Revidert nasjonalbudsjett 2024: Forslår å øke forsvarsbudsjettet med 13 milliarder kroner

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram
Regjeringens samlede forslag til økt forsvarsbudsjett innebærer at Norge vil oppnå ambisjonen om å benytte 2 prosent av BNP til forsvarsformål i 2024. – Dette sender et viktig budskap til våre allierte når vi samles til Nato sitt toppmøte i Washington DC i juli i år, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp). (Foto: Anette Ask / Forsvaret).

Med den foreslåtte økningen i revidert nasjonalbudsjett vil forsvarsbudsjettet gå fra 91 milliarder kroner til 104 milliarder kroner i år. Med styrkingen som regjeringen nå foreslår, kan flere av satsingene som er planlagt i langtidsplanen for Forsvaret starte tidligere, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp). 

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) la i dag fram revidert nasjonalbudsjett 2024, der en av hovedprioriteringene er den fortsatte styrkingen av Forsvaret.

I det reviderte nasjonalbudsjettet forslår regjeringen en styrking av forsvarsbudsjettet på 13 milliarder kroner. Bevilgningene til Forsvaret gjør at Norge oppnår Natos toprosentmål allerede i 2024.

– For regjeringen er det særdeles viktig å komme i gang med satsingen på forsvar så fort som mulig. Forsvarsbudsjettet passerer med dette for første gang 100 milliarder kroner, noe som viser at Norge tar egen og NATOs felles sikkerhet på alvor, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) i en pressemelding. 

Seks milliarder til det norske Forsvaret

Av de 13 milliardene er seks milliarder foreslått til økt militær støtte til Ukraina og syv milliarder til økt operativ evne i Forsvaret.  

Ifølge budsjettdokumentet inkluderer sistnevnte syv milliarder til Forsvaret 5 milliarder kroner for å forsere oppfølgingen av langtidsplanen for forsvarssektoren som regjeringen la frem tidligere i vår. 2 milliarder kroner går til å muliggjøre økt operativ evne og aktivitet raskt.

Andre punkter omhandler blant annet å styrke Heimevernet med 180 millioner kroner. 150 millioner kroner av dette går til økt aktivitet i 2024. I tillegg blir 30 millioner kroner foreslåtte til økt innkjøp av personlig bekledning og utrusting av HV sitt personell.

Regjeringa foreslår også 200 millioner kroner til nødvendig vedlikehold av logistikkfartøyet KNM Maud – for å kunne opprettholde nødvendig operativ kapasitet og aktivitetsnivå, og midler til vedlikehold av P-8 maritime patruljefly.

Prosjekter i langtidsplanen kan starte tidligere

– Både støtten til Ukraina og satsing på Forsvaret her hjemme er viktig i den sikkerhetspolitiske situasjonen vi står i. Ukrainas forsvarskamp er også vår, og langtidsplanen skal gi oss det forsvaret vi trenger for å trygge Norge, legger Gram til.

Forsvarsministeren sier økte bevilgninger også betyr at flere av satsingene som er planlagt i langtidsplanen for forsvarssektoren kan starte tidligere.

– Nødvendige prosjekter som det tar lang tid å planlegge og gjennomføre kan starte tidligere. Dette betyr for eksempel at eiendom, bygg og anlegg kan stå ferdig før vi har planlagt, for å bidra til å beholde og rekruttere folk til Forsvaret. Vi vil også påskynde kjøp av luftvern. I alt vil fem milliarder gå til å forsere ulike investeringer og tiltak. De resterende to vil vi bruke slik at Forsvaret blant annet kan øve, trene og operere mer, sier forsvarsministeren.

Bevilgninger til Forsvaret i statsbudsjett og LTP

Da statsbudsjettet ble lagt fram i oktober 2023, foreslo regjeringen et forsvarsbudsjett på 90,8 milliarder kroner.

Med den foreslåtte økningen i revidert nasjonalbudsjett vil forsvarsbudsjettet gå fra 91 milliarder kroner til 104 milliarder kroner i år. 

Tidligere i år la regjeringen også fram Langtidsplanen for forsvarssektoren. Her vil regjeringen styrke forsvaret av Norge med 600 milliarder kroner de neste 12 årene, fra i år til 2036.

Dette vil si at i 2036 vil forsvarsbudsjettet være på 166 milliarder kroner.

Langtidsplanen for forsvarssektoren ligger til behandling i Stortinget. Med penger fra revidert nasjonalbudsjett er det likevel mulig å starte enkelte nødvendige prosjekter allerede nå.

Kilde: Regjeringen.no

Les også

Nøkkelord