Kina kjøper 20 prosents andel i Novateks nyeste LNG-prosjekt i russisk Arktis

Yamal LNG facility
Novatek-anlegget Yamal LNG og havnebyen Sabetta. (Foto: Novatek)
Kina fortsetter å investere i arktiske naturressurser når to nasjonale kinesiske oljeselskaper sikrer seg 20 prosents eierandel i Russlands enorme Arctic LNG 2-prosjekt.

Russlands største private naturgasselskap Novatek har sikret seg finansiering for sitt andre anlegg for flytende naturgass (LNG) i russisk Arktis. Det vil være selskapets andre LNG-produksjonsanlegg i Arktis og følger i sporene til Yamal LNG-anlegget. Byggingen av det nye Arctic LNG 2-anlegget startet tidligere i vår på Gydan-halvøya, rett over Ob-deltaet fra Yamal LNG-anlegget på Yamal-halvøya.

Novatek bygger videre på suksessen fra det første prosjektet og holder seg til de samme prosjektpartnerne. Som annonsert av selskapet, har det kinesiske nasjonale oljeselskapet (China National Petroleum Corporation, CNPC) og Kinas nasjonale offshore oljeselskap (China National Offshore Oil Company, CNOOC) sikret seg ti prosent hver av aksjene, noe som speiler den 20 prosents andelen som CNPC har i Yamal LNG. Den franske energigiganten Total, som eier 20 prosent av Yamal LNG, kjøpte en ti prosents andel av Arctic LNG 2 i fjor.

"Avtalen er en viktig milepæl i vår implementering av Arctic LNG 2-prosjektet og også en fortsettelse av vårt vellykkede samarbeid med CNPC", sa Leonid MIkhelson, Novateks styreformann. "Arctic LNG 2 vil forandre spillet i det globale gassmarkedet".

Vil Saudi Arabia investere?

Novatek har også vært i diskusjoner med Saudi Arabias nasjonale oljeselskap Saudi Aramco, og rapporter derfra sier at partene nærmer seg en avtale. Novatek har en 51 prosents eierandel i Yamal LNG, men akter i følge rapportene å beholde en 60 prosents eierandel i Arctic LNG 2. Hvis man da regner med Totals eierandel og den nylig annonserte kinesiske deltakelsen på eiersiden, skulle dette tilsi at ti prosent er tilgjengelige for Aramco. Skulle det likevel ikke bli noe partnerskap for dette prosjektet, er det fortsatt mulig at Saudi Aramco blir partner på fremtidige prosjekter, ettersom Novatek vil begynne å lete etter investorer for sitt Arctic LNG 3-prosjekt innen utløpet av 2019.

Yamal LNG og Arctic LNG 2 vil sammenlagt ha en årlig kapasitet på 37,5 millioner tonn flytende naturgass (LNG), noe som løfter Russland inn på listen over verdens fem største LNG-produsenter. Til sammenligning produserte Quatar, verdens største produsent, rundt 80 millioner tonn i fjor.

Yamal LNG and Arctic LNG 2
Lokalisering av Yamal LNG og Arctic LNG 2, samt eksportruter via Den nordlige sjøruten. (Illustrasjon av artikkelforfatteren.)

Neste skritt: Omlastningsbaser

En annen nøkkelbrikke i Novateks strategi for å eksportere Arctic LNG til markeder i Europa og Asia er byggingen av to omlastningsbaser utenfor isdekket farvann nær Murmansk, Russland og ved Kamsjatka-halvøya i det fjerne Østen. Selskapet bruker for øyeblikket skip-til-skip-overføring av flytende naturgass i norsk farvann utenfor Honningsvåg for å laste om opptil 150 skipslaster med LNG. Novatek har imidlertid nylig annonsert at selskapet ikke ønsker å gjenta denne typen operasjoner i fremtiden, delvis på grunn av utfordrende værforhold.

Franske Total kjøpte tidligere denne måneden en ti prosents andel i de to foreslåtte terminalene, noe som er antatt å koste rundt 2,5 milliarder USD. De to terminalene vil fungere som omlastingsbaser hvor flytende naturgass vil lastes om fra isbryter-fartøyer til tradisjonelle fartøy for levering i Europa og Asia.

Diversifiserer markedene

Novatek  har signert to forsyningsavtaler med Repsol og Vitol SA for opptil en million tonn LNG årlig for en 15-års periode for å styrke sin posisjon innenfor LNG-eksport på langsiktige kontrakter.

Så langt har hovedandelen av Novateks flytende naturgass fra Arktis blitt levert til havner i Vest-Europa, nærmere bestemt i Belgia, Nederland, Frankrike og Storbritannia. Selskapet har som mål å diversifisere sitt tilbud med de nye forsyningskontraktene, spesielt til regioner som ikke er knyttet til de russiske naturgass-rørledningene, som for eksempel den iberiske halvøya (Spania og Portugal, red.anm.).

"Å utvide vår leveringsgeografi og diversifisering av vår langsiktige kundebase er i samsvar med selskapets strategi for å øke produksjonen av flytende naturgass i russisk Arktis", sa nestformannen i Novateks styre Lev Feodosyev i en uttalelse.

I tillegg til å levere LNG til langsiktige prosjektinvestorer i Kina, fortsetter Novatek også å jobbe seg inn på det europeiske markedet. På tampen av 2018 annonserte selskapet at det vil levere sitt produkt til til havna i Zeebrugge, Belgia og det kan derfra distribueres til den tyske Ruhr-regionen og over hele Europa. Zeebrugge fikk sin første last fra Yamal LNG i mai 2018.

Novatek og det belgiske selskapet Fluxys, operatør av naturgassoverføringer og infrastruktur for lagring, signerte en 20-års kontrakt for LNG-overføringstjenester ved Zeebrugge for opptil åtte millioner tonn årlig.

 

Denne artikkelen ble først publisert på engelsk og har blitt oversatt av HNNs Elisabeth Bergquist.

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: