Russlands arktiske toppdiplomat: – Vi ser fortsatt på Arktisk råd som et viktig forum

Nikolai Korchunov, Ecumene 2022.
Nikolaj Korchunov, Russlands arktiske ambassadør og leder for det russiske formannskapet i Arktisk råd. (Skjermdump fra Ecumene 2022)

Russland anser fremdeles Arktisk råd som et vesentlig samarbeidsformat, sier Nikolaj Korchunov, landets arktiske ambassadør. Dette lover godt for overføringen av formannskapet i rådet til Norge, mener FNI-forsker Svein Vigeland Rottem.

– Vi ser fortsatt på Arktisk råd som et viktig forum for samarbeid i Arktis. Samtidig er vi vitne til en svekkelse av rollen til arktiske multilaterale samarbeidsformater, inkludert Arktisk råd, skriver Nikolaj Korchunov, Russlands arktiske ambassadør og leder for det russiske formannskap i rådet, i en e-post til High North News.

Korchunov utdyper ikke hva han mener med svekkelse av formater for multilateralt arktisk samarbeid, men denne betraktningen knytter seg nok til at samarbeidsaktiviteter med Russland er suspendert.

For tida knytter det seg spenning til om det vil bli en smidig overføring av formannskapet i Arktisk råd fra Russland til Norge 11. mai, noe norske diplomater står på for å få til. Om denne overleveringen skriver Korchunov følgende:

– Når det gjelder prosedyrene knyttet til overføring av formannskap, ser vi på dem som en del av den vanlige konsensusbaserte prosessen til Arktisk råd som nå pågår. Overføringen består av utarbeidelse av resultatdokumentene/leveransene til vedtak på rådets sesjon i mai 2023, som skisserer prioriteringene som det kommende formannskapet vil ha de to neste årene.

I morgen, onsdag, presenterer Norge hovedpunktene i sitt formannskapsprogram i Tromsø.

Positive signaler

FNI-forsker Svein Vigeland Rottem
Seniorforsker Svein Vigeland Rottem ved FNI er en av Norges fremste forskere på Arktisk råd. (Foto: FNI).

– Korchunovs utsagn tyder på at overleveringen av formannskapet til Norge kan gå bra. Dette har nå flere av de arktiske landene troa på, etter mitt inntrykk. Så er det nok litt ulike meninger rundt framtida. Norge synes å være blant dem som i størst grad vil ha døra på gløtt for framtidig russisk deltakelse i rådet, sier Svein Vigeland Rottem, seniorforsker ved Fridtjof Nansens Institutt.

Dette reflekteres i en uttalelse fra statssekretær i Utenriksdepartementet, Eivind Vad Petersson (Ap), på Kirkeneskonferansen i februar.

– For Norge er det et overordnet mål å sørge for at Arktisk råd faktisk overlever som det viktigste internasjonale samarbeidsorganet for arktiske spørsmål. Det vil innebære at alle de åtte arktiske landene må involveres på et eller annet nivå, sa Petersson.

Spørsmål rundt mai-møtet

Vanligvis overleveres formannskapet i Arktisk råd på et møte mellom utenriksministrene i alle de åtte medlemslandene, men siden Russlands invasjon av Ukraina har det kun vært viss kontakt med russisk side på embetsnivå. Rottem er spent på hvordan årets møte vil utformes.

– Per nå vet vi at det vil foregå digitalt, men ikke hvem som vil delta fra de ulike landene. Spørsmålet er om det blir de arktiske embetsmennene eller noen på lavere nivå. USA vil kanskje løse dette på lavest mulig nivå. Det er òg spørsmål rundt hvordan dokumenter og leveransene skal godkjennes – og om det vil åpne seg rom for at russerne kan fortelle om hva de har oppnådd i sin formannskapsperiode, sier FNI-forskeren og fortsetter:

– Det vil nok ikke komme noen felles erklæring fra dette møtet. Men en form for felles uttalelse er mulig. Både norske og russiske diplomater arbeider trolig nå med å komme fram til ord som alle kan enes om.

Om en felles erklæring fra de arktiske landene uteblir, vil det ikke være første gang, bemerker også Rottem  og viser til ministermøtet i 2019 da USAs utenriksminister Mike Pompeo ikke ville stille seg bak tekst som handlet om klima.

LES OGSÅ:

Nøkkelord