Russiske styrker skal testskyte missiler utenfor kysten av Nord-Norge denne uka

Det russiske fartøyet Sevoromorsk 619 og et annet ukjent fartøy fra den russiske marinen fotografert i forbindelse med øvelsen Ocean Shield i 2019. Foto: Kystvakten.

Etterretningstjenestens sjef, generalløytnant Morten Haga Lunde, mener øvelsen må ses på som en reaksjon mot norske myndigheter og en del av den russiske protesten mot Norges Nato-engasjement. 

Den russiske marinen har varslet at de skal gjennomføre testskyting med missiler fra onsdag 5. til fredag 7. februar, melder Forsvaret. 

Områdene ligger i internasjonalt farvann, men i nærheten av oljeproduksjonsplattformen Aasta Hansteen utenfor Nordlandskysten. 

En russisk reaksjon

Etterretningstjenestens sjef, generalløytnant Morten Haga Lunde, mener øvelsen må ses på som en reaksjon mot norske myndigheter og en del av den russiske protesten mot Norges Nato-engasjement. 

– Det er åpenbart at Russland vil gi uttrykk for misnøye med vinterens Nato-øvelse i Norge, «Cold Response», sier Haga til VG. 

Det er åpenbart at Russland vil gi uttrykk for misnøye med vinterens Nato-øvelse i Norge, «Cold Response».
Morten Haga Lunde, sjef for Etterretningstjenesten

Og viser til at russerne markerte seg på samme måte med øvelsen «Ocean Shield» i 2019 – som ble tolket som et svar på «Trident Juncture» i 2018. 

Lars Erik Rowe, som har skrevet bok politikk i nordområdene og inntil nylig var seniorforsker med Russland som spesialområde ved Fridtjof Nansens Institutt (FNI), sier i en kort kommentar til High North News: 

- Jeg tipper at E-sjefen er inne på noe riktig.

Also read

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen uttalte i høst at han vurderte «Ocean Shield» som et signal fra russerne om at de kan komme seg hurtig på plass - før Nato-styrkene - at de har våpenkapasitet og evne til å hindre Nato å komme inn med fly og fartøyer i området. 

En direkte og alvorlig trussel

Forsvarssjef admiral Haakon Bruun-Hanssen presenterte i dag et viktig grunnlag for forsvarets langtidsplan, som skal vedtas av Stortinget til neste år. (Foto: Torbjørn Kjosvold/Forvaret)
Forsvarssjef admiral Haakon Bruun-Hanssen presenterte i dag et viktig grunnlag for forsvarets langtidsplan, som skal vedtas av Stortinget til neste år. (Foto: Torbjørn Kjosvold/Forvaret)
Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen. Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret

Bruun-Hanssen adresserte og problematiserte dette på nytt i sin årlige forsvarstale i januar

«Under øvelse «Ocean Shield» sendte Russland flertallet av fartøyene fra Østersjøflåten og Nordflåten inn i Nordsjøen og Norskehavet. Først øvde de på å stenge tilgangen til Østersjøen og Norskehavet, deretter øvde de bastionsforsvaret i Norskehavet. Dette er den største og mest fremskutte øvelse vi har sett siden den kalde krigen», sa han. 

Disse ubåtene er en direkte og alvorlig trussel for norsk og alliert sikkerhet.
Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen

Og beskrev videre aktiviteten i det russiske forsvaret som høyt: «Siste året har vi sett flere russiske marineøvelser utenfor Norges kyst samt deployering av multirolle ubåter ut i Atlanteren. Disse ubåtene er en direkte og alvorlig trussel for norsk og alliert sikkerhet, og kan true amerikanske forsterkninger til Europa. Aktivitetsmønsteret og utplassering av langtrekkende missiler på nesten alle våpenplattformer, gjør at varslingstiden for et eventuelt angrep er meget kort»

Storøvelse på trappene 

Det er bare uker til de første styrkene som skal delta under vinterøvelsen Cold Response 2020, kommer til Nord-Norge. Vinterøvelsen skal finne sted i et område som strekker seg fra Nordland til Finnmark, men hoveddelen av øvelsen vil være i Troms.

American Assault Amphibious Vehicle (AAV) fra US Marine Corps på vinterøvelse Cold Response 2016. Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret

Hovedmålet med øvelsen er å sikre det norske Forsvaret og alliertes evne til å gjennomføre multinasjonale fellesøvelser med et høysintensivt kampscenario under krevende vinterforhold. 

På grunn av den sikkerhetspolitiske situasjonen i USA, har imidlertid amerikanske myndigheter bestemt seg for å trekke 3000 soldater fra øvelsen. Men Cold Response blir likevel en gigantisk øvelse, som vil samle rundt 16.000 soldater fra ti nasjoner til øvelse i Nord-Norge.

Forsvaret følger med på russisk aktivitet

Det er Forsvarets Operative Hovedkvarter (FOH) som har ansvaret for å planlegge gjennomføringen av øvelsen Cold Response 2020. 

Forsvaret monitorerer naturligvis slik aktivitet i våre nærområder
Brynjar Stordal, pressetalsmann FOH

Pressetalsmann ved FOH, Brynjar Stordal, sier til High North News at den russiske øvelsen ikke vil få noen praktiske konsekvenser for Cold Response, men uttaler at: 

- Forsvaret monitorerer naturligvis slik aktivitet i våre nærområder, med relevante kapasiteter. Detaljer rundt dette ber vi om forståelse for at vi ikke ønsker å gå inn på. 

Selve feltøvelsen til Cold Response 2020 vil foregå i tiden fra 12. mars til 18. mars, men allerede i februar har de første styrkene meldt sin ankomst til Norge for vintertrening. Flere styrker vil også være i Nord-Norge etter øvelsen, også det for vintertrening.

Nøkkelord