Ny eksportrekord – men befolkningsutviklingen fortsatt en hodepine

– Mye av debatten er helt rett. Men det jeg mener kommer for lite tydelig frem er at penger brukes for å skape ny næringsvirksomhet og arbeidsplasser, og skatt vil redusere tilgangen på slike penger. (Arkiv: Christine Karijord)

Fra 2017 til 2018 økte eksporten med 28,8 milliarder kroner, viser tall fra Indeks Nordland. Innbyggertallene er imidlertid lite å rope hurra for, med en økning på knappe 144 nye nordlendinger i fjor. 

Næringslivet i Nordland leverte gode resultater også i 2018. Det bekreftes i tallene som offentliggjøres klokken 08:00 i dag.

Klikk her for å lese rapporten.

Eksportøkningen i fylket tilsvarer en økning på fem prosent, og det er en ny rekord. 

Bedriftene i Nordland sto i fjor for 7 prosent av den totale eksporten fra fastlandsnorge, og i hovedsak er det fisk, metall og kjemiske produkter som er de «hotteste» eksportvarene.

Alene står disse varegruppene for 95 prosent av eksportverdiene, og gjør Nordland til det femte største eksportfylket i landet.

- Riktige veivalg blir avgjørende

- Pilene fortsetter å peke riktig vei for næringslivet i Nordland, men skal denne positive utviklingen fortsette er vi avhengige av kapital, infrastruktur og mennesker som skal bidra til å realisere mulighetene. Det gjør at vi nå står overfor et stort veiskille, sier Erlend Bullvåg som er prosjektleder for Indeks Nordland.

Det er ikke bare eksporttallene som er positive. Det øvrige næringslivet i fylket jobber også godt:

- De ti siste årene har bedriftene i fylket økt omsetningen, som i fjor endte med ny rekord på 223 milliarder kroner, sier prosjektlederen.

Veksten er med det på fire prosent, sammenlignet med året før.

Norges ledende sjømatfylke

Fortsatt er det fiskeri og havbruk som har den sterkeste veksten, og omsetningen fra disse næringene utgjorde i 2018 hele 15 prosent av all omsetning skapt i Nordland.

- Fylket befester med dette sin posisjon som Norges ledende sjømatfylke, med 26 prosent av all villfanget fisk – og det største oppdrettskvantumet, i tillegg til å være eksportmotoren i Nord-Norge.

- Nest største vekst hadde industri og BA-sektoren, som omfatter industri, bygg & anlegg, og kraftproduksjon. Med en andel på 31,8 prosent er det industrien og BA-sektoren som omsetter mest i Nordland, og som i fjor hadde en vekst på 3,9 prosent, godt hjulpet av en svekket kronekurs, sier Bullvåg.

Tallene Indeks Nordland har hentet inn viser også at bunnlinjen til mange bedrifter i fylket er solid.

Nordlandsbedriftenes driftsresultat var på 21,2 milliarder kroner i 2018.

Gode resultater gjør at bedriftene i fylket når hele 67 milliarder kroner i verdiskapning i 2018, og dette tilsvarer en økning på 2,1 milliarder kroner sammenlignet med i 2017.

Husene trenger folk – og særlig de unge

Skuer vi mot befolkningsutviklingen, og antall bedriftsetableringer, er ikke tallene like lystig lesning.

Ved inngangen til 2019 var det 243.479 innbyggere i Nordland; en økning på bare 144 nye nordlendinger det siste året.

I løpet av fjoråret ble det skapt 280 nye arbeidsplasser i Nordland, mot i overkant av 1000 nye arbeidsplasser i 2017 og 2016.

- Svak befolkningsutvikling er nå Nordlands største utfordring, konstaterer prosjektlederen for Indeks Nordland.

- Det som er spesielt urovekkende er at vi ikke er gode nok på å tiltrekke oss og holde på unge arbeidstakere. Arbeidsledigheten i fjor var på rekordlave 1,9 prosent, og vi står nå i en situasjon da tilgang på folk kan bli en negativ begrensning for ytterligere vekst i næringslivet. Det kan påvirke samfunnslivet negativt, sier Bullvåg.

- Kan levere uendelig mye mer

Når styringsgruppa til Indeks Nordland ser inn i glasskula er det likevel ikke først og fremst utfordringer de ser, men muligheter.

- Det er ingen tvil om at Nordland leverer varene i dag, men vi kan levere så uendelig mye mer. Nordland har store naturressurser som ikke utnyttes i dag, enten det dreier seg om olje, gass, vannkraft, fisk eller mineraler. Men; vi mangler kapital for å foreta nødvendige grunnlagsinvesteringer og såkornkapital for å støtte opp under bedriftsetableringer. Spesielt gjelder dette større nyinvesteringer, sier han.

- I tillegg mangler vi offentlig infrastruktur og folk. Vi må styrke vår posisjon knyttet til kompetansearbeidsplasser og framtidsnæringer, forsetter Bullvåg.

- Må tenke nytt

Prosjektlederen sier havbruksnæringen på historisk kort tid har tilført fylket en positiv økonomisk utvikling uten sidestykke:

- Næringen utvikles kontinuerlig og er i ferd med å ta store teknologiske og markedsmessige sprang. Men havbruk kan ikke utvikle Nordland alene. Mye av løsningen ligger i nytenkning for å øke arbeidsmarkedet gjennom nye bedrifter. Det må en langsiktig og omfattende satsing til, for å etablere de jobbene som ungdommene våre flytter til andre steder i landet for å få. Vi må bygge kunnskap og næringsliv knyttet til nye forretningsmodeller og ny teknologi. Vi må få større bredde i næringslivet, og ta en større andel av verdikjedene for det vi produserer, avslutter Bullvåg, som til daglig er dekan ved Handelshøgskolen, Nord universitet.

Her kan du lese om noen av de tidligere Indeks Nordland-rapportene:

Nordland: God økonomi, dårlig med folk 

- Fylket er overraskende lite oljeavhengig 

Verden stopper uten Nordland

Nordland går så det griner 

Indeks Nordland er et samarbeid mellom Kunnskapsparken Bodø, Innovasjon Nogre, Nordland fylkeskommune, DNB, Nord universitet, NAV Nordland og NHO Nordland.

 

 

 

Nøkkelord