Internasjonal øvelse i Barentshavet: – Norge ønsker å markere sin forsvarsevne i nordområdene

Den norske fregatten KNM «Thor Heyerdahl» øver nå sammen med fartøyer og fly fra Storbritannia, USA og Danmark i Barentshavet. Foto: Martin Giskegjerde / Forsvaret. Foto av Julie Wilhelmsen: NUPI

Skip fra den britiske marinen skal lede en multinasjonal maritim operasjon over polarsirkelen. – Det er viktig for Norge å markere at de ikke bare er USAs forlengede militære arm, sier NUPI-forsker Julie Wilhelmsen.

Norge deltar med fregatten KNM «Thor Heyerdahl», mens Storbritannia seiler med fregatten HMS «Sutherland» og støttefartøyet RFA «Tidespring». USA seiler med destroyeren USS «Ross». Dette melder det norske forsvaret i en pressemelding. 

Det samlede forsvaret av Norge

Den flernasjonale styrken møttes utenfor kysten av Lofoten og seilte sammen nordover mot Barentshavet.

– Vi ønsker mer alliert trening og øving i Norge og våre nærområder. Dette er ikke i stedet for vårt eget forsvar, men det er en sentral del av det samlede forsvaret av Norge, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen og legger til:

– Det er viktig at våre allierte lærer å kjenne forholdene i våre nærområder gjennom regelmessig øving og trening sammen med våre styrker. 

Økt militært nærvær i nordområdene

I begynnelsen av mai seilte en gruppe amerikanske og britiske krigsskip inn i Barentshavet for første gang siden midten av 1980-tallet for å øve sammen. Denne øvelsen valgte Norge å ikke delta på.

Seniorforsker Julie Wilhelmsen ved NUPI sier til High North News at Norge nå ønsker å markere sin forsvarsevne i nordområdene.

Julie Wilhelmsen, seniorforsker ved NUPI. Foto: Amund Trellevik / High North News
Julie Wilhelmsen, seniorforsker ved NUPI. Foto: Amund Trellevik / High North News

– Det ble løftet frem av flere at Norge ikke deltok på den amerikansk-britiske øvelsen i mai. Og nå har de [Forsvaret. Journ.anm] bestemt seg for at det er viktig å ha en norsk deltakelse i øvelser som pågår i norske nærområder. Norge sender et signal med å delta i denne øvelsen. Det demper på en måte inntrykket av at dette bare er stormaktsrivalisering mellom USA og Russland. Dette dreier seg også om Norges forsvarsevne.

– Det pågår en stor endring i dette området. Russland er mye mer fremoverlent i sin øvelsesvirksomhet og posisjonering i regionen. NATO har også økt sitt nærvær i nordområdene. Slik har det nå vært i økende grad de siste fem årene. 

– Det er viktig for Norge å markere at de ikke bare er USAs forlengede militære arm, som russiske myndigheter ofte påstår. Dette dreier seg faktisk om forsvaret av Norges nærområder også, sier hun. 

Forsvaret har trent med allierte styrker i flere omganger den seneste tiden. Senest onsdag 2. september trente et amerikansk tankfly og amerikanske bombefly sammen med norske sjø-, luft- og landavdelinger.

Britiske og amerikanske krigsskip under en militærøvelsen i Barentshavet i mai. (Foto: LPhot Dan Rosenbaum). 
Britiske og amerikanske krigsskip under en militærøvelse i Barentshavet i mai. (Foto: LPhot Dan Rosenbaum).

Den britiske marinen skriver i en pressemelding at øvelsen skal sikre fred i regionen og at USA, Storbritannia, Danmark og Norge jobber sammen for å øke beredskapen for å operere i nordområdene og øke motstandskraften i et område som er avgjørende for Storbritannias interesser.

I en uttalelse fra USAs sjette flåte understrekes viktigheten av å gjennomføre vedvarende operasjoner i vitale farvann i Arktis.

Les også

Nøkkelord