Russisk kampfartøy i Norskehavet fulgt av Kystvakten i flere dager

Den russiske Nordflåtens krysser «Peter den store» har operert i Norskehavet den siste tiden. (Foto: Forsvaret).
Den russiske Nordflåtens krysser «Peter den store» har operert i Norskehavet den siste tiden. (Foto: Forsvaret).

Den siste uken har Kystvakten observert aktiviteten til den russiske krysseren «Peter den store», ifølge Forsvaret. Krysseren har operert i nærheten av havområdet Smutthavet, og skal være den russiske Nordflåtens største seilende fartøy for tiden.

Smutthavet er et internasjonalt havområde i Norskehavet mellom de økonomiske sonene til Norge, Færøyene og Island, samt fiskevernsonen ved Svalbard og fiskerisonen ved Jan Mayen.

I nærheten av dette området har den russiske krysseren «Peter den store» seilt den siste tiden, fulgt av det norske kystvaktskipet Nordkapp, meldte Forsvaret søndag kveld.

En krysser er et raskt, større krigsskip med stor slagkraft. Det aktuelle fartøyet er atomdrevet og av Kirov-klassen, som Russland skal ha to stykker av.  

Den russiske Nordflåtens skip sitt seilas skjer lovlig i internasjonalt farvann. Med sin patruljering i nærheten, viser Kystvakten tilstedeværelse og observerer militær aktivitet.

Denne type russisk militær aktivitet er ikke uvanlig – særlig ikke i forbindelse med store militærøvelser i Norge, som den pågående Cold Response 2022, ifølge Forsvaret. Russland var invitert til å observere øvelsen, men takket nei. 

Alle parter opptrer profesjonelt og respektfullt, og dette bidrar til forutsigbarhet og stabilitet i nordområdene, informerer også Forsvaret om.

Har varslet skyteøvelser til havs

Forrige søndag ble krysseren «Peter den store» og en ubåtjager av Udaloy-klassen oppdaget og fulgt nord for Finnmark av et norsk Orion-fly, som var på rutinemessig patrulje, ifølge Forsvaret.

To andre russiske militære fartøy har blitt observert nord og sør for Lofoten og Vesterålen, der allierte marinestyrker øver under Cold Response.

I 2020, da Cold Response sist ble gjennomført, utførte russiske styrker testskyting av missiler utenfor den nordnorske kysten. Dette ble tolket et tydelig uttrykk for misnøye overfor den norskledede vinterøvelsen med Nato-allierte.

Russland har også nå varslet skyteøvelser til havs, sier kontreadmiral Rune Andersen, sjefen for Sjøforsvaret, til VG. Ifølge Andersen har òg ubåter fra Nordflåten seilt ut for å følge med på Cold Response, og han bemerker at all denne russiske aktiviteten er som forventet.

En russisk ubåtjager av Udaloy-klassen ble observert nord for Finnmark sist helg. (Foto: Luftforsvaret).
En russisk ubåtjager av Udaloy-klassen ble observert nord for Finnmark sist helg. (Foto: Luftforsvaret).

I forrige uke informerte også Forsvaret om at Russland skal ha anmodet om etablering et såkalt NOTAM-område (Notices to Airmen) sentralt i Norskehavet – og at det følgelig var mulig at disse skipene ville operere i dette området. NOTAM, som inngår i luftfartens informasjonssystem, består av opplysninger som er viktig at flypersonell merker seg før flyvninger.

Alle nevnte overflatefartøy seilte lovlig i internasjonalt farvann, og Forsvaret understreker at det ikke ligger noen dramatikk i den russiske aktiviteten.

Det påpekes også at kystvaktfartøyenes og de maritime overvåkningsflyenes observasjoner bidrar til å sikre en god situasjonsforståelse.  

LES OGSÅ:

Nøkkelord