Norsk-russisk grensesamarbeid fungerer godt trass i Ukraina-krigen

Norsk-russisk koordinering er viktig for å forhindre mulige feiltolkninger og fremme stabilitet i nord, påpeker Forsvaret. Bilde fra det nylige møtet mellom sjefene for henholdsvis FSBs Grensedirektorat i Russlands vestlige arktiske område og Forsvarets operative hovedkvarter, Stanislav Maslov og Yngve Odlo, i Boris Gleb. (Foto: Runar S. Røssevold/Forsvaret).
Norsk-russisk koordinering er viktig for å forhindre mulige feiltolkninger og fremme stabilitet i nord, påpeker Forsvaret. Bilde fra det nylige møtet mellom sjefene for henholdsvis FSBs Grensedirektorat i Russlands vestlige arktiske område og Forsvarets operative hovedkvarter, Stanislav Maslov og Yngve Odlo, i Boris Gleb. (Foto: Runar S. Røssevold/Forsvaret).

I forrige uke møttes sjefene for Forsvarets operative hovedkvarter og FSBs Grensedirektorat. Møtet, som foregikk på russisk side, omhandlet samordning rundt kyst- og grensevakt og redningstjeneste i grensetraktene.

Sist torsdag dro generalløytnant Yngve Odlo, sjef for Forsvarets operative hovedkvarter (FOH), til Russland for å treffe generalløytnant Stanislav Maslov, sjef for Grensedirektoratet til den russiske føderale sikkerhetstjenesten, FSB. Dette skriver Forsvaret i en pressemelding.

Grensemøtet fant sted i Boris Gleb, rundt fem kilometer fra grensestasjonen Borisoglebsk-Storskog.

På agendaen var norsk-russisk koordinering av aktiviteter tilknyttet kystvakt, grensevakt, samt søk og redning i nordområdene.

– Møtet var konstruktivt, og ble gjennomført på en profesjonell måte med respekt for hverandres oppgaver, sier oberstløytnant Ivar Moen, talsperson for Forsvarets operative hovedkvarter.

Det er enighet om at begge parter er tjente med et stabilt, forutsigbart forhold i nord.
Oberstløytnant Ivar Moen, talsperson ved FOH.

Regelmessige grensemøter

Oberstløytnant Ivar Moen, talsperson ved FOH. (Foto: Forsvaret).
Oberstløytnant Ivar Moen ved FOH på Reitan. Foto: Forsvaret

Siden den russiske anneksjon av Krym i 2014, har Norge, som Nato, suspendert militært samarbeid med Russland.

Bilaterale samarbeidsaktiviteter rundt kyst- og grensevakt, søk og redning og oljevernberedskap er skjermet fra denne suspensjonen. 

Odlo og Maslov traff hverandre sist i Kirkenes i fjor høst. Da ledet de det første protokollmøtet mellom FOH og FSBs Grensedirektorat siden høsten 2019, siden koronapandemien hadde vanskeliggjort fysiske møter.

– Det er enighet om at begge parter er tjente med et stabilt, forutsigbart forhold i nord, og at vi opprettholder kommunikasjonskanalene og viderefører avtaleverket som ligger til grunn for grensesamarbeidet, sier Moen om møtet som nylig ble avholdt.

Årlig gjennomføres det totalt tre møter mellom delegasjoner fra FOH og FSBs Grensedirektorat for Russlands vestlige arktiske område.

Samarbeidet mellom de to partene ble etablert i 1994, og har utviklet seg mye siden den gang, ifølge Forsvaret.

Koordineringen er viktig for å hindre misforståelser og fremme stabilitet i regionen, også i dagens situasjon.
Forsvaret

Viktig forebygging

Samspillet mellom FOH og det russiske Grensedirektoratet inngår i det etablerte grensesamarbeidet mellom Norge og Russland, basert på en grenseavtale mellom landene av 1949.

Avtalen tilrettelegger for åpen og god dialog mellom grensevaktstyrkene og grensekommissærene på norsk og russisk side.

“Koordineringen er viktig for å hindre misforståelser og fremme stabilitet i regionen, også i dagens situasjon”, skriver Forsvaret, med sikte på Russlands invasjon av Ukraina.  

Hensikten med nevnte avtale er å sikre ordnede forhold ved den norsk-russiske grensen. Den fastsetter tiltak som er ment å forebygge konfliktsituasjoner, og beskriver framgangsmåten for løsning av konflikt dersom det skulle oppstå. 

Godt fungerende samvirke i nord

Sanitetslaget fra kystvaktskipet KV Jarl i aksjon med å hjelpe den skadede fiskeren på en russisk tråler forrige fredag. (Foto: Kystvakten).
Sanitetslaget fra kystvaktskipet KV Jarl i aksjon med å hjelpe den skadede fiskeren på en russisk tråler forrige fredag. (Foto: Kystvakten).

Forrige fredag bidro det norske kystvaktskipet KV Jarl med medisinsk bistand til en alvorlig skadd fisker på en russisk tråler.

Etter forespørsel fra tråleren, ble skipets sanitetslag sendt over og bisto med behandling og stabilisering.

Pasienten ble så fraktet til Hammerfest sykehus av redningshelikopteret SAR Queen, som holder til på Luftforsvarets base på Banak i Lakselv.

– Dette er et konkret eksempel på norsk-russisk samarbeid i høyeste grad fungerer i nord, påpeker Moen ved Forsvarets operative hovedkvarter.

Pasienten hentes av redningshelikopteret SAR Queen fra Banak. (Foto: Kystvakten).
Pasienten hentes av redningshelikopteret SAR Queen fra Banak. (Foto: Kystvakten).

Velutviklet samspill

Det norsk-russiske kystvaktsamarbeidet favner i bred forstand felles fiskeriforvaltning, søk og redning, oljevernberedskap, trafikkovervåkning – samt gjensidig varsling og informasjonsutveksling rundt forhold som kan utgjøre en trussel mot felles miljø og naturressurser, eksempelvis ulovlig virksomhet.

Siden 1988 har Norge og Russland årlig gjennomført Øvelse Barents i Barentshavregionen for samtrening rundt søk og redning, samt bekjempelse av oljeforurensning. Øvelsen ble sist avholdt i fjor sommer. 

Planleggingsmøtet for årets øvelse er utsatt, og det er dermed usikkert om den blir gjennomført i juni som tenkt. Det forteller Tore Wangsfjord, fungerende avdelingsdirektør ved Hovedredningssentralen Nord-Norge. 

– Operativt samarbeid med Russland innenfor søk og redning fungerer som normalt, presiserer Wangsfjord.

Grensevaktsamarbeidet mellom Norge og Russland består blant annet av jevnlig kontakt mellom grensekommissærene, og av at landenes grensevakter gjennomfører felles patruljeringer for å sikre at bilaterale overenskomster, samt lover og regler, overholdes langs grensen.

Saken er oppdatert med nye opplysninger.

LES OGSÅ:

Nøkkelord