Sjef FOH om Cold Response: – Øvelsen er defensiv og har vært planlagt lenge

US Marines in Norway
Amerikanske marinesoldater med II Marine Expeditionary Force henter soveutstyr fra sekkene sine under et introduksjonskurs for kaldt vær før Exercise Cold Response 2022 i Bodø, Norge. (Foto av US Marine Corps av Lance Cpl. Elias E. Pimentel III).

Den militære øvelsen Cold Response 22 begynner for fullt om få dager. Sjef for Forsvarets operative hovedkvarter forsikrer om at kommunikasjonskanalen med Russlands Nordflåte brukes for å ta opp uønskede hendelser. 

Den norsk-ledede Nato-øvelsen Cold Response 2022 begynner for fullt 14 mars. Hovedaktiviteten til lands vil foregå i områder mellom Bodø og Tromsø. Det vil også være mye maritim aktivitet i havområdene utenfor norskekysten. 

Øvelsen foregår med den russiske invasjonen av Ukraina og den spente sikkerhetssituasjonen i Europa som bakteppe.

– Det er viktig å understreke at Cold Response er en øvelse som har vært planlagt lenge for å øve forsvaret av Norge. Det er en defensiv øvelse som vi har notifisert i henhold til Wien-avtalen, sier sjef ved Forsvarets operative hovedkvarter generalløytnant Yngve Odlo til High North News. 

Hvordan jobbes det nå fra Forsvarets side med tanke på monitorering og planlegging i forbindelse med sikkerhetssituasjonen i Europa og Cold Response?

– Det viktigste vi gjør er å ha tilstedeværelse i nordområdene slik at vi har et godt bilde på hva som foregår i vårt eget nærområde. Vi bruker en større del av kapasitetene våre til nettopp det. Forberedelsene til Cold Response krever også bidrag fra hele Forsvaret, blant annet i forbindelse med mottak av allierte, overvåking og forberedelse av øvelsen. Forsvaret monitorerer samtidig situasjonen i Ukraina. 

Sjef FOH Yngve Odlo
Sjef for Forsvarets operative hovedkvarter generalløytnant Yngve Odlo. (Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret).

Russisk aktivitet i nord

Forskere High North News har snakket med i etterkant av den russiske invasjonen av Ukraina 24. februar, understreker at man trolig vil se mer russisk militær aktivitet i nord fremover. Det gjelder særlig maritime styrker og flystyrker. På denne tiden av året er det imidlertid vanlig at de øver og trener i nord, påpeker oberst og operasjonssjef Gjert Lage Dyndal ved Luftforsvarets operasjonssenter på Reitan i Bodø.

– Russland vil naturligvis følge med på de øvelsene som foregår. Dermed kan det også i ukene framover bli vanskelig å tolke hva de mener og hvorfor de foretar seg de tingene de gjør, legger Dyndal til. 

Vil unngå misforståelser

Til tross for at Norge avsluttet alt militært samarbeid med Russland etter den russiske Krim-anneksjonen i 2014, opprettholder de to landene fortsatt en militær kommunikasjonskanal mellom Forsvarets operative hovedkvarter og den russiske Nordflåten. 

– Vi har ikke en fast møtestruktur, men vi bruker kommunikasjonskanalen til å ta opp uønskede hendelser. Det er en ren militær kanal for å kunne sørge for at vi opererer trygt, sier Odlo og legger til: 

– Vi har aktivitet på både sivil og militær side i Barentshavet som vi må ha kontroll på, og både Norge og Russland driver med militær aktivitet i dette området. Utover at vi ikke har noe militært samarbeid, må vi evne å ha et forhold til Russland i og med at vi er nabonasjoner. Vi har bilateral avtaler om hvordan vi kan operere i dette området sammen på en trygg måte og har en kommunikasjonskanal for å kunne ta opp uønskede hendelser, forklarer han. 

Vi har invitert observatører for å se hva vi faktisk gjør. 
Sjef FOH, generalløytnant Yngve Odlo.

Endringer

Forrige uke bekreftet Odlo til NRK at russiske observatører har takket nei til å overvære øvelsen. 

– De har takket nei og det må vi godta. Vi inviterer og er åpne, understreker Odlo til HNN. 

Har det blitt gjort noen andre endringer, for eksempel med tanke på hvilke områder det øves i?

– På landsiden vil vi i de kommende ukene ha alliert aktivitet som vil foregå fra Trøndelag og nordover mot Harstad, Narvik og Nordkjosbotn. Det er god avstand til Russland og vi er veldig bevisste på de områdene vi operer i og at vi ikke beveger oss for mye mot Finnmark. Vi har ikke gjort noen store justeringer, men er transparente på både mål og hensikt, hvor vi opererer og har derfor også invitert observatører for å se hva vi faktisk gjør.  

Odlo forklarer at det  har blitt gjort noen endringer i antall styrker som deltar på grunn av krigen i Ukraina, men kan ikke på nåværende tidspunkt gå nærmere inn på hvilke styrker og nasjoner dette gjelder. 

– Det har vært noen småjusteringer, men ingen store endringer. Det er imidlertid helt naturlig at det blir noen justeringer helt opp mot selve gjennomføringen. Det handler om andre oppgaver og oppdrag som de forskjellige nasjonene må stille opp på. Vi er nå 27 nasjoner og ligger på om lag 30 000 soldater, sier Odlo og fortsetter:

– Jeg er opptatt av at vi har nok kapasitet i alle domener [land, sjø, luft, journ.anm.], som gjør at vi får øvd helhetlig i en kompleks operasjon. Det ser ut til at vi får til det med god margin, avslutter han. 

Les også

Nøkkelord