Natos forsvarssjefer skal drøfte avskrekking av Russland på møte i Norge

Forsvarsjefene i Nato møttes sist ved alliansens hovedkvarter i Brussel i mai. Neste samling blir i Oslo om ti dager. (Foto: Nato)

Norges forsvarsjef Eirik Kristoffersen har invitert allierte forsvarssjefer til Oslo i midten av september. På agendaen er styrking av Natos avskrekking og forsvar vis-à-vis Russland – og fokus på hvordan regionale planer skal settes ut i livet. 

English version.

15. til 17. september vil Natos militærkomité, bestående av de 31 medlemslandenes forsvarsjefer, holde konferanse i Oslo.

Styrking av alliansens avskrekking og forsvar er fremst på dagsordenen, melder Nato.

Dette teamet skal gripes an i forlengelsen av sommerens Nato-toppmøte i Vilnius, Litauen. Der besluttet stats- og regjeringsjefene å heve alliansens evne til å avskrekke og forsvare seg på alle felt mot særlig to trusler: Russland og terrorgrupper.

De oppdaterte regionale forsvarsplanene omtales som nøkkelen for å materialisere en slik styrking. I Oslo skal forsvarsjefene drøfte hvordan disse planene kan realiseres fullt ut i praksis.

Norges forsvarsjef, general Eirik Kristoffersen (t.h), vil snart være vert for den årlige konferansen til Natos militærkomité som holdes i et av medlemslandene. 16. september innbyr han til pressekonferanse med komiteens leder, admiral Rob Bauer. (Foto: Nato)

Omstilling

I forlengelsen vil forsvarsjefene adressere følgende punkter: Flere tropper på høyere beredskap, kompetansebygging og utvikling, tilpasning av Natos kommando- og kontrollstrukturer samt mer felles trening og øving.

Et annet undertema er også økt tilrettelegging innenfor logistikk, militær mobilitet, vertslandstøtte – samt vedlikehold, etterfylling og posisjonering av forsyningslagre.

– Dette er en del av Natos utvikling fra en allianse optimalisert for out-of-area-operasjoner til en allianse egnet for storskala operasjoner for å forsvare hver eneste tomme av alliert territorium, skriver Nato.

Militærkomiteens virke

Forsvarsjefene i Militærkomiteen samles til sesjon to ganger årlig ved Natos hovedkvarter i Brussel, og holder konferanse i et medlemsland en gang i året. På konferansen i Oslo vil trolig også Sveriges forsvarssjef være til stede gjennom landets status som ‘invitee’.

På disse møtene drøfter komiteen Natos operasjoner, oppdrag og andre aktiviteter. Dens hovedoppgave å gi militære råd til Det nordatlantiske råd (alliansens øverste organ) og Natos kjernefysiske planleggingsgruppe, samt instruere alliansens to strategiske hovedkommandoer. 

Rådene skal etter sigende være uhemmede og konsensusbaserte rundt hvordan Nato best kan håndtere sikkerhetsutfordringer.

Komiteen er også ansvarlig for å omsette politiske vedtak til militære grep, samt utvikle strategiske konsepter – og årlig gjøre en vurdering av kapabilitetene til stater og andre aktører som utfordrer Natos interesser.  

LES OGSÅ:

Nøkkelord