Landene i Joint Expeditionary Force øvde på forsvarspolitisk krisestyring

Joint Expeditionary Force-landenes forsvarsministre og andre ledende forsvarsrepresentanter møttes denne uken i Oslo. F.v.: Jānis Garisons (Latvia), Margris Abukevicius (Litauen), Morten Bødskov (Danmark), Kajsa Ollongren (Nederland), Ben Wallace (Storbritannia), Bjørn Arild Gram (Norge), Peter Hultqvist (Sverige), Kalle Laanet (Estland), Janne Kuusela (Finland) og Bryndis Kjartansdóttir (Island). (Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret)

Denne uka møttes forsvarsministre fra JEF-landene i Norge og trente på hvordan de samhandle i en krisesituasjon. – Vi må være helt klare til å reagere hurtig og effektivt i tilfelle en krise eller trusler mot landene våre, sier Danmarks forsvarsminister Morten Bødskov.  

Tirsdag og onsdag var representanter for de ti landene i Joint Expeditionary Force (JEF) i Oslo for å drøfte sikkerhetsspørsmål i Nord-Europa og øve på hvordan de skal respondere hvis en krise oppstår.

JEF er en britiskledet flernasjonal hurtigreaksjonsstyrke med de nordiske og de baltiske landene, samt Nederland.

“JEFs forsvarsministre diskuterte nåværende sikkerhetsutfordringer, inkludert implikasjonene av Russlands invasjon av Ukraina, og vurderte den framtidige utviklingen av JEF for å sikre at den fortsetter å gi et effektivt bidrag til sikkerhet og stabilitet i sin kjerneregion bestående av nordområdene, Nord-Atlanteren og Østersjøen”, sier ministrene i en felles uttalelse etter møtet.

For Norges del supplerer JEF andre samarbeidsformater som Nato i en tidlig, men spent situasjon for å få overblikk og kunne de-eskalere en mulig farlig utvikling, ifølge Forsvaret.

Trening på ministernivå

I vinter og vår har det foregått mange flernasjonale militærøvelser i Norden, mens øving blant forsvarsministre og ledende forsvarsrepresentanter om politisk og militær krisestyring er noe man sjelden hører om.

– Vi må være helt klare til å reagere hurtig og effektivt i tilfelle en krise eller trusler mot landene våre. Det er viktig at vi konstant jobber sammen med våre allierte og nære partnere for å styrke vårt samarbeid, ikke minst i dagens sikkerhetspolitiske situasjon, sier Danmarks forsvarsminister Morten Bødskov (S) i en pressemelding.

Målet med øvelsen var å trene på hurtigreaksjonsstyrkens håndtering av en eskalerende krise, og da på en måte som supplerer Natos rolle.

– Vi er midt i en svært kritisk tid for europeisk og internasjonal sikkerhet, og det er av særlig viktighet å komme sammen og diskutere spørsmål av gjensidig interesse, samt demonstrere samhold, sier Norges forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) i en pressemelding.

Både møtet og øvelsen har vist at våre land er kapable og villige til å arbeide sammen for å møte felles sikkerhetstrusler og utfordringer i vår region, legger Gram til.

Mer sikring av Finland og Sverige

Finsk og svensk Nato-søken var også tema på møtet.

“Vi skal jobbe tett med våre Nato-allierte for å integrere både Finland og Sverige i alliansen så snart som mulig”, uttaler ministrene.

De allierte JEF-landene sier også at de vil bidra sikre de to kandidatlandene i søknadsperioden gjennom økt aktivitet i flere militære domener på tvers av sine kjerneområder, og presiserer at dette kommer i tillegg til tidligere planlagte øvelser og operasjoner i Nord-Europa.

– Ministrene fra de andre landene uttrykte sterk støtte for Sverige og Finlands søknader om å bli med i Nato. De lovte også økt nærvær i Østersjøregionen mens Sverige og Finland venter på beskjed om medlemskap, kommenterer Sveriges forsvarsminister Peter Hultqvist (S) i en pressemelding.

LES OGSÅ:

Nøkkelord