Russisk statsgjeld økte med 40 prosent i 2020

Til tross for økningen i 2020 er Russlands statsgjeldsnivå likevel et av de laveste i verden. (Foto av Moskva: Dmitry Azovtsev/Wikimedia Commons)
Russlands statsgjeld økte med 73 milliarder dollar i 2020. Statsgjelden utgjør nå 17,8 prosent av Russlands bruttonasjonalprodukt.

Ved utløpet av 2020 var Russlands totale statsgjeld på 257 milliarder dollar. Det rapporterte den russiske statsrevisjonen onsdag.

I stedet for å bruke av pengene i det nasjonale velferdsfondet, som er på 170 milliarder dollar, for å støtte landets økonomi gjennom Covid-19-pandemien, har Russland valgt å heller gå for økt låneopptak.

I 2019 utgjorde statsgjelda 184 dollar (12,3 prosent av BNP). Det var en økning på 7,8 prosent sammenlignet med 2018.

Til tross for økningen i statsgjeld er nivået på Russlands statsgjeld fortsatt et av de laveste i verden.

Les også

Denne artikkelen ble opprinnelig publisert på engelsk og har blitt oversatt av HNNs Elisabeth Bergquist.

Nøkkelord