High North Dialogue: Statssekretær i UD: – Russland har hverken blitt utvist eller trukket seg fra Arktisk råd

Ambassadors' Panel
Ambassadørpanel under High North Dialogue. F.v.: Deidre Kent, kanadisk ambassadør til Norge, Teemu Tanner, finsk ambassadør til Norge, Eivind Vad Petersson, statssekretær i Utenriksdepartementet, Nicolas de La Grandville, EUs ambassafør til Norge, Högni Kristjànsson, islandsk ambassadør til Norge, Marc Nathanson, USAs ambassadør til Norge. (Foto: Hogne Bø Pettersen / Nordområdesenteret)

Bodø (High North News): Mens Norge forbereder seg på overtakelsen av Arktisk råd fra Russland om bare tre uker ble mulighetene og utfordringene for samarbeid innen rådet diskutert blant flere arktiske ambassadører til Norge.

– Vårt hovedfokus nå er å sikre en smidig overgang. Det vil bli et annet formannskap. Kanskje det viktigste i rådets historie.

Kommentaren kommer fra Utenriksdepartementets statssekretær, Eivind Vad Petterson (Ap), under High North Dialogue-konferansen i Bodø torsdag.

Den kommende overtakelsen av formannskapet i Arktisk råd var et av hovedtemaene når konferansen samlet Utenriksdepartementets statssekretær og fem arktiske ambassadører til Norge til debatt. 

Etter planen skal Norge ta over formannskapet i Arktisk råd fra Russland om bare tre uker. Som HNN har skrevet mye om jobbes det intensivt i nordområdediplomatiet for å sikre fremtiden til det fremste mellomstatlige forumet i regionen.

Eivind Vad Petersson, State Secretary, Ministry of Foreign Affairs
Eivind Vad Petersson, statssekretær i Utenriksdepartementet. (Foto: Hogne Bø Pettersen / Nordområdesenteret).

Arktisk råds fremtid

Samarbeidet med Russland i Arktisk råd har vært suspendert etter landets invasjon av Ukraina.

Mange har imidlertid advart om at det amputerte samarbeidet innen Arktisk råd, for eksempel med russiske forskere, kan påvirke forskningen på klimaendringer og miljøspørsmål, spesielt siden Russland innehar store deler av den arktiske kystlinjen.

– Enhver form for samarbeid med Russland er uaktuelt per nå. Men det fins fremdeles muligheter for å fortsette arbeided i Arktis på et lavere nivå. Det jobbes intensivt for å oppnå tilstrekkelig enighet og forståelse rundt dette, har statssekretæren tidligere uttalt.

Til HNN har klimaminister Espen Barth Eide (Ap) også uttalt at klima og miljø kan være det minst vanskelige området å oppnå samarbeid med russiske aktører på.

– Klima og miljø, hav, folk i nord, og bærekraftig økonomisk utvikling – nøkkelprioriteringene for det norske formannskapet – er de sakene vi mener er viktige og relevante nå. De er viktige globalt, men også mulig å samarbeide om – selv i det politiske klimaet vi er i akkurat nå, påpekte Barth Eide.

Ambassadors' Panel
Ambassadørpanelet under High North Dialogue ble moderert av sjefsredaktør i High North News, Arne O. Holm. (Foto: Hilde Bye)

Samarbeid med Russland

– Hva slags dialog, hvis noen, burde det være med Russland i Arktisk råd? spurte sjefredaktøren i High North News ambassadørene. Holm modererte debatten.

– Vi må krysse overgangsbroen til formannskapet. Det er den viktigste neste fasen. Når vi har gjort det må vi diskutere andre spørsmål rundt hvordan vi skal gå frem med samarbeidet. Så langt har vi kunnet fortsette med prosjektene uten Russland i denne nye situasjonen, sier den finske ambassadøren til Norge, Teemu Tanner, under debatten og fortsatte:

– Det er, som sagt tidligere, selvfølgelig ikke business as usual, så vi må ta den situasjonen i betraktning. EU-sanksjoner er også en del av regnestykket. Alt dette må diskuteres.

Embetsmennene i Arktisk råd fra Sverige og Danmark har tidligere uttalt til HNN at de ikke ser noen mulighet for samarbeid med Russland for øyeblikket.

– Vi har holdt døren på gløtt siden Russland fremdeles er medlem av rådet. Selv om vi ikke kan samarbeide med dem. Så alt ligger på Russland. Når Russland endrer oppførselen sin, så er Arktis det første området vi gjenopptar samarbeid om, sier Thomas Winkler, Danmarks arktiske ambassadør og embetsmann i Arktisk råd.

– Overtakelsen er førsteprioritet, siden overtakelsen er nøkkelen til så mye annet. Jeg kan forsikre deg om at diplomatiet har jobbet, sier den norske statssekretæren under debatten i Bodø og legger til:

– Russland er ikke blitt utvist fra Arktisk råd. De har ikke trukket seg. Det er ingen planer om å utvise Russland fra rådet. Likevel er det uaktuelt å fortsette som vanlig på et politisk nivå for øyeblikket.

Marc Nathanson, US Ambassador to Norway
Amerikansk ambassadør til Norge, Marc Nathanson, under High North Dialogue 2023. (Foto: Hogne Bø Pettersen / Nordområdesenteret).

Arktiske industriers konkurransedyktighet

Et annet spørsmål blant ambassadørene var det grønne skiftet som foregår i regionen. Et aktuelt hett tema er amerikanske Inflation Reduction Act (IRA) fra 2022, som er den største investeringen i klima og energi i arktisk historie; en pakke på 369 milliarder dollar i klimainvesteringer.

Med IRA tar USA et stort sprang mot det grønne skiftet og setter i gang investeringer i grønne industrier hovedsakelig gjennom reduksjon i skatter og avgifter. Det kan imidlertid også påvirke næringsmuligheter og konkurranseevnen til bedrifter i Arktis, spesielt med de mange kommende store grønne prosjektene i regionen.

Vi må unngå en situasjon der vi har et kappløp med subsidier. 
Eivind Vad Petersson, statssekretær i Utenriksdepartementet

Petersson, statssekretær i Utenriksdepartementet, påpeker at vi må unngå en situasjon der vi har et kappløp med subsidier, selv om Norge har pengene til å konkurrere med den amerikanske investeringen.

– Det er gode nyheter at USA endelig trår til når det gjelder det grønne skiftet og klimainvesteringer. Men vi må sørge for at vi kan spille på hverandres styrker og unngå en situasjon med subsidiekappløp, sa Petersson og nevnte at det pågår samtale om hvordan man kan finne en løsning på problemene som oppstår på grunn av IRA.

Nicolas de La Grandville, EUs ambassadør til Norge, sa at EU har diskutert temaet nøye med USA og har kommet frem til en plan kalt Green Deal Industrial Plan, som forbedrer Europas nullutslippsindustris konkurransedyktighet.

Also read

Denne saken ble først publisert på engelsk og har blitt oversatt av Birgitte Annie Molid Martinussen.

Nøkkelord