Russland godkjenner seks store investeringsprosjekter i Arktis

Det planlegges en spesialisert dypvannsterminal for omlasting av mineralgjødsel i havnen i Murmansk. (Foto: Amund Trellevik / High North News)
Seks store investeringsprosjekter planlegges i det russiske Arktis. Det forventes at de totale investeringene vil overstige 22 milliarder kroner.

Dekretet om dette ble undertegnet av statsminister Mikhail Misjustin mandag 1. februar. Dette kommer frem i en pressemelding. 

I pressemeldingen står det at det skal etableres et gruve- og metallurgisk anlegg i Murmansk oblast. Det skal også bygges en spesialisert dypvannsterminal for omlasting av mineralgjødsel i havnen i Murmansk, samt et avlsanlegg for laks og ørret. 

På Tajmyrhalvøya i Sibir skal kullfeltet ved Syradasai utvikles. På Novaja Semlja skal det etableres et selskap for utvinning og prosessering av blymalm. Infrastrukturen ved havnen Vitino som ligger innerst i Kvitsjøen skal også utbedres kraftig. 

Disse tiltakene er et forsøk på å øke investeringsviljen, samt forbedre den sosioøkonomiske situasjonen i det russiske Arktis.

Les også