Russland vil rammes hardt av synkende etterspørsel etter olje

En lastebilkolonne på vei med konstruksjons- og støtteutstyr til Kharasavsejskoje-feltet på Jamal-halvøya i russisk Arktis. Denne veien er anlagt på is og kan bare benyttes på vinteren. Foto: Gazprom
Det internasjonale energibyrået IEA forventer at den globale etterspørselen etter olje vil synke fra 2025. Det vil ramme Russland hardt.

Det internasjonale energibyrået (IEA) forventer at den globale etterspørselen etter olje vil synke fra 2025, skriver Reuters. Dette skyldes at bruken av elektriske fartøy vil øke, samtidig som drivstoffeffektiviteten forbedres, ifølge IEA.

– Det vil være en markant nedgang etter 2025, melder IEA. Etterspørselen forventes å øke innenfor shipping, flybransjen, petrokjemisk sektor og innen lastetransportnæringen, mens etterspørselen innenfor privatbilismen forventes å gå varig ned fra slutten av 2020-tallet etter hvert som folk bytter til elektriske biler.

Det internasjonale energibyrået forventer at det vil være 330 millioner elektriske biler på veiene innen 2040.

Russland rammes hardt

OPEC og Russlands andel av verdens oljeproduksjon forventes å falle til 47 prosent i løpet av det neste tiåret. Så lav har andelen ikke vært siden 1980-tallet.

Russlands petroleumsindustri har blitt kraftig rammet av de internasjonale sanksjonene som ble innført etter at landet i 2014 annekterte Krim-halvøya. Store deler av landets petroleumsressurser befinner seg i de russiske nordområdene.

Les også

Artem Frolov, viseadministrerende direktør i Moody’s i Moskva, sier til Financial Times at Russland mangler egen teknologi for å utvikle skiferfelt og arktiske felt, og at landet i praksis har blitt nødt til å sette slike prosjekter på vent etter at store utenlandske oljeselskaper har trukket seg ut fra samarbeidsprosjekter.

Det vil ta år før Russland klarer å utvikle nødvendig teknologi på egen hånd.

Les også: Russland tilbyr massive skattekutt for å friste aktører til Arktis

Slike prosjekter utgjør per i dag en liten andel av Russlands totale oljeproduksjon, men blir stadig viktigere etter hvert som de tradisjonelle oljefeltene tørker ut.

Talsmenn for det russiske energidepartementet frykter en nedgang i russisk oljeproduksjon på opptil 40 prosent i løpet av de neste 15 årene hvis landet ikke tar mer effektiv teknologi i bruk.

I de senere år har Russlands oljeindustri beveget seg mer bort fra å ha vestlige partnere og over til å ha samarbeidspartnere fra øst og sør i verden, skriver Financial Times.

Les også

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: