Indeks Nordland: - Fylket er overraskende lite oljeavhengig

Nord-Norge skal få tilbake alt av ekstrautgifter når den differensierte arbeidsgiveravgiften endres. Foto: Linda Storholm
Spådommen for 2015 holdt stikk: økonomien i Nordland gikk så det hylte i fjor. Indeks Nordland-general Erlend Bullvåg er overrasket over hvor lite oljeavhengig økonomien i fylket er.

Spådommen for 2015 holdt stikk: økonomien i Nordland gikk så det hylte i fjor. Indeks Nordland-general Erlend Bullvåg er overrasket over hvor lite oljeavhengig økonomien i fylket er. 

- Det overrasket oss hvor lite oljeavhengig vår økonomi er, hvor lang tid det tar før de nasjonale utfordringene slår inn over økonomien i Nordland, sier han. 

Like sikkert som nyttårsforsetter som brytes og NHOs årskonferanse er det at Indeks Nordland analyserer året som gikk, og spår hvordan det vil gå i året som kommer. 

Ikke overraskende er 2015 et kanonår for næringslivet i Nordland. Fylket har lavere ledighet, høyere omsetningsvekst og bedre driftsmarginer, gjør det bedre på de viktigste indikatorene også i 2015, og utsiktene for 2016 er gode. 


Veksten vil ikke bli like høy

Veksten har vært 5,3 prosent, men prosjektleder Erlend Bullvåg tror ikke det fortsetter, han spår at veksten for 2016 ender på 3,5 prosent. 

- Enkelt forklart kan du si at resten av Norge drar ned Nordland. Det er ingen utsikter til vekst i kjøpekraften, og statens budsjetter for innkjøp er ikke ventet å øke, sier han som noe av forklaringen. 

Oljesmellen treffer gullkysten også, men påvirkningen blir foreløpig av den milde sorten. 

- Bedriftene i Nordland er godt trent i å jobbe effektivt og tilpasset, sier Bullvåg. Han mener det verste bedriftene i Nordland nå kan gjøre er å stoppe utviklingen og ikke utnytte det momentet vi har med blant annet valutakursen på eksportørenes side, tilgang til både kraft og andre ressurser.

- I 9 av de 10 siste årene har næringslivet i Nordland hatt høyere driftsmargin enn resten av landet. Det vi trenger nå er kapasitet til å utnytte ressursene vi har, sier han. Utfordringer i kø

Og der ligger utfordringene, for mens næringslivet i Nordland går som bare det, og produserer masse arbeidsplasser, så følger ikke befolkningsutviklingen etter. Befolkningsveksten var god i årene 2010-2011, men nå har utviklingen bremset opp. Det samme har ikke skjedd i Troms og Finnmark, og hvorfor det er slik er vanskelig å forstå seg på. 

- En del av forklaringen er at vi nå er i begynnelsen av en pensjonistboom, stadig flere blir pensjonister. Også bosetter vi for få flyktninger, og det går for langsomt å få integrert flyktninger og innvandrere til jobb, sier han. 

Framover må Nordland sikre kapasitet til å utnytte ressursene. 

- Vi mangler et "invest i nordland", som de kommende årene kan skaffe nasjonal og internasjonal kapital til fylket. Se bare hvor mye investeringene i havbruk har ført med seg, og det samme ser vi i reiseliv, som har hatt en stor kapasitetsøkning, sier Bullvåg. Nye industrietableringer og å utnytte fylkets kraftressurser kan lage masse nye jobber mener han. 

- Vi må løfte dette nå som vi har muligheten, sier Bullvåg.Stor eksportvekst

Bedriftene i Nordland omsatte i fjor for 192,3 milliarder kroner, og veksten neste år som er ventet å være 3,5 prosent vil fortsatt ligge betydelig høyere enn den nasjonale forventningen som er 1,3 prosent. Ledigheten nasjonalt er ventet å ligge på 4 prosent i 2016, i Nordland er det ventet en ledighet på 2,6 prosent. 

I norsk økonomi har Nordland nå den sterkeste konjunkturen sammen med innlandsfylkene i sør. I 2015 hadde selskapene i nordland en driftsmargin å på åtte prosent i snitt, mot 6,2 prosent nasjonalt. Og særlig eksportnæringene kan se tilbake på et godt økonomisk 2015. 

- Eksporten økte med 25,8 prosent i 2015, til et nivå på 30,7 milliarder kroner. Med det står Nordland for 71 prosent av eksporten fra Nord-Norge, og det er ventet ytterligere vekst til 32,8 milliarder i 2016. Eksporten av metaller, kjemiprodukter og bearbeidede varer økte med 36,3 prosent og utgjør i underkant av to tredjedeler av totaleksporten. Eksporten av fisk økte med 15,6 prosent og utgjør i overkant av en tredjedel av vår eksport, oppsummerer Bullvåg.


Blir nest største eksportfylke

Nordland er landets fjerde største eksportfylket, og nærmer seg fylkene foran på lista. I omsetning ligger fylket kun 2-3 milliarder kroner under Hordaland og Vest-Agder. 

-  Eksportomsetningen til Nordland var bare 2-3 milliarder kroner lavere enn Hordaland og Vest-Agder i 2015, forteller Karsten Nestvold, leder av styringsgruppen for Indeks Nordland og direktør i Innovasjon Norge Nordland. Med så liten margin venter han at Nordland allerede i første kvartal 2016 vil passere de to fylkene og bli landets nest største eksportfylke. 

- Kombinasjonen av gunstig valuta, konkurransedyktig kraftforedlende industri og en havbruksnæring i verdensklasse er bakgrunnen for veksten, sier Nestvold. 
Dekan Erlend Bullvåg ved Handelshøgskolen ved Nord Universitet. (Foto: Arne O. Holm)
Dekan Erlend Bullvåg ved Handelshøgskolen ved Nord Universitet. (Foto: Arne O. Holm)
Indeks Nordland 

Årlig næringsbarometer som presenteres onsdag morgen. 

Utarbeides av Innovasjon Norge Nordland, Kunnskapsparken Bodø, DNB, NHO Nordland og Nordland Fylkeskommune. 

Styringsgruppen består av Karsten Nestvold (leder, Innovasjon Norge, Nordland), Erlend Bullvåg (prosjektleder, Nord Universitet -Handelshøgskolen), Eirik Pedersen (Kunnskapsparken Bodø),  Bjørn Sture Trymbo (DNB), Cathrine Stavnes (NAV Nordland), Hanne østerdal (Nordland Fylkeskommune) og Ole H. Hjartøy (NHO Nordland). 
Tags