges kommende formannskap i rådet, har altså Russland nå overlevert ledertrøyen til norsk side innenfor ASM.

– Dette er ikke en del av Arktisk råds virksomhet, og Norge deltok ikke på møtet fredag. Men det er naturlig at Norge overtar denne stafettpinnen, og arbeid rundt dette vil ivaretas av Kunnskapsdepartementet, sier Morten Høglund, Norges ambassadør for Arktis og embetsmann i Arktisk råd.

Norge skal etter planen overta lederskapet i Arktisk råd fra Russland 11. mai. Det knytter seg spenning til hvordan overføringen vil gå da Russland er suspendert fra rådets samarbeidsaktiviteter, og det er uavklarte spørsmål rundt russisk deltakelse i dets virksomhet framover.  

Kan Russlands kommunikasjon rundt overlevering av ASM-lederskap tolkes som et positivt tegn med hensyn til formannskapsskiftet i Arktisk råd?

– Vi opplever generelt at Russland er konstruktiv når det gjelder den praktiske overføringen av formannskapet i Arktisk råd. Vi har et helt greit samarbeid, og dette føyer seg kun inn i dette, svarer Høglund.

Vil samarbeide med russiske forskere

Vanligvis overleveres formannskapet i Arktisk råd på et møte mellom utenriksministrene i alle de åtte medlemslandene. Møtet i mai vil derimot foregå digitalt, noe også TASS skriver. Det vil foregå uten politisk deltakelse fra de vestlige arktiske landene. Norge vil representeres av Høglund, som er påtroppende leder for det norske formannskapet.

Norge har en overordnet målsetting at rådet skal overleve som det viktigste internasjonale samarbeidsforumet for arktiske spørsmål – og mener at dette impliserer involvering av Russland på et eller annet nivå. Imidlertid er ikke nødvendigvis de andre arktiske statene åpne for et visst samarbeid med russisk side.  

– Utenriksminister Anniken Huitfeldt har sagt noe om Norge tenker rundt veien framover, og det er å inkludere russiske forskere og russiske data i rådets arbeid. Det er ikke nødvendigvis snakk om å invitere russiske forskere til fysisk deltakelse på møter i arbeidsgruppene, men at de kan sende inn vitenskapelige data. Dette er vår posisjon. De andre statenes posisjoner kan jeg ikke si noe om. Vi har fortsatt en del å diskutere.

Det sier Knut Seim, seniorrådgiver i Utenriksdepartementets seksjon for nordområdene, polarsaker og ressurser, på High North Dialogue i Bodø tirsdag. Seim er også påtroppende assisterende embetsmann i Arktisk råd.

Mer om det russiske ASM-møtet

Tilbake til møtet i St. Petersburg, som gikk av stabelen fredag og lørdag: Dette ble fra russisk side presentert som det fjerde møtet innenfor Arctic Science Ministerial, som en del av planen for det russiske formannskapsperioden i Arktisk råd.

Tidligere har ASM-møter blitt arrangert av USA (2016), Finland, Tyskland og EU-kommisjonen (2018), samt Island og Japan (2021).

Russland skulle egentlig organisere ASM-møtet sammen med Frankrike, men franskmennene trakk seg fra samarbeidet etter den russiske invasjonen av Ukraina. 

Det russiske formannskapet i rådet skriver i en forhåndssak om møtet at representanter for ikke-arktiske stater skulle holde taler på lørdag. TASS rapporterer ikke om hvilke land som var til stede.  

Vitenskapelig rapport ble overlevert

I tillegg til overlevering av stafettpinnen til Norge, ble det på møtet også presentert en rapport som oppsummerer resultater av arktisk forskning fra de to siste årene. I mangel på offisielle kontakter med andre arktiske land, ble mange detaljer søkt opp i åpne vitenskapelige kilder, informeres det.

Onsdag ble denne rapporten uanmeldt overrakt til Norges statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) etter hans tale på High North Dialogue i Bodø. Dette ble gjort av Andrej Bryksenkov, visedirektør ved representantkontoret til det russiske statlige hydrometeorologiske universitet.

Russiske ASM-aktiviteter har blitt koordinert av dette universitetet og Russlands ministerium for vitenskap og høyere utdanning.

Saken er oppdatert med nye opplysninger.

LES OGSÅ:

Nøkkelord