Arktis på agendaen da norske forsvarstopper gjestet USAs Northern Command

Fra venstre: Generalmajor Rolf Folland, sjef luftforsvaret, general Glen VanHerck, sjef for North American Aerospace Defense Command og U.S. Northern Command, generalløytnant Yngve Odlo, sjef FOH og brigader Michele Kilgore, visedirektør ved USNORTHCOM Operations. (Department of Defense photos by Joshua Armstrong).

Økt samarbeid, koordinering av aktiviteter i Arktis, samt felles forståelse av den sikkerhetspolitiske situasjonen var sentrale samtaletema da norske og amerikanske forsvarstopper møttes ved hovedkvarteret til US Northern Command i USA.

English version.

Denne uken møttes norske og amerikanske forsvarstopper ved hovedkvarteret til US Northern Command i USA. Der ble blant annet økt samarbeid i Arktis diskutert. 

Fra norsk side deltok sjef for Forsvarets operative hovedkvarter generalløytnant Yngve Odlo og sjef for Luftforsvaret generalmajor Rolf Folland. 

– Sterkt og nært samarbeid med våre allierte i Nato er viktig for arktisk sikkerhet, sier sjef FOH Yngve Odlo til High North News.

– USA er vår viktigste allierte. Samtalene jeg og sjef for Luftforsvaret hadde med ledelsen i US Northcom handlet om fortsatt og økt samarbeid, koordinering av øvelser og aktiviteter i Arktis, samt felles forståelse av den sikkerhetspolitiske situasjonen, legger han til. 

US Northern Command er en av hovedkommandoene i det amerikanske forsvarsdepartementet. Hovedkvarteret ligger i den amerikanske delstaten Colorado.

General Glen VanHerck er sjef for både US Northern Command og North American Aerospace Defense Command (NORAD), som også har sitt hovedkvarter ved Peterson Air Force Base i Colorado. NORAD er en felles amerikansk-canadisk forsvarskommando for luftrommet over Nord-Amerika.

– Forsvarets operative hovedkvarter planlegger og leder all operativ virksomhet i Forsvaret. Derfor er det naturlig at sjef FOH har et tett og nært samarbeid med allierte hovedkvarter, sier Odlo.  

Les også

Nøkkelord